menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SZKOLENIE ON-LINE Strategie Zakupowe w przedsiębiorstwie - procedury i umowy z dostawcami.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Pracowników działów zakupu, importu, logistyki oraz każdego, kto negocjuje i zawiera umowy handlowe, w tym kadry menedżerskiej i handlowców.
Program

SZKOLENIE DWUDNIOWE

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/STRATEGIE_ZAKUPOWE.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone stacjonarnie lub za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (1390 zł + 23% VAT):
 • 09-10.05.2024
 • 27-28.06.2024
 • 01-02.10.2024
 • 12-13.12.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1890 zł+23% VAT):
 • KATOWICE 13-14.06.2024, 23-24.09.2024
 • WARSZAWA 17-18.06.2024, 26-27.09.2024
 • GDAŃSK 20-21.06.2024, 19-20.09.2024


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Logistyka zaopatrzenia a strategia zakupowa.
 • Procesy logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
 • Identyfikacja i optymalizacja kosztów zakupu.
 • Decyzje ograniczające ryzyko zakupów.

2. Proces poszukiwania i segmentacji dostawców.
 • Segmentacja dostawców.
 • Logistyka informacji w sferze zakupów.
 • E-procurement i platformy przetargowe.
 • Normy ISO a ocena dostawców.

3. Metody oceny i kwalifikacji dostawców.
 • Audit dostawców.
 • Systemy punktowe oceny dostawców.
 • Inne systemy oceny dostawców.
 • Kwalifikacja dostawców.
 • Książka dostawcy jako zbiór procedur zakupowych.

4. Proces ofertowy w zakupach.
 • Zapotrzebowanie i zapytanie ofertowe.
 • Prawne uwarunkowania ofert dostawców.
 • Procedury postępowania z ofertami dostawców.
 • Zamówienie jako akceptacja oferty.
 • Znaczenie ogólnych warunków zakupu (OWZ).

5. Ogólna koncepcja umowy z dostawcą.
 • Wpływ założeń w zakresie ogólnej koncepcji na kształt umowy.
 • Baza dostawy według zwyczajów Incoterms.
 • Sposoby rozliczania umów zakupu.
 • Zasady negocjowania rozliczenia umowy przez kupującego.

6. Elementy umowy z dostawcą.
 • Elementy umowy i zasady ich negocjowania.
 • Dane formalne umowy.
 • Zasadnicze warunki umowy zakupu.
 • Ogólne warunki umowy zakupu.
 • Zabezpieczanie terminów dostaw i kary umowne.
 • Rozstrzyganie spraw spornych.

7. Umowa ramowa w sferze zakupów.
 • Specyfika ramowej umowy zakupu.
 • Elementy umowy ramowej.
 • Ustalanie cen i harmonogramów dostaw.
 • Zawieranie umów wykonawczych w ramach umowy ramowej.
 • Pierwszeństwo uzgodnień w warunkach umowy ramowej.

8. Reklamowanie zakupu towarów i usług.
 • Prawne uzasadnienia reklamacji.
 • Rękojmia jako odpowiedzialność z mocy prawa.
 • Gwarancja jako podstawa reklamacji na podstawie umowy.
 • Kwestie odpowiedzialności dostawcy na bazie Konwencji CISG.
 • Reklamacje wobec spedytorów i przewoźników.

Case study:
 • praktyczna analiza umów zakupu;
 • wyszukiwanie pułapek w umowach z dostawcami.

Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

NOWOŚĆ!  Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.


INFORMACJE DODATKOWE:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 1390 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1590 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).
Prowadzący
Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach. Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.””
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
Dwa dni: 10.00-16.00 każdego dnia.
Termin / Lokalizacja
 1. 01.10.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 12.12.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
1390 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE Strategie Zakupowe w przedsiębiorstwie - procedury i umowy z dostawcami.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF , zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF
Zdobyta wiedza
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: - uzyskają wiedzę na temat doboru strategii zakupowej w odniesieniu do różnych grup dostawców, - zdobędą umiejętności poszukiwania dostawców i ich segmentacji, oceny oraz kwalifikacji, - poznają zmiany prawa w zakresie zawierania umów zakupu, - uzyskają praktyczne wskazówki jak formułować z punktu widzenia kupującego, zapisy umowne, zgodne z aktualnymi przepisami, - zapoznają się z interpretacją poszczególnych sformułowań w obowiązujących przepisach, nie wyjaśnionych w nich, a mających kluczowe znaczenie dla właściwego postępowania kupującego, który jest płatnikiem w umowie, - poznają zasady analizy ryzyka umowy w sferze zakupu i jego ograniczania w różnych sytuacjach transakcyjnych, - uzyskają praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów, zawieranych przez działy zaopatrzenia, - uzyskają porady na temat skutecznego dochodzenia reklamacji przez kupujących.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.