menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ONLINE: Prognozowanie sprzedaży – metody statystyczno-ilościowo i jakościowe

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Brak
Program
Opis i cel szkolenia 
Szkolenie umożliwia uczestnikom skuteczną redukcji błędu prognozy, maksymalizację poziomu obsługi klienta i minimalizację powiązanych kosztów logistycznych. Metody prognozowania są ćwiczone na przykładach indywidualnie działających przedsiębiorstw, jak i koordynujących prace w ramach całego łańcucha dostaw. Prognozy wykorzystywane są do ustalenia działań logistyki w całym zakresie procesów przedsiębiorstwa i są docelowo postrzegane, jako część procesu SOP (Sales and Operations Planning).
Promowane metody oparte są zarówno o przykłady z praktyki pracy, kalkulacje wykonywane w software, jak i metody promowane przez ASCM®. Wszelkie opracowania wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest warsztatowe przećwiczenie przez uczestników – ilościowych i jakościowych metod tworzenia prognoz i planów sprzedaży. Cel ten osiągany jest poprzez kreowania indywidualnych modeli prognozowania – dla danych grup asortymentowych i usług.
Prognozowanie jest elementem wchodzącym w skład procesu formułowania planu sprzedaży w ramach SOP – dlatego też po prezentowanych tu zajęciach, kolejnym krokiem może być podjęcie wyzwania wdrożenia czy też dalszego rozwoju praktyk Sales and Operations Planning:
SOP – planowanie operacji i sprzedaży https://onestepup.pl/szkolenie/sop-sales-and-operations-planning-planowanie-operacji-i-sprzedazy
Prezentowane zajęcia z prognozowania sprzedaży, również mogą poprzedzać spotkanie dotyczące planowania rozwoju przedsiębiorstwa, formułowania strategii, podejmowania działań inwestycyjnych.
Korzyści dla uczestników
 • poznanie dobrych praktyk (case’y z życia) dot. prognozowania sprzedaży,
 • zastosowanie wskaźników monitorujących na bieżąco jakość procesu prognozowania,
 • opanowanie wraz ze wskaźnikami zasad tworzenia i interpretacji raportu „waterfall report”,
 • przyswojenie step-by-step praktycznych przykładów dot. metod redukcji błędu prognozy,
 • przełożenie wniosków co do błędu prognozy na zarządzanie wskaźnikiem poziomu obsługi klienta,
 • podniesienie poziomu satysfakcji klienta i redukcja błędnego poziomu zapasów,
 • uzyskanie synergii ilościowych i jakościowych metod prognozowania i planowania sprzedaży,
 • uzyskanie funkcjonalnego dashboard dla oceny stopnia spełniania celów prognozowania sprzedaży,
 • redukcja poziomu konfliktów między działami,
 • zapoznanie się z możliwościami dedykowanego do prognozowania software,
 • integracja danych z POS’ów (punkty sprzedaży) poprzez DRP (planowania potrzeb dystrybucji),
 • zrozumienie korzyści wynikających w rozwoju współpracy w łańcuchu dostaw np. CPFR (współpraca w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów).

