menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


KADRY i PŁACE 2020/2021 - aktualne problemy z uwzględnieniem nowych regulacji [nr 6704] Szkolenie wyjazdowe WISŁA H.GOŁĘBIEWSKI

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

dzień 1:

 1. Praca zdalna
  • Możliwość wprowadzenia pracy zdalnej
  • Czy praca zdalna to telepraca?
  • Jakie zasady obowiązują przy pracy zdalnej
  • Obieg dokumentów w firmie, w której pracownicy świadczą pracę zdalnie
  • Zmiana rodzaju pracy podczas zdalnego jej świadczenia
  • Możliwość zwolnienia pracownika pracującego zdalnie
  • Praca zdalna a czas pracy
 2. Izolacja i kwarantanna
  • Zasady obejmowania izolacją lub kwarantanną
  • Świadczenia przysługujące na kwarantannie
  • Czy podczas kwarantanny można świadczyć pracę zdalną
 3. BHP i RODO
  • BHP w obliczu pandemii
  • Świadczenia BHP dla pracowników pracujących zdalnie
  • Konieczność zapewnienia środków do dezynfekcji i rękawiczek
  • Zapewnienie innych środków ochrony indywidualnej
  • Odległość między stanowiskami pracy
  • Medycyna pracy i szkolenia BHP
  • Pomiar temperatury pracownika a RODO
  • Zbieranie informacji o sposobie spędzania czasu wolnego
  • Praca zdalna a RODO i ochrona innych danych
 4. Ograniczenia prawa pracy
  • Wydłużenie okresu rozliczeniowego
  • Ograniczenie norm czasu pracy i odpoczynku
  • Ochrona trwałości stosunku pracy w okresie pandemii
  • ZFŚS
 5. Ograniczenia zasad prawa pracy
  • Urlop zaległy
  • Odprawy
  • ZFŚS
  • Czas pracy
 6. Zatrudnianie cudzoziemców
  • Przedłużenie legalności pobytu
  • Przedłużenie legalności pracy
  • Możliwość redukcji etatu cudzoziemca
  • Przedłużenie ważności dokumentów
 7. Wynagrodzenie za pracę zdalną
  • Ustalanie wynagrodzeń pracowników pracujących zdalnie
  • Praca zdalna a świadczenia dodatkowe
  • Ekwiwalent za sprzęt używany przez pracownika
 8. Zwolnienia od składek ZUS
  • Komu przysługuje zwolnienie i w jakiej wysokości
  • Obowiązki związane ze zwolnieniem
  • Problemy praktyczne
 9. Zasiłek opiekuńczy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  • Warunki do uzyskania zasiłku opiekuńczego
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  • Czy (dodatkowy) zasiłek opiekuńczy przysługuje za weekendy
  • Zasiłek brany na dni robocze a prawo do wynagrodzenia
  • Sprawdzenie poprawności postępowania z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym na przełomie maja i czerwca
 10. Dofinansowania z FGŚP
  • Przestój ekonomiczny spowodowany kwarantanną lub ograniczeniem działalności
  • Świadczenia za czas przestoju
  • Zmniejszanie wynagrodzeń za czas przestoju
  • Redukcja etatu
  • Dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP
  • Składki ZUS
 11. Dofinansowania od starosty
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń
  • Dofinansowanie działalności
  • Mikropożyczka
 12. Dofinansowania z PFR
  • Zasady otrzymania dofinansowania
  • Stan zatrudnienia
 13. Sporządzanie listy płac a dotacje i zwolnienie od składek
  • Prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń
  • Umorzenie składek a rozliczenie wynagrodzenia
 14. Pytania i odpowiedzi.


dzień 2: Wynagrodzenia jako podstawa wymiaru podatku dochodowego i składek ZUS

 1. Przychody ze świadczenia pracy
  • Umowa o pracę
  • Umowy cywilnoprawne
  • Samozatrudnienie
 2. Koszty uzyskania przychodów
  • Koszty ze stosunku pracy
  • Koszty w przypadku umów cywilnoprawnych
  • Koszty autorskie
 3. Składki ZUS
  • Umowa o pracę
  • Umowy cywilnoprawne
  • Samo zatrudnienie
 4. Przychody wolne od podatku dochodowego
  • Zerowy PIT
  • Świadczenia BHP
  • Świadczenia ZFŚS
  • Nowe zwolnienia i nowe wysokości zwolnień w czasie epidemii
  • Inne
 5. Rozliczanie niektórych świadczeń na rzecz pracowników
  • PPK a podatek dochodowy
  • Samochody służbowe i prywatne
  • Szkolenia pracownicze
  • Delegacja a oddelegowanie
 6. Rozliczenia miesięczne pracowników
  • Podatek dochodowy
  • Składki ZUS
 7. Rozliczenia roczne
  • PIT-4R, PIT-8AR
  • PIT-11
  • Brak numerów PESEL i NIP a PIT-11
 8. Pytania i odpowiedzi


dzień 3: Czas pracy, urlopy oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem i niepełnosprawnością

