menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


FAKTURA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w 2020r.-SZKOLENIE ONLINE

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Program

PROGRAM SZKOLENIA:

 

·    Omówienie bieżących regulacji normujących zasady wystawiania oraz przechowywania i przesyłania faktur (w tym faktur elektronicznych)

·    Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa karnego 
w obszarze dotyczącym wystawiania oraz używania faktur

I.     Zakres stosowania przepisów o fakturach

II.    Zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

·       podstawowe elementy faktury

·       kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej  fakturze

·       rola symbolu PKWiU w dokumencie sprzedaży

·       faktura przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami

·       numeracja faktur

·       jak prawidłowo określić w fakturze „datę dokonania lub zakończenia dostawy”  lub „wykonania usługi” odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług

·       zaokrąglanie kwot wykazanych w fakturze

·       sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej

·       dokumentowanie rabatów, opustów i skont

·       przypadki obowiązkowego podpisywania faktur

·       faktury wystawiane przez podatników VAT zwolnionych

·       faktury „walutowe”

·       faktury VAT RR

·       dopuszczalność adnotacji na fakturze

·       adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”

·       tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat przed dostawą towaru lub wykonaniem Usługi

·       faktury uproszczone

·       rodzaje dokumentów uznawanych za faktury w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur

 III. Dokumentowanie czynności nieodpłatnych uznanych 
w ramach tzw. „fikcji prawnej”  za czynności odpłatne

IV.   Moment powstania obowiązku podatkowego 
a termin wystawiania faktury

  V.   Tryb i zasady wystawiania faktur korygujących. Termin 
w którym należy ująć fakturę korygującą w ewidencji VAT


VI.     Tryb i zasady wystawiania not korygujących

VII.    Faktury elektroniczne – problemy praktyczne

VIII.   Problematyka faktur wystawionych w trybie 
art. 108 ust. 1 ustawy o VAT

IX.    Nowa jednolita matryca stawek - od 1 lipca 2020.

  X.    Istota instytucji refakturowania – studia przypadków

·            przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadczeń w kontekście  tez wynikających 
z uzasadnienia wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie C-42/14

·            jak prawidło ustalić datę powstania obowiązku podatkowego 
w stosunku do refakturowanych czynności

·            refakturowanie a wysokość  stawki VAT

·            czy można refakturować dostawę towarów ?

·            aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów  podatkowych w obszarze problematyki związanej z refakturowaniem

·            omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz dyrektywy 2006/112/WE z  dnia 28.11.2006r. 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem

XI.     Odzwierciedlenie w fakturach zdarzeń wynikających z zawieszania kontraktów w dobie kryzysu (COVID-19)

·            korekty związane z opłaconymi i anulowanymi rezerwacjami (zaliczkami), anulowanymi kontraktami (wycofanie się 
z umowy),

·            udokumentowanie odstępnego (kary płaconej z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy)

·            ulga za złe długi - ujmowanie faktur wystawianych dla dłużników w deklaracji VAT i JPK od lipca 2020.

 XII.  Zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na 
potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej

XIII.  Dokumentowanie transakcji międzynarodowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixes

·            wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (wdt)

·            wdt oraz eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych

·            transakcje trójstronne

XIV.  Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić?

 XV.  Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur

XVI.  Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem

XVII.  Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

 

Prowadzący
doradca podatkowy.
Forma
szkolenie stacjonarne
Czas trwania
Rozpoczęcie godz.10.
Termin / Lokalizacja
  1. 11.12.2020 / SZKOLENIE ONLINE
Cena
280zł netto+23%vat
Zgłoszenie
FAKTURA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w 2020r.-SZKOLENIE ONLINE
W cenę wliczono
- dostęp do platformy online - materiały szkoleniowe w formie elektronicznej - certyfikat - konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
Certyfikaty
tak
Organizator
GALERIA SZKOLEŃ I KURSÓW - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.