menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


BILANS 2020 ROKU – ZAMKNIĘCIE ROKU, ROZLICZENIE ROCZNE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO I PRAWIDŁOWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ PO ZMIANACH. WPŁYW COVID-19 NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE, ZAPISY DOTYCZĄCE POMOCY

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Członków Zarządów Związków członków Komisji Rewizyjnych księgowych skarbników komisji zakładowych i międzyzakładowych oraz członków organizacji związkowych odpowiedzialnych za nadzór nad stanem finansów związkowych
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

1. Jednolity plik kontrolny obowiązkiem dla wszystkich organizacji i jak raportować w formacie JPK by nie narazić się na sankcje i kary.
Obowiązek tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych w formacie XML (JPK). Wysyłka sprawozdania finansowego do Szefa KAS.

 • Wpływ Pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe związku zawodowego.
 • W jaki sposób ustawy „tarczowe” zmieniły limity świadczeń pomocowych w związkach zawodowych
 • Ujęcie w księgach rachunkowych i rozliczeniach podatkowych różnych forma wsparcia związanych z pomocą Państwa w trakcie pandemii.

2. Wydatkowanie funduszy związkowych w aspekcie podatku dochodowy od osób fizycznych. Limity na świadczenia związkowe wolne od podatku: zapomogi, świadczenia socjalne, świadczenia na rzecz emerytów i inne. Kompleksowe omówienie wszelkich form realizowania celów statutowych:  zapomogi, świadczenia socjalne, pomoc społeczna, świadczenia BHP i tym podobne świadczenia, podróże służbowe, używanie samochodu prywatnego przez działacza związkowego, świadczenia na rzecz emerytów, rencistów, działalność socjalna, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, imprezy, jubileusze, integracja, szkolenia itp.3. Skąd związki zawodowe mają pieniądze?

4. Na co związki zawodowe mogą wydać?

5. Czy związek zawodowy powinien rozliczać podatek VAT, czy powinien posiadać kasę fiskalną?

6. Podstawowe akty prawne, które wpływają i determinują zasady prowadzenia rachunkowości, rozliczeń podatkowych oraz wydatkowania funduszy związkowych

7. Definicje Jednostki mikro i Jednostki małej i ich wpływ na rachunkowość w związku zawodowym

Wzory sprawozdań finansowych.

Aktualne orzecznictwo i jego wpływ na rachunkowość i podatki w związku zawodowym.

8. Wydatkowanie funduszy związkowych w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku składek, dotacji, darowizn itp.

9. Wydatkowanie funduszy związkowych w aspekcie podatku dochodowy od osób fizycznych. Zapomogi, świadczenia socjalne, pomoc społeczna, świadczenia BHP i tym podobne świadczenia, podróże służbowe, używanie samochodu prywatnego przez działacza związkowego, świadczenia na rzecz emerytów, rencistów, działalność socjalna, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, Imprezy, jubileusze, integracja, szkolenia itp.

 • Kiedy rodzi się obowiązek podatkowy?
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem szczególnych przypadków, w tym dochodów wolnych od podatku?
 • Co w przypadku otwartej formuły wstępu na spotkania, szkolenia dla członków związku, bez możliwości potwierdzenia udziału w spotkaniu?
 • Jak rozliczać udział w festynach, imprezach sportowych dla członków i ich rodzin za które związek częściowo pobiera odpłatność?
 • Czy dieta przyznana działaczom związkowym jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • Jak prawidłowo wystawiać deklaracje PIT R dla członków związku nie będących pracownikami i nie pozostających w stosunku cywilnoprawnym?

10. Rachunkowość funduszy związkowych dokumentacja księgowa w organizacji związkowej i ewidencja wydatkowania funduszy związkowych.

 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zawartość ksiąg rachunkowych, zapisy w księgach rachunkowych, poprawianie błędów w księgach.
 • Dowody księgowe, rodzaje dowodów księgowych, co powinny zawierać dowody księgowe?
 • Kiedy dokument staje się dowodem księgowym? Dekretowanie dowodów księgowych – przykładowe kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych.

11. Obowiązki podatkowe organizacji związkowej. Charakterystyka najważniejszych podatków (CIT, PIT,VAT) w zakresie dotyczącym związku zawodowego. Nowe zasady składania deklaracji CIT-8. Związek zawodowy, jako podatnik VAT.

12. Sprawozdawczość organizacji związkowej.

 • podpisywanie sprawozdań finansowych przez profil zaufany lub przy pomocy podpisu kwalifikowanego.
 • kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe w Związku Zawodowym a kto je zatwierdzać?

13. Zakres odpowiedzialności kierowników jednostek. Odpowiedzialność Skarbnika.

14. Przydatne formularze w księgowaniu i kontroli wewnętrznej działalności związku zawodowego.

Prowadzący
Biegły rewident, ekspert w dziedzinie rachunkowości i podatków. Zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz prowadzeniem audytów funduszy pomocowych. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu wdrażania nowych postanowień ustawy o rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej w szczególności organizacji pozarządowych: związków zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, izb gospodarczych, instytutów naukowo badawczych, niepublicznych szkół wszystkich szczebli oraz innych jednostek prowadzących działalność statutową i gospodarczą równocześnie. Autor i współautor wielu artykułów prasowych o tematyce rachunkowości i podatków oraz MSSF (MSR) wydanych w wydawnictwach m.in. BECK, DRĄGOWSCY, Gazeta Prawna, INFOR. Autor książek licznych publikacji książkowych z zakresu bilansu i podatków, amortyzacji i wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego.
Forma
Warsztaty Bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.
Czas trwania
Szkolenie trwa w godzinach 9:00-15:00.
Lokalizacja
Cena
490 zł
Zgłoszenie
BILANS 2020 ROKU – ZAMKNIĘCIE ROKU, ROZLICZENIE ROCZNE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO I PRAWIDŁOWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ PO ZMIANACH. WPŁYW COVID-19 NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE, ZAPISY DOTYCZĄCE POMOCY
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia Bilans 2020 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej jest zapoznanie uczestników z wątpliwościami podatkowymi oraz nowymi zasadami, wymogami i przepisami w zakresie gromadzenia majątku i gospodarowania pieniędzmi związkowymi. Zaproszony Ekspert zwróci uwagę na nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszu zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej oraz prowadzeniu dokumentacji finansowej. Na praktycznych przykładach wyjaśni skutki podatkowe świadczeń realizowanych przez związek zawodowy na rzecz swoich członków lub innych osób, w tym w szczególności w zakresie szkoleń, imprez okolicznościowych, podróży, działalności zapomogowej, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są kwestionowane podczas kontroli przez organy podatkowe.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.