menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - rozliczenia roczne oraz zmiany w 2020 i na 2021 rok [nr 7140]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program
1. Omówienie założeń zmian projektowanych na 2021 r. a) spółki komandytowe jako podatnicy CIT b) przesłanki uznania spółki jawnej jako podatnika CIT c) spółki nieruchomościowe – nowa definicja i zasady opodatkowania zbywania udziałów w takich spółkach d) amortyzacja metodą stawek indywidualnych – ograniczenie zakresu stosowania e) zwiększenie limitu uprawniającego opodatkowanie według stawki 9% CIT f) tzw. estoński CIT – podstawowe założenia e) specjalny fundusz inwestycyjny – szybsze zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych f) istotne ograniczenie ulgi abolicyjnej w Ustawie o PIT 2. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 2020 r. a) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela, b) korekta dochodu lub straty podatkowej, c) wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek, d) sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, e) przepisy przejściowe. 3. Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na koszty uzyskania przychodów od 2020 r. a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów, b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników, c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT, e) przepisy przejściowe. 4. Obowiązkowe stosowanie metody split payment w VAT a koszty uzyskania przychodów. a) lista towarów i usług objęta obowiązkowym split payment, b) zmniejszenie kosztów w CIT jako sankcja za niezastosowanie metody podzielonej płatności c) przepisy przejściowe. 5. Rozliczanie strat podatkowych na nowych zasadach. 6. Koszty uzyskania przychodów z tytułu tzw. hipotetycznych odsetek od dopłat i zysku zatrzymanego. 7. Podatek u źródła od 2019 r.. a) wybrane przykłady sytuacji skutkujących obowiązkiem poboru podatku u źródła, b) obowiązek dochowania należytej staranności przez płatnika, c) certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, d) oświadczenia pobierane od zagranicznych kontrahentów, wymagane przez polska ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, e) rzeczywisty właściciel należności, f) zasady poboru podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłaconych należności – odroczenie nowych zasad do 31 grudnia 2020 r., g) opinia o stosowaniu zwolnienia, h) oświadczenie płatnika uprawniające do stosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku, i) sankcja podatkowa za zaniżenie lub niepobranie podatku u źródła, j) procedura zwrotu podatku u źródła uprzednio pobranego przez płatnika, k) objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie nowych zasad poboru podatku u źródła. 8. Samochody osobowe w firmie od 2019 r. a) limity amortyzacji podatkowej oraz opłat leasingowych, b) limity w zakresie kosztów eksploatacji samochodów, c) udostępnienie samochodów służbowych pracownikom w świetle aktualnego orzecznictwa. d) Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a przychód podatnika – Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 września 2020 r 9. Zmiana definicji małego podatnika od 2020 r. 10. Stawka podatku 9% - nabycie i utrata prawa do jej stosowania 11. Wybór i rezygnacja z uiszczania zaliczek na podatek wg metody uproszczonej oraz metody rachunkowej przy różnicach kursowych. Powiadomienie o zmianie i wyborze roku podatkowego. 12. Exit tax – podatek od przeniesienia składników majątku poza granice RP. 13. Wierzytelności a koszty podatkowe, w tym: a) straty z odpłatnego zbycia wierzytelności, b) konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy spółki c) potrącanie kosztów wierzytelności nabywanych w celu windykacji. 14. Zasady opodatkowania obrotu tzw. kryptowalutami. 15. Zasady opodatkowania tzw. podatkiem od nieruchomości komercyjnych. 16. Zwolnienie z opodatkowania odszkodowań otrzymanych z tytułu szkody w środku trwałym.
Prowadzący
doradca podatkowy, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
Lokalizacja
Cena
470 netto do dnia 26-10-2020
W cenę wliczono
•udział w zajęciach, konsultacje, •autorskie materiały szkoleniowe, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •poczęstunek w przerwie kawowej, •bezpłatny parking
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.