menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w HR – kompleksowe omówienie

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w HRKOMPLEKSOWE OMÓWIENIE Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH OSTATNICH ZMIAN

 

najbliższe terminy:

15 – 16.09
15 – 16.10

07 – 08.12
 
w  szkoleniu  można  uczestniczyć 
stacjonarnie w Warszawie   lub   Online

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest kompleksowe omówienie problematyki ochrony i przetwarzania danych osobowych w dziale HR. Program uwzględnia wszystkie ostatnio dokonane zmiany przepisów wynikające z RODO oraz najnowszej nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Udział w szkoleniu  pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo – płacowych.

Uczestnicy otrzymują najbardziej aktualne materiały i narzędzia dostosowane do specyfiki przetwarzania danych w działach personalnych wraz z możliwością ich symultanicznego uzupełnienia pod okiem trenera. Przewidziano także możliwość konsultacji obecnie funkcjonujących dokumentów w reprezentowanych przez Uczestników podmiotach.

 

W programie:

Nowelizacja przepisów prawa pracy w związku z RODO.

1. Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę.

2. Zgoda pracownika – wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna.

3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.

4. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych.

5. Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie.

 

Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją – Poradnik dla Pracodawców – stosowanie i praktyka.

1. Nowe rozumienie pojęć i szczególne kategorie danych w myśl RODO.

2. Proces rekrutacyjny – właściwe przygotowanie i narzędzia:
 • jakich danych można wymagać od kandydata do pracy,
 • czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane,
 • o czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata,
 • rekrutacje wieloetapowe – badania, testy, assessment center – czy są legalne,
 • proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny,
 • rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne.
3. Przebieg rekrutacji:
 • dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym – podstawy przetwarzania,
 • rekomendacje i referencje – możliwość weryfikacji – tzw. „czarny wywiad”,
 • rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane,
 • sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych,
 • okres retencji danych kandydatów,
 • ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych
  – kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy,
 • tworzenie list osób niepożądanych,
 • otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła.

 

Dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem – wytyczne i zalecenia UODO.

Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników:

 • dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów,
 • zgoda pracownika na wizerunek – kiedy wymagana i w jakich okolicznościach,
 • dane kontaktowe prywatne – bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów,
 • listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy,
 • dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych,
 • legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego,
 • monitoring w miejscu pracy i poza nim – monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów,
 • obowiązek informacyjny dla pracowników – w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest jego potwierdzenie,
 • przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych.
 1. Procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz.
 2. Przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy.
 3. Udostępnianie danych organom publicznym i urzędom.
 4. Dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym,
  podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych, itp.
 5. Przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową.
 6. Powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych
  i outsourcingu.
 7. Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej.

 

Obowiązki pracodawcy jako administratora danych – wskazówki praktyczne.

 


Przykładowe narzędzia, materiały i dokumenty, które otrzymują uczestnicy:

 • Rejestr czynności przetwarzania danych wraz z przykładami procesów występujących w działach kadrowych.
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych wraz z przykładami procesorów, którzy prowadzą dokumentację kadrową.
 • Umowa powierzenia danych dla klientów procesora zlecającego prowadzenie dokumentacji kadrowej.
 • Wzorzec aneksu do regulaminu pracy uwzględniający wszelkie zmiany nowelizacyjne kodeksu pracy, monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, monitoring GPS oraz rozmów telefonicznych.
 • Kwestionariusz osobowy pracownika i kandydata zgodny z RODO i poszerzony w stosunku do wzorców ministerialnych.
 • Obowiązek informacyjny dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców i praktykantów.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych dla działów HR.
 • Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.
 • 4 zgody rekrutacyjne, dostosowane do różnych aspektów czasowych przetwarzania danych.
 • Zgody pracownicze do banku.
 • Zgody pracownika na przetwarzanie wizerunku w celach wynikających ze stosunku pracy, ale także w celach marketingowych i reklamowych.
 • Zgody członków rodziny pracownika przy przetwarzaniu ich danych w ramach benefitów uzyskiwanych z zakładu pracy oraz wizerunku przy uczestnictwie w wyjazdach integracyjnych i wydarzeniach.
 • Niezbędne zapisy do umów z kontrahentami zawierające obowiązek informacyjny pierwotny i wtórny.

 

Cena szkolenia stacjonarnego

1.150 PLN + 23 % VAT 

lub

1.150 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Cena szkolenia online

790 PLN + 23 % VAT 

lub

790 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat.

 

 Informacje dodatkowe pod nr telefonu 22 668 50 00  
Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Prowadzący
mec. Łukasz MIĘTKOWSKI Adwokat, Inspektor Ochrony Danych w spółkach kapitałowych, były sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości, Trener prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także organami administracji. Pełni funkcję likwidatora spółek, a także zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych. Prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz korporacyjne egzaminy zawodowe. Wykładowca w firmie DOM WIEDZY. Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.
Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
 1. 07.12.2020 / Warszawa, ONLINE
Cena
SZKOLENIE STACJONARNE: 1150 zł netto + 23% Vat / SZKOLENIE ONLINE: 790 zł netto + 23% Vat
Zgłoszenie
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w HR – kompleksowe omówienie
W cenę wliczono
Cena szkolenia stacjonarnego 1.150 PLN + 23 % VAT lub 1.150 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. Cena szkolenia Online 790 PLN + 23 % VAT lub 790 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat. DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 22 668 50 00
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa
Organizator
DOM WIEDZY - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.