menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Szkolenie dla Doradców Technicznych i Serwisantów z obsługi klienta na odległość

Kategoria
OBSŁUGA KLIENTA
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Szkolenia dla serwisów – w szczególności dla Doradców Technicznych i Serwisantów, którzy na co dzień odwiedzali Klientów i przeprowadzali naprawy, instruktaże bezpośrednio pracując z Klientem.
Program
                                          
                                                       PROGRAM SZKOLENIA 

MODUŁ 1

Specyfika efektywnej komunikacji pośredniej – wyzwania w pracy serwisu na odległość
 • Aktualne wyzwania w prowadzeniu serwisu zdalnie – tworzenie charakterystyki z uczestnikami
 • Klient w sytuacji zmiany – jak przeprowadzić klienta przez nowy model prowadzenia serwisu
 • Gra szkoleniowa „Roboty” – uświadomienie specyfik komunikacji bez określenia parametrów celu, całości
  i mierzalności
 • Bariery w komunikacji pośredniej – określenie listy zagrożeń ( element ten może zostać wykorzystany jako zadanie przedszkoleniowe)
 • Bank niejasnych sformułowań vs. precyzyjne zamienniki – budowanie precyzyjnych komunikatów w mowie potocznej
 • Umiejętności rozumienia wypowiedzi innych osób – „dziwne” określenia i nazwy klientów
 •  Percepcja – ćwiczenie „Ustalanie faktów” – ćwiczenie uświadamiające różne poziomy percepcji i ich mechanizm powstawania
 •  Struktura prowadzenia rozmowy serwisowej on-line – określenie „punkt po punkcie”, co ma się znaleźć w nowe rozmowie serwisowej)

Zadanie poszkoleniowe – „Ryzykowne zwroty vs. pozytywne zamienniki” – ćwiczenie uświadamiające potocznie używane sformułowania, które mogą być źle odebrane przez odbiorcę i dopasowanie pozytywnych zamienników.

 

MODUŁ 2

Analiza potrzeb i aktywne słuchanie w pracy zdalnej z Klientem Serwisu

 • Przedstawienie uczestnikom z omówieniem prawidłowych wyników zadania „Ryzykowne zwroty vs. pozytywne zamienniki”
 • Aktywne słuchanie – słyszenie versus słuchanie. Autoanaliza uczestnika własnych barier w słuchaniu
 • Ćwiczenie na skupienie w słuchaniu – ćwiczenie aktywizujące umiejętność słuchania i skupiania uwagi na otrzymywanych informacjach.
 • Sztuka pozyskiwania informacji od klientów. Pytania otwarte oraz zamknięte – kiedy ich używać.
 • Gra szkoleniowa „Układanie pytań” do wątpliwości klienta – budowanie umiejętności reagowania na wątpliwości i zastrzeżenia klienta techniką zadawania pytań sondujących
 • Bank pytań: tworzenie banku niezbędnych pytań – warsztat uczestników
 • Parafraza – ćwiczenie indywidualne na wykorzystywanie parafrazy w sytuacjach niejasnych wypowiedzi klienta.

Zadanie poszkoleniowe: Test „Twój styl komunikacji” – test ukazuje predyspozycje uczestnika do metody komunikowania się i wpływu danego stylu komunikowania się na odbiorcę.

 

MODUŁ 3

Skuteczna i precyzyjna komunikacja werbalna w pracy zdalnej i pracy serwisowej na odległość

 • Budowanie postawy godnej zaufania i autorytetu w oczach klienta – zestaw elementów mających wpływ na odbiór przekazu
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – jak skutecznie się komunikować twarzą w twarz (komunikacja video) oraz podczas rozmowy telefonicznej.
 • Modulacja głosu jako narzędzie komunikacji telefonicznej
 • Ćwiczenie „Zemsta logopedy” – ćwiczenie na wyraźne wysławianie się
 • Ćwiczenie „Intonacja” – ćwiczenie tworzące postawę nadawcy i atmosferę rozmowy

Zadanie po-szkoleniowe – „Stwórz instrukcję” (wydzieranka) – zadanie mające na celu poszerzenie kompetencji precyzyjnego budowania przekazu

 

MODUŁ 4 

Skuteczne instruowanie klienta w komunikacji pośredniej, czyli obsłudze klienta na odległość

