menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Sales and Operations Planning (S&OP) – planowanie operacji i sprzedaży - szkolenie One Step Up

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Brak
Program
Szczegółowy opis na stronie (skopiuj i wklej link do przeglądarki):
https://onestepup.pl/szkolenie/sales-and-operations-planning-sop-planowanie-operacji-i-sprzedazy

Opis i cel szkolenia

S&OP to zintegrowany proces planowania popytu oraz podaży firmy, wspierający osiągnięcie celów strategicznych, finansowych, rynkowych i operacyjnych.
Szkolenie „S&OP” stworzone zostało w celu omówienia filarów wiedzy o tym procesie oraz poznania standardów i dobrych praktyk z tego obszaru. Szkolenie oparte jest o standard wiedzy ASCM® (APICS®).

Moduł ten skupia się na procesie S&OP, który jest kluczowym procesem w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zagadnienia z obszarów harmonogramowania oraz szczegółowego zarządzania zapasami pogłębiane są w osobnym module, tworząc w ten sposób kurs obejmujący swoją rozpiętością ramy hierarchii planowania i kontroli produkcji. Jest to jednocześnie niezależne szkolenie, przeznaczone dla specjalistów i menadżerów biorących udział w procesie S&OP chcących doskonalić się w tym obszarze.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do zrozumienia procesu oraz jego miejsca w firmie. Implementacja procesu pozwala zmniejszyć zapas jednocześnie zwiększając poziom obsługi klienta oraz może pomóc firmom w zdobyciu przewagi konkurencyjnej na rynku.


Korzyści dla uczestników

Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych aspektów we wdrażaniu S&OP. Przejdziemy od podstaw, czyli celów i strategii przedsiębiorstwa poprzez środowiska produkcyjne do przełożenia założeń na konkretny plan działania. Poznasz metody planowania i harmonogramowania oraz najważniejsze definicje. Dowiesz się, jak podejść do inicjacji S&OP, przejść przez proces i na bieżąco go prowadzić. Zobaczysz, co składa się na efektywne i nieefektywne S&OP.  Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie całościowego spojrzenia na proces z perspektywy szeroko zakrojonego zarządzania łańcuchem dostaw. Wszystkie elementy szkolenia mają praktyczne zastosowanie oraz są poparte przykładami.

Rzeczywiste przykłady są okazją do bezpośredniego przełożenia doświadczeń innych na przedsiębiorstwo, w którym pracujesz.

 

Gry, których będziesz uczestnikiem, pozwolą na ugruntowanie wiedzy teoretycznej. Nauczysz się zwracać uwagę na nieoczywiste kwestie pojawiające się w codziennym funkcjonowaniu firmy. Zaproponujesz swoje rozwiązania, które wspólnie omówimy.

Warsztat poświęcony „Beer Game” pozwoli natomiast na ugruntowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania łańcucha dostaw. Zobaczysz, jakie zależności występują pomiędzy jego uczestnikami. Poznasz wpływ, jaki mają decyzje  na poszczególnych szczeblach. Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Przentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe

Czas trwania


16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe


Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Plan, harmonogram, informacja w procesie

 • Co przed S&OP? Dlaczego kalkulacja jest tak ważna;
 • Kalkulacja kosztowa a planowanie i sprzedaż;
 • Jak usprawnić proces planowania i co musimy zaplanować?
 • Co należy uwzględnić w procesie planowania?

2. Jak zarządzać popytem?

 • Wyznaczanie horyzontu planowania;
 • Czy potrzebujemy stref decyzyjnych;
 • Ramy do prognozowania;
 • Zmienność prognoz,

3. Prognozowanie i planowanie popytu:

 • Planowanie, zarządzanie i priorytety;
 • Dobór rodzin planistycznych,
 • Modele popytu, trend, sezonowość;
 • Konsumpcja prognozy w zależności od środowiska produkcyjnego;
 • Ilościowe i jakościowe metody prognozowania popytu (metoda bezkrytyczna, średnie ważone, średnie ruchome).

4. Planowanie podaży:

 • Wpływ środowiska produkcyjnego na podaż;
 • Jaką przyjąć strategię (MTS, MTO, ATO, itp.)?
 • Profil zapasów;

5. Zagregowane zarządzanie zapasami:

 • Co to jest TCO?
 • Rodzaje i cele utrzymywania zapasów;
 • Komunikacja z dostawcami.

6. Zagregowane zarządzanie zasobami:

 • Oczekiwania vs planowanie zasobów,
 • Co nas ogranicza?
 • Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom – zwiększanie zdolności.

7. Rozpoczynamy wdrożenie S&OP:

 • Strategia przedsiębiorstwa a S&OP;
 • Przewidywane scenariusze realizacji planu;
 • Realizacja planu vs realizacja budżetu;
 • Jak podejść do tworzenia planów i budżetu;
 • Co nam daje S&OP;
 • Kto powinien tworzyć zespół;
 • Od czego zacząć wdrożenie;
 • S&OP jako ciągły proces;
 • Kroki podczas spotkań S&OP;
 • Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie S&OP;

8. S&OP – ciągle zarządzanie procesem:

 • Jak zarządzać zmianą;
 • Najlepsze praktyki w S&OP;
 • Przykłady rzeczywistych biznesów i ich sposoby na radzenie sobie z problemami;
 • Połączenie strategii z wykonaniem;
 • Strukturalne podejście do oceny sukcesu S&OP (definiowanie KPI, krytyczne elementy świadczące o sukcesie);
 • Efektywne vs nieefektywne S&OP.

9. Hierarchia w planowaniu i kontroli produkcji:

 • Informacje ogólne, omówienie;
 • Priorytety w rozwiązywaniu problemów;
 • Systemy zarządzania przepływem produkcji.

10. Fundamenty – Główny Harmonogram Produkcji:

 • Plan a harmonogram produkcji, omówienie etapów i najważniejszych pojęć (MPS, MRP, MRPII, RCCP, itp.)
 • Mix produktowy;
 • Techniki wspomagające proces.

11. Przegląd łańcuchów dostaw:

 • Koncepcje zarządzania łańcuchami dostaw;
 • Przegląd podejścia do zarządzania i strategii na podstawie case study (Dell, Benetton, Wallmart).

12. Definiowanie wyzwań i rozwiązywanie problemów w fikcyjnym przedsiębiorstwie:

 • Gra zespołowa – zostań konsultantem i odkryj, z jakimi problemami / potrzebami boryka się przedsiębiorstwo;
 • Zaproponuj rozwiązania – które okaże się najlepsze?
 • Ocena i weryfikacja – przełożenie zaproponowanych rozwiązań i podejścia na rzeczywistość;

13. Beer Game – doświadcz typowych wyzwań, jakie pojawiają się w łańcuchu dostaw.

 • Relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw;
 • Zjawisko i konsekwencje efektu „byczego bicza”;
 • Przełożenie zjawisk występujących w grze na rzeczywiste integracje biznesowe

14. S&OP & DDMRP – razem, czy osobno?

Forma
warsztatowe przećwiczenie możliwości użycia dostępnych dobrych praktyk, jak i dobrych teorii SOP
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe
Termin / Lokalizacja
 1. 10.06.2024 / Kraków
 2. 16.09.2024 / Wrocław
Cena
1650 zł netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Sales and Operations Planning (S&OP) – planowanie operacji i sprzedaży - szkolenie One Step Up
W cenę wliczono
udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady (nie dotyczy szkoleń online).
Certyfikaty
Certyfikat firmy szkoleniowej
Organizator
One Step Up Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.