menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zmiany w podatkach i środkach trwałych w 2020 roku.

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
dowolny
Wymagania wstępne
brak
Program

 

I. VAT w drugim półroczu 2020 - program

 Zmiany od 1 stycznia 2020 r.

 

1.       Zapłata pow. 15 tys. zł kontrahentowi (podatnikowi VA czynnemu) na inne konto nich ujęte w Centralny Rejestrze Podatników VAT  (tzw. białej liście) może nie stanowić KUP i grozić odpowiedzialnością za niezapłacony przez sprzedawcę VAT

- wydłużenie na czas epidemii terminu do złożenia zawiadomienia ZAW-NR do 14 dni

-  nowelizacja zasad zapłaty na rachunek z tzw. białej listy od 1 lipca 2020 r. wynikająca  z tzw. tarczy 4.0

2.       Zapłata z pominięciem przymusowej podzielonej płatności wyklucza wydatki z KUP

3.       Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów dla podatników – sankcje dla sprzedawcy i nabywcy 

4.       Nowe dokumenty potwierdzające prawo do stawki 0% dla WDT – zmiana rozporządzenia wykonawczego UE a skutki dla podatników (praktyka organów podatkowych)

5.       Przedłużony termin obowiązywania ograniczeń w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych

 

Zmiany w okresie marzec – czerwiec 2020 r.

6.       Obniżenia stawki VAT dla dostawy wyrobów medycznych, leków w celu przeciwdziałania COVID-19

7.       0% stawka VAT na darowizny laptopów dla szkół

8.       Paragon elektroniczny dla klienta

9.       Kasy wirtualne – nie dla wszystkich

10.   Odroczenie wdrożenia kas on-line w hotelach, restauracjach, składach węgla, u fryzjera, kosmetyczki, lekarza, prawnika, budowlańca, na siłowni i basenie

 Zmiany od lipca 2020 r.

 

11.   Nowa matryca stawek podatkowych

12.   Wdrożenie dyrektywy unijnej dotyczącej magazynu konsygnacyjnego

13.   Zmiany w miejscu opodatkowania dostaw łańcuchowych

14.   Zmiany w zakresie dokumentacji wymaganej dla zastosowania stawki 0% w WDT

 Zmiany od października 2020 r.

 

 

15.   Nowa ewidencja VAT i nowe JPK_VAT

16.   Omówienie zasad nowej ewidencji VAT i nowego JPK VAT (zasady prowadzenia, formy, korekty)

17.   Sankcje za wadliwe prowadzenie nowego JPK VAT

18.   Nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów

 Wybrane dodatkowe problemy

 

- zasady opodatkowania VAT bonów towarowych

- obowiązek podatkowy

- podstawa opodatkowania  i jej korekta

- najpopularniejsze zwolnienia z podatku VAT

- podatek naliczony (zasady, wyłączenia, wysokość, terminy odliczenia, wyłączenia, struktura zakupów i korekta odliczonego VAT)

- dokumentowaniem (kasy fiskalne, faktury, pagony jako faktury,  ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych, faktura VAT RR, inne dokumenty)

- ulga na złe długi w podatku VAT

- procedura marża

 Projektowane zmiany w podatku VAT (tzw VAT SLIM)

 

- zmiany w zakresie korekty podatku VAT, w tym potwierdzania odbioru faktury korygującej

- zmiany w zakresie kursów walut obcych do przeliczania kwot na potrzeby podatku VAT

- zmiany w zakresie obowiązkowej podzielonej płatności

- zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego

- zmiany w zakresie zwrotu VAT podróżnym

 II. CIT I PIT 2020 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

1. Zapłata za faktury na inny rachunek - Biała księga
2. Zapłata za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
3. Złe długi - zaliczanie do przychodów należnych wierzytelności
4. Zwiększanie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności
5. Mały podatnik - limit kwotowy 2020
6. CIT - koszty uzyskania przychodu (kapitał zapasowy lub rezerwowy)
7. PIT - Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych
8. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
9. PIT dla młodych
10. Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek)
11. CIT - pobór podatku u źródła
12. Przegląd zmian podatkowych w zakresie CIT i PIT

 III. Środki trwałe w 2020 roku.

1.Wymagane unormowania do polityki w zakresie rachunkowości,

2.Elementy wpływające na ustalenie wartości początkowej,

3.Zasady naliczania amortyzacji w świetle ustawy o rachunkowości

  oraz przepisów podatkowych oraz KSR nr 11,

4.Adaptacja, ulepszenie, rozbudowa i remont środków trwałych,

5.Odłączenie części składowej i peryferyjnej,

6.Zamiana środków trwałych,

7.Wniesienie aportem środków trwałych,

8.Realizacja projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej

  – wymagane procedury kontrolne oraz aspekt podatkowy,

9.Użytkowanie środków trwałych na podstawie umów najmu, darowizny i leasingu,

10.Środki trwałe użytkowane sezonowo,

11.Koszty zewnętrznego finansowania aktywów trwałych,

12.Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,

13.Ustalenie wartości użytkowej.

14.Obiekt inwentarzowy oraz obiekty zbiorcze.

15.Rozliczenia kosztów obsługi zobowiązania finansowego kilka obiektów.

16.Kompletność i zdatność do użytkowania ( wyposażenie w części).

17.Liniowe obiekty budowlane,

18.Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie środków trwałych – przykład opisu procesu kontroli.

19.Inwentaryzacja i metodologia jej przeprowadzenia i rozlicze


 

Prowadzący
Henryk Grychtoł
Forma
wykład
Czas trwania
14 godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 26.10.2020 / Krynica Zdrój
Cena
2050 PLN netto/4 dni
Zgłoszenie
Zmiany w podatkach i środkach trwałych w 2020 roku.
W cenę wliczono
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, trzy noclegi w pokoju 2 - osobowym w hotelu "Saol", pełne wyżywienie.
Certyfikaty
TAK
Organizator
Inter-Framax - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.