Metody szkolenia
wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć,pliki używane do ćwiczeń przekazywane są systematycznie w trakcie zajęć do wglądu/edycji uczestnikom,uzupełniające zdjęcia i materiały video,warsztaty wykonywane są również przy wsparciu narzędzi z dedykowanych portali internetowych.Czas trwania2 x 5 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe
Dzień I: 10:00-15:00Dzień II: 09:00-14:00
Program szkoleniaDzień 11. Wprowadzenie do zasad zarządzania przepływem informacji w procesie prognozowania:
„logistyczny umysł”,spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,rola prognozowania w logistyce, jak i w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa,prognoza sprzedaży, etapy pracy w ramach procesu obsługi klienta.2. Całościowy proces prognozowania, jako część SOP (planowanie operacji i sprzedaży):
strategia obsługi klienta ETO, MTO, ATO, MTS, … a rola prognozowania,obiektywne przyczyny dla realizacji prognozowania – „świat” Pull i Push,pozycje/grupy asortymentowe SKU (magazynowe, usługi) adresowane przez prognozy,cztery strategie łączenia prognoz z planami – silne i słabe strony,techniki ilościowe i jakościowe.3. Metody ilościowe – obliczenia:
zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,określenie zakresu i analiza danych historycznych,model naiwny,średnia ruchoma,średnia ważona,wygładzanie wykładnicze,identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,analiza regresji,metoda Z-Chart (wykres Z),model SARIMA / ARIMA X13.4. Synergia analizy jakościowej i ilościowej w prognozowaniu:
dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,analiza jakościowa – metody heurystyczne.5. Beer Game (Gra Piwna) – symulacja prognozowania sprzedaży przez cztery podmioty formułujące łańcuch dostaw, celem jest maksymalnego poziomu trafności prognozy i satysfakcji klienta przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Zespoły ćwiczą użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej.
Dzień 26. Omówienie wyników warsztatu Beer Game:
konsekwencje brak identyfikacji popytu niezależnego i zależnego,występowanie efektu Forestera, czyli tzw. efektu bicza w praktyce prognozowania,skutki dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego łańcucha logistycznego,dyskusja – jaką strategię prognozowania dobierać do danej sytuacji rynkowej.7. Uzgadnianie prognoz:
horyzonty czasowe prognozowania sprzedaży – horyzont/granica planowania i popytu,grupy asortymentowe, czyli tzw. rodziny produktów i usług – korzyści z użycia grup dla bardziej trafnego uzgadniania wartości prognoz sprzedaży,uzgadnianie prognoz bottom-up, top-down i mieszane,stosowanie planistycznej listy materiałowej dla redukcji nadmiernego poziomu szczegółowości prognozy (nadmiernego błędu).8. Dokładność prognozowania:
przedział ufności prognozy,dokładność prognoz – kalkulacja błędu,kalkulacja zapasów bezpieczeństwa pod dane poziomy obsługi klienta,podsumowanie sposobów redukcji błędów prognozy – omówienie w przykładach, konkretnych, praktycznych rozwiązań stosowanych w różnych branżach,prawidłowa praca z planowaną dostępnością magazynową i tzw. dostępnością do obiecania (ATP) – redukcja poziomu konfliktów między działami.9. Ocena efektywności prac dotyczących prognozowania i planowania:
przedział ufności prognozy,zespołowa i indywidualna ocena jakości prognozowania,metody redukcji błędu prognozy,waterfall diagram.10. Kooperacja przedsiębiorstw w prognozowaniu sprzedaży:
korzyści wynikające z kooperacji w obszarze prognozowania,strategia współdziałania w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów (CPFR) i zasady wdrażania tej metody,VMI (Vendor Managed Inventory) w ramach koncepcji CPFR.11. Wsparcie informatyczne i sformułowanie dashboard dla wskaźnikowej weryfikacji osiąganych celów prognozowania sprzedaży:
tworzenie otwartych systemów agregacji danych z wielu źródeł,elastyczne lub dedykowane systemy przetwarzania danych i raportowania np. Crystal Reports, QlikView, Forecast Pro …zaproponowanie wskaźników i formalna walidacja zasad ich kalkulacji,horyzont czasowy.12. Zakończenie zajęć:
podsumowanie zajęć,follow-up (praca domowa),dodatkowe materiały video,ankiety i sesja ocen.
Czas trwania
2 x 5 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe Dzień I: 10:00-15:00 Dzień II: 09:00-14:00
Termin / Lokalizacja
 1. 18.03.2021 / Poznań
 2. 18.03.2021 / ONLINE
Cena
1350 zł netto
Zgłoszenie
ONLINE: Prognozowanie sprzedaży – metody statystyczno-ilościowo i jakościowe
W cenę wliczono
udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu w formie pdf., możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.
Certyfikaty
Certyfikat firmy szkoleniowej w formie pdf.
Organizator
One Step Up Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.