 1. Normy czasu pracy
  • Normy standardowe
  • Normy obniżone
 2. Normy odpoczynku
  • Odpoczynek dzienny
  • Odpoczynek nocny
  • Przerwy w pracy
 3. Systemy i rozkłady czasu pracy
  • System zwykły
  • System równoważny
  • Praca w ruchu ciągłym
  • System przerywany
  • System zadaniowy
  • Indywidualne rozkłady czasu pracy
  • System pracy weekendowej
  • Praca zmianowa
 4. Praca w godzinach nadliczbowych
  • Definicja nadgodzin
  • Przesłanki pracy w nadgodzinach
  • Ilość dopuszczalnych nadgodzin
  • Nadgodziny przy niepełnym etacie
  • Dodatek za nadgodziny
  • Czas wolny zamiast nadgodzin
  • Kadra kierownicza
  • Dyżur
 5. Praca w nocy
  • Pora nocna
  • Ograniczenia czasu pracy w nocy
  • Dodatek za pracę w porze nocnej
 6. Praca w niedziele i święta
  • Dni wolne od pracy
  • Ograniczenia pracy w niedziele i święta
  • Czas wolny w zamian za pracę w niedziela i święta
  • Dodatek za pracę w niedzielę i święta
 7. Pozostałe zagadnienia
  • Wydłużanie okresów rozliczeniowych
  • Ruchomy czas pracy, czyli sposób na dobę pracowniczą
  • Odpracowywanie wyjść prywatnych
  • Tworzenie harmonogramów czasu pracy
 8. Rodzaje urlopów pracowniczych
  • Urlopy płatne
  • Urlopy bezpłatne
  • Urlopy szczególne
 9. Urlopy wypoczynkowe
  • Wymiar urlopu
  • Wymiar urlopu u niepełnoetatowców
  • Prawo do pierwszego urlopu
  • Okresy nauki a prawo do urlopu
  • Zagraniczne szkoły a prawo do urlopu
  • Zagraniczny staż pracy
  • Zasady korzystania z urlopu
  • Urlopy proporcjonalne
  • Plan urlopowy
  • Urlop na żądanie
  • Odwołanie z urlopu i przesunięcie terminu urlopu
  • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop
 10. Urlopy bezpłatne
  • Zasady udzielania urlopów bezpłatnych
  • Urlop bezpłatny a uprawnienia pracownicze
 11. Urlop okolicznościowy
  • Okoliczności uprawniające do urlopów okolicznościowych
  • Wymiar urlopu okolicznościowego
  • Problemy praktyczne
 12. Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników
  • Wymiar czasu pracy
  • Ograniczenia w zatrudnianiu w nadgodzinach i porze nocnej
  • Dodatkowy urlop wypoczynkowy
  • Uprawnienia związane z turnusami rehabilitacyjnymi
  • Przerwa na gimnastykę
 13. Obowiązki i uprawnienia pracodawców związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
  • Dostosowanie stanowiska pracy
  • Wpłaty na PFRON i sposób na ich obniżenie
  • Refundacje i dofinansowania z PFRON
 14. Uprawnienia w czasie ciąży
  • Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet
  • Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy
  • Nadgodziny i pora nocna
  • Delegacje
 15. Ochrona przez pierwsze 4 lata opieki nad dzieckiem
  • Nadgodziny i pora nocna
  • Systemy czasu pracy
  • Delegacje
 16. Urlop macierzyński
  • Wymiar
  • Możliwość skrócenia
 17. Urlop na prawach macierzyńskiego
 18. Urlopy wykorzystywane przez ojca
  • Urlop macierzyński w części niewykorzystanej przez matkę
  • Dodatkowy urlop macierzyński
  • Urlop ojcowski
 19. Urlop wychowawczy
  • Prawo do urlopu
  • Wymiar urlopu
  • Możliwość podzielenia na części
 20. Działalność zarobkowa w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem
 21. Obniżenie wymiaru czasu pracy jako sposób na ochronę przed zwolnieniem
 22. Inne uprawnienia związane z rodzicielstwem
  • Przerwa na karmienie
  • Dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem
  • Zasiłek opiekuńczy
  • Możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy
 23. Pytania i odpowiedzi     
Prowadzący
- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.
Forma
Szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem
Czas trwania
24-11-2020 do 27-11-2020
Lokalizacja
Cena
2 390.00 netto zł (dwie lub więcej oósb z firmy 2 290.00 netto zł.)
W cenę wliczono
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 24 listopada 2020r. od godz. 14.00 Do dnia 27 listopada 2020r., wyjazd po obiedzie W cenie szkolenia: - zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje) - imienne zaświadczenie uczestnictwa - autorskie materiały szkoleniowe, notes, długopis - 3 noclegi w pokoju 2-osobowym - pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu ) oraz korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu. Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym. UWAGA -liczba miejsc w hotelu jest ograniczona -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania -możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.