menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Onboarding – jak zaprojektować i wdrożyć proces skutecznej adaptacji nowego Pracownika

Kategoria
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie jest dedykowane Pracownikom HR oraz Menedżerom odpowiedzialnym za opracowanie, realizację i koordynowanie procesu wdrożenia nowych Pracowników do Firmy oraz osobom, które poszukują nowych pomysłów i inspiracji w zakresie usprawnień, optymalizacji i automatyzacji procesu adaptacji, a także wszystkim, którzy chcieliby zdobyć wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania procesu onboardingu.
Wymagania wstępne
Brak
Program
Opis i cel szkoleniaCelem szkolenia jest poznanie sposobów skutecznego wdrożenia nowego Pracownika do Firmy, aby stał się on efektywnym członkiem zespołu.
Korzyści dla uczestników
 • przegląd najlepszych praktyk wdrażania nowych Pracowników w Polsce i za granicą,
 • zaprojektowanie optymalnego programu adaptacji nowych Pracowników,
 • określenie kluczowych wskaźników pomiaru efektywności procesu onbordingu (ilościowych i jakościowych),
 • otrzymanie wzorów dokumentów i praktycznych narzędzi wykorzystywanych w procesie wdrożenia,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Trenerem po zakończeniu szkolenia
Program szkolenia
Dzień 1-2
1. Rola i znaczenie onboardingu dla efektywności Organizacji:
 • Korzyści dla Firmy i Pracowników
 • Employee Experience
 • Employee Advcacy
 • Ryzyko utraty Pracownika w pierwszych miesiącach pracy
 • Zasada 4C w onboardingu (Compliance, Clarification, Culture, Connection)
2. Kluczowe etapy wdrożenia nowego Pracownika:
 • Pre-onboarding: dokumentacja, przygotowanie stanowiska pracy, informacje organizacyjne, list/mail „oczekujący”
 • Magia Pierwszego Dnia Pracy:
 • Gotowe miejsce pracy
 • Pierwsze spotkanie z Zespołem i Przełożonym
 • Zapoznanie z Buddy’m
 • Welcome Pack – standardowe i nowatorskie pakiety powitane
 • Pierwszy dzień przy pracy zdalnej
 • Onboarding pierwszego tygodnia: uzupełnienie dokumentacji, oczekiwania i plany, regularne wsparcie
 • Onboarding pierwszego miesiąca: wdrożenie stanowiskowe, pierwsze zadania, regularny feedback, cele Pracownika, monitoring efektów, spotkania podsumowujące
 • Onboarding pierwszych 3-6 miesięcy: regularny feedback, cele Pracownika, monitoring efektów, decyzja o zatrudnieniu, kierunki rozwoju
 • Ewaluacja procesu onboardingu
3. Osoby zaangażowane w proces onboardingu i ich rola:
 • HR
 • Przełożony
 • Zespół
 • Opiekun (Buddy)
 • Instruktor
 • Jednostki wspierające (recepcja, administracja, IT, inne)
4. Narzędzia wspierające proces onboardingu:
 • Road mapa procesu onboardingu
 • Narzędzia pre-boardingowe
 • Procedury
 • Manuale papierowe i online
 • Lista kluczowych kontaktów
 • List/mail powitalny
 • Listy kontrolne (check list)
 • Filmy
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Elementy gier, zabaw i doceniania
5. Przygotowanie planu onboardingu:
 • Moduły ogólnofirmowe: kultura organizacyjna, informacje o Firmie, produkty Firmy, Klienci Firmy, struktura organizacyjna, regulaminy, polityki, procedury
 • Moduły jednostek organizacyjnych: zadania jednostki i odpowiedzialności, współpraca z innymi jednostkami w Firmie, skład zespołu, zasady zespołowe
 • Moduły stanowiskowe: cel stanowiska, zadania i wymagania stanowiskowe, odpowiedzialności i uprawnienia stanowiska, priorytetyzacja zadań, narzędzia pracy (systemy, urządzenia), dostępne wsparcie, ścieżka rozwoju
 • Niezbędna dokumentacja
 • Szkolenia obowiązkowe
 • Treści stałe i aktualizowane
 • Onboarding grupowy i sezonowy
6. Monitorowanie i ewaluacja procesu onboardingu:
 • KPI procesu onboardingu
 • Lista i analiza czynników krytycznych procesu onboardingu
 • Ilościowe i jakościowe narzędzia monitorowania procesu onboardingu: checlisty, ankiety cząstkowe, ankieta kończąca, testy wiedzy i umiejętności, karta rozmowy monitorującej, badanie NPS
7. Rozwiązania online w procesie onboardingu:
 • Przykładowe platformy i moduły onboardingowe
 • Zadania i checklisty realizowane online i offline
 • Projektowanie ścieżek wdrożeniowych
 • Udostępnianie plików
 • Wirtualna wycieczka po Firmie
 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania online:
 • Integracja danych z wewnętrznymi systemami HR i IT
 • Automatyczne powiadomienia
 • Synchronizacja z kalendarzem
 • Raportowanie procesu oraz wyników
 • Potwierdzanie zadań realizowanych offline
 • Wsparcie administratorów wewnątrzfirmowych
 • Bezpieczeństwo danych
 • Hosting i serwis
 • Weryfikacja referencji
8. Wykorzystanie procesu onboardingowego do rozwoju talentów i ścieżek karier
9. Najczęstsze błędy w procesie onboardingu i jak ich uniknąć
10. Dobre praktyki onboardingowe z rynku polskiego i zagranicznego
Forma
ćwiczenia indywidualne praca w parach i małych grupach, dyskusja case studies mini-wykłady interaktywne wymiana doświadczeń i pomysłów
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe
Termin / Lokalizacja
 1. 08.02.2021 / Poznań
Cena
1300 zł netto
Zgłoszenie
Onboarding – jak zaprojektować i wdrożyć proces skutecznej adaptacji nowego Pracownika
W cenę wliczono
udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.
Certyfikaty
Certyfikat firmy szkoleniowej
Organizator
One Step Up Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.