menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie oraz osoby sporządzające wnioski o dofinansowanie, projektów inwestycyjnych, osoby planujące realizację inwestycji budowlanych.
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia na szkolenie.
Program
1. Ocena skutków środowiskowych wdrożenia dokumentów strategicznych
 • Pojęcie dokumentów strategicznych
 • Koncepcja strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS)
 • Podstawy SOOŚ w prawie UE i regulacje krajowe
2. Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie SOOS
 • dokumenty z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego
 • Dokumenty wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Dokumenty mogące powodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony
 • Inne dokumenty, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
 • Czy programy ochrony środowiska wymagają SOOS? Warsztat  połączony z analizą orzecznictwa, poglądów doktryny i stanowisk organów  kontroli i nadzoru.
3. Odstąpienie od SOOŚ
 • Przesłanki odstąpienia
 • Uzgodnienie z właściwymi organami
 • Kryteria oceny skali i intensywności oddziaływań
4. Konsekwencje odstąpienia, w tym podanie do publicznej wiadomości
5. Hierarchia dokumentów strategicznych i stopień szczegółowości prognozy
6. Prognoza oddziaływania na środowisko i etapy postępowania w sprawie SOOS
 • Metody SOOŚ (ocena oddziaływań i  model policy appraisal)
 • Szczególnie istotne elementy prognozy  w nowej perspektywie finansowej (oddziaływania na bioróżnorodność, ochrona klimatu)
 • opiniowanie
7. Udział społeczeństwa
 • O czym i jak należy podać do publicznej wiadomości, sposób liczenia terminów, sposób rozpatrywania uwagi i wniosków, ochrona danych osobowych - warsztaty połączone z analizą przykładów.
8. "kompetentni eksperci”
 • kryteria oceny statusu ekspertów  wnikające z  nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  wchodzącej w życie 1 stycznia 2017 r.
9. SOOŚ a wpływ na obszary Natura 2000 
 • Skala oddziaływania dokumentu a obszary Natura 2000
 • Konsekwencje ustalenia w prognozie występowania znaczących negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 i ich skutki
 • Koncepcja koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego i analiza przesłanek pozwalających na przyjęcie dokumentu
10. Relacja SOOS do  oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
11. Skutki uchylenia dokumentu objętego wymogiem  SOOS w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).
12. Skutki braku SOOS dla dokumentów strategicznych – analiza rozstrzygnięć nadzorczych i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TS UE.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.
Harmonogram szkolenia / 1 dzień / on-line
godz. 09.00 - 10.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./godz. 10.30 - 10.45 /przerwa/godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./godz. 12.15 - 12.45 /przerwa/godz. 12.45 - 14.00 /c.d. zajęć 2 godz./
Prowadzący
dr Agata Kosieradzka-Federczyk Radca prawny, doktor nauk prawnych specjalizujący się w ochronie środowiska, w tym w ocenach oddziaływania na środowisko; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w centralnych organach administracji publicznej ochrony środowiska; autorka komentarzy praktycznych z zakresu ochrony środowiska dla serwisów prawnych, trener i wykładowca.
Forma
on-line
Czas trwania
9-14
Lokalizacja
Cena
300 +23%VAT
Zgłoszenie
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO
W cenę wliczono
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej -imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia -indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu -ankieta oceniająca szkolenie -test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
Głównym celem szkolenia jest przedstawienie przepisów kształtujących system ocen oddziaływania na środowisko a także ich praktyczne zastosowanie oraz aktualnego orzecznictwa w sprawie. Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem: Wiedzy i umiejętności: Nabycie wiedzy o koncepcji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS) oraz o tym jakie podstawy ma ona w prawie UE i regulacjach krajowych. Zaznajomienie się z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Zdobycie wiedzy jak wygląda odstąpienie od SOOS, kryteria oceny skali i intensywności oddziaływań. Przedstawienie jak SOOŚ wpływa na obszary Natura 2000.Nabycie wiedzy o tym czym skutkuje między innymi uchylenie dokumentu objętego wymogiem SOOS w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Postaw społecznych: Po szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzy i umiejętności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla różnego rodzaju przedsięwzięć (wraz z przygotowaniem dokumentacji towarzyszącej).
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.