menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Umowy energetyczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z analizą istniejących projektów umów oraz wskazaniem kwestii wątpliwych. 1250 zł - Certyfikowane szkolenie online.

Kategoria
BUDOWNICTWO
Typ szkolenia
otwarte
Program

Serdecznie zachęcamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu online: " Umowy energetyczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z analizą istniejących projektów umów oraz wskazaniem kwestii wątpliwych.".

Korzyści udziału w szkoleniu online:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu 

Program szkolenia 


1. Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych

a. Pojęcie i wykładnia oświadczeń woli

b. Wady oświadczenia woli (brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji i wyrażenia woli, pozorność, groźba)

c. Uchylanie się od skutków oświadczenia woli

d. Wykładnia umowy

e. Wygaśnięcie umowy

f. Zasada swobody umów i jej granice

2. Zawieranie umów

a. Zawarcie umowy

b. Uchylenie się od zawarcia umowy

c. Zmiana umowy (zmiana umowy w przypadku zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci,

d. Tryby zawierania umowy (oferta, aukcja, przetarg, negocjacje, umowy adhezyjne)

e. Uprawnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umów energetycznych

f. Projekty umów

g. Zmiana sprzedawcy

h. Prawo wyboru sprzedawcy

i. Obowiązki informacyjne przedsiębiorstw energetycznych

3. Zawieranie umów z konsumentami

a. Pojęcie wzorców umownych

b. Charakter prawny wzorca

c. Zawarcie umowy przy użyciu wzorca

d. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich

e. Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa

f. Umowy z konsumentem zawierane na odległość

g. Prawa konsumenta w umowach energetycznych – Zbiór praw konsumenta

4. Budowa umów energetycznych na podstawie przykładowych umów sprzedaży i dystrybucji oraz umowy kompleksowej

a. Komparycja umowy

• Preambuła

• Strony umowy (osoba fizyczna, osoby prawne, Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, kościelne osoby prawne)

• Reprezentacja pomiotów przy zawieraniu umowy (spółki, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia, Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego), pełnomocnictwo a prokura

b. Podstawowe postanowienia umowne w umowach

• Słownik pojęć

• Przedmiot umowy

• Wymagalność świadczeń

• Miejsce wykonania umowy

• Podstawowe obowiązki stron

• Sposób, miejsce i termin spełnienia świadczenia

• Odpowiedzialność za szkody

• Fakturowanie i rozliczenie płatności

• Odsetki

• Kara umowna

• Właściwość sądu

c. Załączniki do umów

• Ogólne warunki umowy (OWU)

5. Wady czynności prawnych

a. Nieważność umowy

b. Bezskuteczność czynności prawnych

6. Rodzaje umów w prawie energetycznym.

c. Umowa o przyłączenie do sieci

d. Umowa sprzedaży

e. Umowa o świadczenie usług

a. Przesyłania,

b. dystrybucji

f. Umowa kompleksowa

g. Umowa o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych

h. Umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego

i. Generalna umowa dystrybucji

j. Umowa sprzedaży rezerwowej

7. Umowa o przyłączenie.

a. Pojęcia stosowane w umowach o przyłączenie (pojęcia sieci, instalacji wewnętrznej, przyłącza, rozgraniczenie własności sieci)

b. Obowiązek przyłączenia

c. Określenie warunków przyłączenia

d. Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie

e. Zasady dokonywania przyłączenia i odmowa przyłączenia

f. Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych a obowiązek przyłączenia

g. Odpowiedzialność stron

• Odpowiedzialność przedsiębiorcy sieciowego wobec podmiotu przyłączanego

• Uprawnienia podmiotu przyłączanego oraz uprawnienie do żądania usunięcia wad przyłączenia)

• Wykonanie zastępcze

8. Umowa sprzedaży energii elektrycznej i gazu na przykładach umów energetycznych

• miejsce dostarczenia paliw gazowych lub energii do odbiorcy

• ilość paliw lub energii w podziale na okresy umowne, moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian,

• cena i grupy taryfowe stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej

• sposób prowadzenia rozliczeń

• bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców

• odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy

• okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania

9. Umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii na przykładach umów energetycznych

• moc umowna i warunki wprowadzania jej zmian

• ilość przesyłanych paliw gazowych lub energii w podziale na okresy umowne,

• miejsca dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci i ich odbioru z sieci,

• standardy jakościowe

• warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania paliw gazowych lub energii

• stawki opłat i grupy taryfowe stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej,

• sposób prowadzenia rozliczeń

• parametry techniczne paliw gazowych lub energii

• wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców

• odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy

• okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania

10. Umowa kompleksowa

• Publicznoprawny obowiązek świadczenia usługi kompleksowej

• Umowa kompleksowa zawarta na podstawie art. 5 ust. 3 Prawa energetycznego

• Umowa kompleksowa zawarta w imieniu i na rzecz odbiorcy

• Prawo rezygnacji z usługi kompleksowej.

 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram zajęć:

 

  •     szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
  • zajęcia odbywają się w godzinach 09.30-15.30 każdego dnia według harmonogramu:

 


Dzień I
Godz.09.30-11.00-szkolenie
Godz.11.00 -11.10 -przerwa
Godz.11.10-12.40 -szkolenie
Godz.12.40-12.50 -przerwa
Godz.12.50-14.00 -szkolenie
Godz.14.00-14.10 -przerwa
Godz.14.10-15.30 -szkolenie
Dzień II
Godz.09.30-11.00-szkolenie
Godz.11.00 -11.10 -przerwa
Godz.11.10-12.40 -szkolenie
Godz.12.40-12.50 -przerwa
Godz.12.50-14.00 -szkolenie
Godz.14.00-14.10 -przerwa
Godz.14.10-15.30 -szkolenie

Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

 

Inwestycja:

1250.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkolenioweDla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena zawiera:

·         uczestnictwo w szkoleniu online,

·         materiały szkoleniowe,

·         renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej),

·         konsultacje poszkoleniowe,

·         każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i online organizowane przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.

 

Kontakt:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(61) 307 01 49
fax. (61) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Zachęcamy do współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST ponieważ:

·         dążymy do spełnienia wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie najwyższych standardów szkoleniowych;

·         oferujemy niedrogie i autorskie szkolenia, dostarczane przez profesjonalnych trenerów;

·         realizujemy szkolenia w kameralnych grupach aby zagwarantować Państwu możliwość zdobycia cennej i praktycznej wiedzy na podstawie interesujących warsztatów i ćwiczeń;

·         nieustannie ulepszamy sprawdzone metody dydaktyczne podnoszących jakość oferowanych usług;

·         podczas szkoleń wprowadzamy motywującą atmosferę gwarantującą osiąganie wysokich wyników;

·         uczestnikom naszych warsztatów i seminariów oferujemy profesjonalne doradztwo oraz bezpłatne konsultacje poszkoleniowe. 

Czas trwania
2 dni (12 h)
Lokalizacja
Cena
1250 zł netto
Zgłoszenie
Umowy energetyczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z analizą istniejących projektów umów oraz wskazaniem kwestii wątpliwych. 1250 zł - Certyfikowane szkolenie online.
Organizator
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.