menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązującymi regulacjami. (2 dni)

Kategoria
SPRZEDAŻ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Zamawiający i wykonawcy: pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy komórek kontrolnych i audytowych, koordynatorzy projektów unijnych, pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych.
Program

1. Pojęcie tzw. zamówień bagatelnych o wartości od 50 000 zł do 130 000 zł i nowe obowiązki zamawiającego.

2. Zmiany w definicjach ustawowych.

3. Nowe regulacje dotyczące terminów.

4. Nowe zasady udzielania zamówień.

5. Polityka zakupowa państwa i jej następstwa dla zamawiających będących centralnymi organami administracji rządowej.

6. Zmiany dotyczące planu postępowań o udzielenie zamówień – nowe miejsce publikacji, aktualizacja, wzór.

7. Zmiany dotyczące badania konfliktu interesów z wykonawcą – nowe sytuacje powodujące wyłączenie osoby prowadzącej postępowanie.

8. Zmiany dotyczące komunikacji stron postępowania, w tym uregulowanie kwestii komunikacji ustnej oraz liberalizacja formy oferty dla zamówień poniżej progów unijnych.

9. Zmiany w zakresie dokumentowania przebiegu postępowania: termin na udostępnienie ofert, obowiązek informowania Prezesa UZP o złożonych ofertach.

10. Analiza potrzeb zamawiającego jako nowy dokument wymagany dla zamówienia o wartości powyżej progów unijnych.

11. Zmiany w procedurach przewidzianych dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych, w tym:

 •  likwidacja obowiązku ogłaszania zamówień na tablicy ogłoszeń,
 •  istotna zmiana charakteru zamówienia a konieczność unieważnienia postępowania,
 • zniesienie obowiązku żądania wadium i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • nowe zasady zwrotu wadium,
 • zmiany dotyczące równoważności przy opisywaniu przedmiotu zamówienia oraz dokumentów przedmiotowych,
 • zmiana kwalifikacji prawnej niektórych przesłanek wykluczenia wykonawcy z obligatoryjnych na fakultatywne,
 • możliwość zażądania JEDZ tylko od jednego wykonawcy w procedurze odwróconej,
 • wydłużenie terminów związania ofertą,
 • zmiany dotyczące otwarcia ofert (brak jawności, termin, awaria systemu teleinformatycznego),
 • nowe przesłanki odrzucania ofert,
 • liberalizacja przepisu ograniczającego stosowanie kryterium ceny jako jedynego,
 • wybór oferty po terminie związania ofertą,
 • powrót do równoczesnego informowania o wyborze oferty i odrzuceniu ofert,
 • nowe przesłanki unieważnienia postępowania.

12. Zmiany w procedurach przewidzianych dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, w tym:

 • zastąpienie kilku wcześniejszych trybów, w tym przede wszystkim przetargu nieograniczonego tzw. trybem podstawowym, w którym można m.in. negocjować złożone oferty,
 • obniżenie maksymalnej wysokości wadium.

13. Obowiązkowy konkurs na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego powyżej progów unijnych.

14. Zmiany dotyczące zamówień sektorowych.

15. Zmiany dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym zmiana progu zastosowania ustawy dla robót budowlanych.

16. Zmiany dotyczące usług społecznych – powrót do bardziej restrykcyjnych procedur poniżej progu unijnego.

17. Umowy o zamówienia publiczne, w tym:

 • wprowadzenie wykazu klauzul niedozwolonych w umowie,
 • nowe klauzule waloryzacyjne,
 • raport z realizacji zamówienia, ogłoszenie o wykonaniu umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • podwykonawstwo.

18. Kontrola zamówień publicznych – objęcie regulacją innych organów niż UZP, współpraca między organami kontroli.

19. Środki ochrony prawnej:

 • likwidacja ograniczenia dostępności odwołań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
 • utworzenie sądu zamówień publicznych,
 • obniżenie wpisu od skargi,
 • rozszerzenie możliwości wniesienia skargi kasacyjnej,
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów.
Prowadzący
Marcin Płużański, prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnieod 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin.Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców.Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Forma
Wykład prowadzony w oparciu o treść nowych przepisów i porównanie ich z obecnie obowiązującymi (prezentacja multimedialna). Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.Zalety szkolenia online:Dostęp na żywo do trenera z możliwością zadawania pytań przez mikrofon lub czat, widok prezentacji, eksperta oraz czatu, bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.Pandemia uniemożliwia nam prowadzenie szkoleń stacjonarnych, ale wspieramy Państwa online.
Czas trwania
2 dni, godz.: 9:00 - 15:00
Termin / Lokalizacja
 1. 22.06.2021 / online
 2. 26.07.2021 / online
 3. 14.09.2021 / online
Cena
890
Zgłoszenie
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązującymi regulacjami. (2 dni)
W cenę wliczono
890 zł - cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf) certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) konsultacje poszkoleniowe e-mailPowyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do państwa potrzeb.Oferta specjalna:Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Zdobyta wiedza
11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Już dziś warto się zapoznać z jej treścią i porównać z obecnymi przepisami, gdyż nowa ustawa jest bardzo obszerna (ponad 600 artykułów) i istotnie zmienia system zamówień publicznych w Polsce.Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalonej przez Sejm 11 września 2019r. oraz dokonanie analizy porównawczej starych i nowych przepisów.
Certyfikaty
Wydajemy certyfikaty uczestnikom szkolenia.
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.