menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Kluczowe zagadnienia majątku trwałego - kompendium wiedzy z uwzględnieniem zmian prawa bilansowego i podatkowego [nr 7137v]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program
 1. Rzeczowy majątek trwały

 • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.( CIT i PIT)

 • Różnice definicyjne środków trwałych w pojęciu prawa bilansowego i podatkowego -ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.

 • Wybrane zagadnienia środków trwałych w budowie; charakterystyka nakładów inwestycyjnych, oddanie budynku, przyjęcie środków trwałych z inwestycji, likwidacja i sprzedaż środków trwałych, leasing

 • Regulacje KSR 11 Wartość początkowa i początkowa brutto środka trwałego w prawie bilansowym i podatkowym w tym: nabycie wytworzenie we własnym zakresie, nieodpłatne uzyskanie, aport, zakup jednostki lub zorganizowanej części, zmiana formy prawnej. Pozostałe korekty wartości początkowej w tym :różnice kursowe, zmiany wartości początkowej - ulepszenie a koszty bieżącej eksploatacji i remont ( aspekty bilansowe i podatkowe), ulepszenia w obcych środkach trwałych, zmiany wartości początkowej – trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej ( aspekty bilansowe i podatkowe, Ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).

 • Kompletność i zdatność do użytkowania- KSR 11

 • Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę - składniki majątku i koszty ich eksploatacji.- regulacje KSR 5 i prawa podatkowego

 • Środek trwały a nieruchomość inwestycyjna

 • Likwidacja środków trwałych- charakterystyka KSR 11 .

 • Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.

 • Remonty, bieżące konserwacje, przeglądy certyfikacyjne ulepszenia, naprawy, części składowe dodatkowe i peryferyjne - jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych- KSR 11.

 • Niskocenne składniki majątku trwałego- zasady ich klasyfikacji, i rozliczania księgowo i podatkowo

 • Kluczowe zagadnienia rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016)

 • Zasady wyceny bilansowej, wartość końcowa

 • Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana, nieodpłatne przekazanie)

 • Ewidencja środków trwałych - przykłady prawidłowego sporządzania

 • Ostatnie regulacje podatkowe dotyczące samochodu osobowego - leasing, limity podatkowe

 1. Wartości niematerialne i prawne ( w tym definicja księgowa wg PSR oraz prawa podatkowego, wybrane zagadnienia :prace rozwojowe, licencje, nakłady na witrynę internetową itp. ),


AMORTYZACJA, ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 • Pojęcie amortyzacji i umorzenia, odpisu z tytułu utraty wartości

 • Metody amortyzacji bilansowej - liniowa, degresywna i inne np. metody naturalne- przykłady, okres użyteczności i jego weryfikacja- regulacje KSR 11

 • Metody amortyzacji podatkowej (przykłady)

 • Okres ekonomicznej użyteczności i jego weryfikacja- KSR 11

 • Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

 • Rola Klasyfikacji Środków KŚT w tym: wysokość amortyzacji podatkowej

 • Utrata wartości środków trwałych, przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne, wycena w tym: wartość godziwa, użytkowa,odzyskiwalna, ośrodki generujące przepływy pieniężne a pojedyncze aktywa, częstotliwość przeprowadzania, wykorzystywanie inwentaryzacji zasady amortyzacji do dokonaniu odpisu – KSR 4

INWENTARYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO WRAZ Z ROZLICZANIEM RÓŻNIC POINWENTARYZACYJNYCH

 • obiekty inwentarzowe, klasyfikacja rodzajowa i funkcjonalna- KSR 11

 • Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego, wymogi prawa

 • Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

 • Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje Inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.), dokumentacja inwentaryzacyjna

 • Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji

 • Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.)

 • Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

Prowadzący
trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A. Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.
Lokalizacja
Cena
330 netto
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari), •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą na czacie, •certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.