menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce -- Certyfikowane szkolenie online.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Serdecznie zachęcamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu online: " Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). Szkolenie w formie warsztatów i analiz.".

Korzyści udziału w szkoleniu online:

 

 •          wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 •          szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 •          bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz·
 •          pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 •          podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 •          otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 •          masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu 

 

Program szkolenia 
DZIEŃ 1

1.Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020

§ Obowiązek realizacji Projektu z należytą starannością zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu Operacyjnego

§ Obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej

§ Obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu

§ Zasady opisywania dowodów księgowych

§ Obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu

§ Obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu

2. Rozliczenie końcowe projektu w perspektywie finansowej 2014-2020

§ Termin złożenia Wniosku o płatność końcową

§ Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu

§ Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność

§ Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe

§ Prezentacja wniosku o płatność końcową oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych

§ Załączniki do Wniosku o płatność

§ Obsługa systemu informatycznego służącego składaniu Wniosków o płatność

§ Typowe błędy w toku procesu rozliczeń końcowych

§ Warsztaty - Studium przypadku

o Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych

o Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków

o Sporządzanie Wniosku o płatność końcową na podstawie zadań rozliczeniowych

o Ustalanie finalnej wysokości kosztów kwalifikowanych i wysokości należnego dofinansowania,

3. Kontrola na zakończenie projektu

§ Podstawowe reguły przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu

§ Metodyka doboru obszarów do kontroli na zakończenie realizacji projektu

§ Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na dokumentach dla wszystkich projektów

§ Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na miejscu realizacji projektu

§ Warsztaty - kontrola zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych wskaźników produktu.

 

DZIEŃ 2

1. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013

§ Nowa definicja trwałości projektu

§ Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu:

o zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;

o zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

o istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów

§ Weryfikacja podwójnego finansowania projektu (w tym związanego z odzyskaniem podatku VAT)

§ Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych

§ Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu

2. Trwałość instytucjonalna

§ Dopuszczalne przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjenta

§ Zasada (nie)oszukańczego bankructwa

§ Zmiana Operatora / podmiotów zarządzających produktami projektu

§ Następstwo prawne a wymogi trwałości instytucjonalnej projektu

3. Wskaźniki realizacji celów projektu

§ Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie

§ Dokumentowanie postępu rzeczowego i osiągnięcia zakładanych wskaźników w projekcie

§ Monitorowanie wskaźników na poziomie Beneficjenta

§ Dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników

§ Sankcje w przypadku nieutrzymania wskaźników produktu oraz

§ Sposób eksploatacji aparatury zakupionej ze środków projektu w okresie trwałości

§ Obowiązek w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury

§ Sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu

§ Zasada €žsiły wyższej i wyjątkowych okoliczności €

4. Trwałość finansowa

§ Nowa definicja projektu generującego dochód

§ Monitorowanie dochodu oraz kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących dochód

§ Metoda luki w finansowaniu

§ Postepowanie w przypadku zryczałtowanych procentowych stawkach dochodów

§ Monitorowanie dochodu generowanego wyłącznie podczas wdrażania projektu

§ Trwałość finansowa projektów objętych pomocą publiczną

5. Warsztaty - Monitorowanie obszarów szczególnego ryzyka: studia przypadku i ćwiczenia

§ Zmiana lokalizacji projektu

§ Zmiana wysokości wskaźników realizacji projektu (produktów i rezultatów)

§ Zmiany sposobu użytkowania części powierzchni w ramach infrastruktury objętej wsparciem

§ Zmiany podmiotów zarządzających produktami projektu

§ Obowiązek w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury

§ Kwestie dodatkowych i nieplanowanych dochodów

§ Naruszenie zakazu podwójnego finansowania

§ Zmiana zasad rozliczania podatku VAT

§ Kwestia siły wyższej i wyjątkowych okoliczności

§ Zmiana warunków udzielenia pomocy publicznej.

 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.


Informacje organizacyjne:

Harmonogram zajęć:

 

 •           szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 •           zajęcia odbywają się w godzinach 09.30-15.30 każdego dnia według harmonogramu:

 

 

Dzień I

Godz.09.30-11.00-szkolenie

Godz.11.00 -11.10 -przerwa

Godz.11.10-12.40 -szkolenie

Godz.12.40-12.50 -przerwa

Godz.12.50-14.00 -szkolenie

Godz.14.00-14.10 -przerwa

Godz.14.10-15.30 -szkolenie

Dzień II

Godz.09.30-11.00-szkolenie

Godz.11.00 -11.10 -przerwa

Godz.11.10-12.40 -szkolenie

Godz.12.40-12.50 -przerwa

Godz.12.50-14.00 -szkolenie

Godz.14.00-14.10 -przerwa

Godz.14.10-15.30 -szkolenie

 

 Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Inwestycja:

1150.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = z
w.

Cena zawiera:

 

 •          uczestnictwo w szkoleniu online,
 •          materiały szkoleniowe,
 •          renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej),
 •          konsultacje poszkoleniowe,
 •        każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i online organizowane przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.

 

 

Kontakt:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(61) 307 01 49
fax. (61) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Zachęcamy do współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST ponieważ:

 

 •          dążymy do spełnienia wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie najwyższych standardów szkoleniowych;
 •          oferujemy niedrogie i autorskie szkolenia, dostarczane przez profesjonalnych trenerów;
 •          realizujemy szkolenia w kameralnych grupach aby zagwarantować Państwu możliwość zdobycia cennej i praktycznej wiedzy na podstawie interesujących warsztatów i ćwiczeń;
 •          nieustannie ulepszamy sprawdzone metody dydaktyczne podnoszących jakość oferowanych usług;
 •          podczas szkoleń wprowadzamy motywującą atmosferę gwarantującą osiąganie wysokich wyników;
 •          uczestnikom naszych warsztatów i seminariów oferujemy profesjonalne doradztwo oraz bezpłatne konsultacje poszkoleniowe. 

 

Czas trwania
2 dni (12 h)
Termin / Lokalizacja
 1. 29.03.2021 / 29-30/03 online
 2. 28.04.2021 / 28-29/04 online
Cena
1150 zł netto
Zgłoszenie
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce -- Certyfikowane szkolenie online.
Organizator
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.