menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

Kategoria
KSIĘGOWOŚĆ
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie dedykowane jest w szczególności Pracownikom Oddział Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia na szkolenie.
Program
1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-20203. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:a) polityka rachunkowości (dobre praktyki),b) zakładowy plan kontc) system informatyczny4. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem5. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów6. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego7. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowegoa) wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanieb) terminy i warunki przeksięgowań – w tym praktyczne przykładyc) ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywówd) ewidencja zwrotu części lub całości dotacjie) dofinansowanie w sprawozdaniu finansowymf) konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej8. Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego10. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowaniea) Wymagania wynikające z przepisów prawab) Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady11. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych – Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.12. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość13. Archiwizacja dokumentów – najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykładya) terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanieb) sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)14. Case studies – omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 
Harmonogram szkolenia / 1 dzień / on-line
godz. 09.00 - 10.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./godz. 10.30 - 10.45 /przerwa/godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./godz. 12.15 - 12.45 /przerwa/godz. 12.45 - 14.00 /c.d. zajęć 2 godz./
Prowadzący
R.G-Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.
Forma
on-line
Czas trwania
1 dzień/6h
Lokalizacja
Cena
300 +23%VAT
Zgłoszenie
Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych
W cenę wliczono
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej -imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia -indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu -ankieta oceniająca szkolenie -test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
Nabycie i poszerzenie wiedzy pracowników Urzędu z zakresu wyodrębnionej ewidencji księgowej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z rozliczaniem projektów w ramach RPO WL 2014-2020.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.