menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie online. NOWELIZACJA PROCEDURY EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ. Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Adresat szkolenia: pracownicy komórek wierzycielskich, pracownicy komórek egzekucji administracyjnej, sekretarze, skarbnicy, radcowie prawni organów dochodzących należności w ramach egzekucji administracyjnej.
Program

Cel szkolenia: podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących dochodzenie roszczeń i egzekucję z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie.

Cel szczegółowy: zdobycie umiejętności praktycznych, pozwalających na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi przykładami (kazusami).

Program:

1. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji!!! – zmiany obowiązujące od lipca 2020 r.

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w jednostkach samorządu terytorialnego – możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.

3. Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

4. Zmiany w instytucji upomnienia. Nowe elementy upomnienia od lipca 2020 r.

5. Zmiany w trybie postępowania Wierzyciela, czyli nowelizacja art. 33 i art. 34 i art. 35 u.p.e.

6. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.07.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.

7. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach w ustawie i w świetle nowych rozporządzeń.

8. Nowe tytuły wykonawcze – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.07.2020 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.

10. Zbieg egzekucji – zmiana regulacji ustawy.

11. Zmiany w przysługującej Wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.

12. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

13. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji – co się zmienia w lipcu 2020 r.

14. Omówienie innych zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

15. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w świetle ustawy z dnia z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Prowadzący
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, od 16 lat współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa, MSWiA, MF, Ministerstwo Rozwoju), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Od szeregu lat zajmuje się zagadnieniami procedury administracyjnej w postępowaniach aganów administracji publicznej. Wielokrotnie realizowała szkolenia dla ministerstw, Kancelarii Premiera, NIK, UOKIK, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, starostw, urzędów gmin, KRUS, ARIMR itd., w ramach spotkań otwartych, zamkniętych i szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom egzekucji administracyjnej, postępowań administracyjnych. Na stałe współpracuje z wydawnictwem Beck, Infor, Platforma Edukacyjna Project System, Dla samorządu.
Termin / Lokalizacja
  1. 11.12.2020 / online
Cena
549
Zgłoszenie
Szkolenie online. NOWELIZACJA PROCEDURY EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ. Wykładowca: Małgorzata Czartoryska
W cenę wliczono
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
Centrum Szkoleń EUreka s.c. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.