menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie kierujemy do pracowników jednostek sektora finansów publicznych, które w swoich obowiązkach mają ralizację, kontrolę zasady konkurencyjności i prawa zamówień publicznych oraz firm prywatnych realizujących projekty UE.
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia na szkolenie.
Program
1. Omówienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi).2. Obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie.3. Rola wytycznych horyzontalnych w procesie rozliczenia projektu.4. Zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie oszczędności i efektywności jego poniesienia.5. Zasady dokonywania wydatków do 20.000 PLN netto.6. Zasady dokonywania wydatków w przedziale 20.000 PLN netto – 50.000 PLN netto (tzw. zasada rozeznania rynku)7. Zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości od 50.000 PLN netto do 30.000 euro netto:a. obowiązek stosowania zasady konkurencyjności przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych;b. upublicznianie postępowania;c. opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu;d. konflikt interesów;e. przebieg i dokumentowanie postępowania,f. szacowanie wartości zamówienia    8. Organizacja zamówień publicznych przy realizacji projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 (procedury wewnętrzne, tzw. karty kontrolne postępowań).9. Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro przy realizacji projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020:a. szacowanie wartości zamówienia publicznego;b. wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia publicznego przy realizacji projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020;c. ustalanie terminów dla wykonawców przy realizacji projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020;d. upublicznianie informacji o postępowaniach o zamówienie publiczne przy realizacji projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020e. kryteria oceny ofert przy realizacji projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020;f. klauzule społeczne – obowiązek, czy uprawnienie zamawiającego?g. stosowanie trybów niekonkurencyjnych w tym obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka, zapytanie o cenę, negocjacje bez ogłoszenia);h. możliwość skracania terminów wynikających z PZP lub dyrektyw UE.10. Obowiązek nakładania kar umownych za nieprawidłowe wykonanie umowy przez wykonawców.11. Najczęściej raportowane nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych przy realizacji projektów UE.
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.
Harmonogram szkolenia / 1 dzień / on-line
godz. 09.00 - 10.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./godz. 10.30 - 10.45 /przerwa/godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./godz. 12.15 - 12.45 /przerwa/godz. 12.45 - 14.00 /c.d. zajęć 2 godz./
Prowadzący
K. P - Specjalizacja: Prawo zamówień publicznych, kontrola zarządcza, finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie na stanowisku głównego inspektora kontroli w latach 2003 – 2012, 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie specjalistycznego doradztwa - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa dla jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego od 2012 do chwili obecnej, ponad 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń działalność szkoleniowa od roku 2006 do chwili obecnej, rocznie ponad 1000 godzin szkoleniowych, 9 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego - UMCS w Lublinie w latach 2006-2009 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 r. do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Rachunkowość budżetowa” Akademia Pedagogiki Specjalnej i. Grzegorzewskiej w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (tematy związane z zarządzaniem finansami).
Forma
om-line
Czas trwania
1 dzień/6h
Termin / Lokalizacja
  1. 02.03.2021 / on-line /1dzień
Cena
350 +23%VAT
Zgłoszenie
ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020
W cenę wliczono
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej -imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia -indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu -ankieta oceniająca szkolenie -test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
Głównym celem szkolenia jest przedstawienie sposobu zachowania beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych i sektora prywatnego w przypadku realizacji zamówień publicznych finansowanych z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem: Wiedzy: Zdobycie znowelizowanej wiedzy o zamówieniach publicznych oraz zasadzie konkurencyjności. Nabycie praktycznej wiedzy o udzielaniu zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych oraz uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów kontroli finansowej. Umiejętności: Zdobycie umiejętności w zakresie poprawnej interpretacji przepisów prawa w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności. Postaw społecznych: Pracownicy w sposób pewny i kompetentny będą wykorzystywać nabytą wiedzę w zakresie realizowanych projektów w instytucji.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.