 • Gra szkoleniowa „wydzieranka” – sprawdzenie poprawności wykonania zadania
 •  „Zobaczyć całego słonia” – jak przekazywać skomplikowane informacje
 • Przeadresowanie instrukcji – ćwiczenie mające na celu wypracowanie nawyku adresowania bezpośredniego w sytuacji wydawania instrukcji
 • Julian Tuwim „Ślusarz” – trudne fachowe sformułowania
 • Bank fachowych niezrozumiałych sformułowań vs. prostsze zamienniki – budowanie alternatywnych zrozumiałych dla odbiorcy określeń

Zadanie po-szkoleniowe: Test asertywności – test ma na celu określenie poziomu i zakresu asertywności uczestnika.

 

MODUŁ 5 

Postawa asertywna i zarządzanie emocjami odbiorcy

 • Asertywność, a moje prawa w komunikacji – określenie czym jest asertywność w komunikacji
 • Trzy podstawowe style komunikacji – ich wpływ na przebieg komunikacji, zalety i wady
 • Asertywna odmowa – narzędzie stosowane w sytuacji kiedy klient nadmiernie wykorzystuje zakres pracy serwisanta
 • Asertywne określanie granic w komunikacji z agresywnym klientem – narzędzie asertywnego stawiania granic
 • Mój audyt emocjonalny – radzenie sobie z własnymi emocjami (narzędzie do pracy nad samym sobą)
 • Budowanie motywacji odbiorcy do wykonania zadania – ćwiczenie „Atak na szczyt”
 • Metoda UF – przekazywanie klientowi pozytywnych wzmacniających informacji zwrotnych

Zadanie poszkoleniowe – „Samowyzwalacze” – ćwiczenie Inteligencji Emocjonalnej mające na celu uświadomienie automatyzmów, które wpływają na nas frustrująco.

 

MODUŁ 6 

Trudne sytuacje i rozwiązywanie konfliktów w pracy Doradcy Technicznego, Serwisanta

 • Case study „Rozmowa z agresywnym klientem”
 • Model eskalacji konfliktu i powstawania agresywnych zachowań – analiza na bazie modelu mechanizmu powstawania konfliktów
 • Zarządzanie emocjami klienta – nakierowywanie sfrustrowanego odbiorcy na działanie i współpracę
 • Technika POPO – narzędzie neutralizowania konfliktu
 • Zasady porozumiewania się w trudnej sytuacji – schemat postępowania
 • Hamulec inwektyw – narzędzie reagowania na inwektywy rozmówcy
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu i najlepszych ekspertów, którzy posiadają szeroką wiedzę z danego zakresu. Trener prowadzący szkolenie dla Doradców Technicznych i Serwisantów z obsługi klienta na odległość posiada wykształcenie techniczne, dzięki temu rozumie sprawy serwisowe i rozróżnia narzędzia, urządzenia, a także potrafi analizować rodzaje spraw i określać ryzyka. Wyróżniają się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla osób pracujących w zakładach produkcyjnych i w zawodach technicznych. Szczegółowe informacje o Trenerze wysyłane są po otrzymaniu zapytania.
Forma
Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie. Dopasowane jest do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Uczestnicy pracują na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.
Czas trwania
Data do ustalenia indywidualnie z Klientem. Czas trwania szkolenia: optymalnie model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).
Lokalizacja
Cena
do ustalenia
Zdobyta wiedza
Po wzięciu udziału w szkoleniu, uczestnicy będą wyposażeni w wiedzę i narzędzia umożliwiające: zdobycie wiedzy na temat barier w komunikacji i metod ich neutralizowania, dopracowanie struktury prowadzenia rozmowy serwisowej, podniesienie umiejętności aktywnego słuchania i skupiania uwagi, poznanie metod analizy potrzeb klienta oraz problemów, z jakimi się boryka, budowanie profesjonalnego wizerunku własnej osoby jako profesjonalisty, podniesienie umiejętności skutecznego przekazywanie informacji i instruowania, asertywną komunikację z Klientem, budowanie motywacji i zaangażowania klienta w wykonywanie poleceń, radzenie sobie z trudnymi rozmówcami oraz trudnymi sytuacjami podczas rozmów z klientem
Organizator
HILLWAY Training & Consulting - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.