menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ONLINE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTA DS. PODATKOWYCH - CIT, PIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105), podatki, prawo podatkowe, kurs podatkowy, szkolenie z podatków

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! -Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej,biurze podatkowym lub rachunkowym -Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowego -Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatków Jesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego,ale praktycznie ukazuje te zagadnienia) Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
Wymagania wstępne
Ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie
ProgramKurs odbywa się on-line za pośrednictwem platformy internetowej. Wymogiem uczestnictwa w Kursie jest połączenie z Internetem oraz możliwość korzystania z komputera. 

2019 r. według autentycznych ocen Uczestników Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych został oceniony na: 5,84/6

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU- WSZYSTKIE MODUŁY UWZGLĘDNIAJĄ NAJNOWSZE ZMIANY

I. Podatek od towarów i usług VAT - 16 h
Omówienie podstawy prawnej – ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne.
Zakres opodatkowania.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.
Import, eksport towarów.
Import, eksport usług.
Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
Powstanie obowiązku podatkowego.
Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.
Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.
Zwolnienia od podatku.
Wyłączenie stosowania obniżenia podatku.
Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.
Informacje podsumowujące na obszarze Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.
Składanie deklaracji i informacji, rodzaje, terminy.
Mechanizm podzielonej płatności.
Biała lista podatników VAT.
Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług. 

II. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT, podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 16 h
1.Podatek dochodowy od osób prawnych CIT.
Opodatkowanie dochodów-zakres i regulacje.
Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zwolnienia od podatku.
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Dokumentacja cen transferowych.
Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia.
Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.
Rodzaje składanych deklaracji, zeznań.
Najnowsze zmiany w ustawie o CIT.
2.Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT.
Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.
Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji – znaczenie certyfikatu, termin ważności.
Moment uzyskania przychodu, czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania.
Zwolnienia.
Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia.
Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.
Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 


III. Ordynacja podatkowa i podatek od czynności cywilnoprawnych PCC - 16 h
1.Ordynacja Podatkowa.
Skutki zmian ordynacji podatkowej.
Organy podatkowe i ich właściwość.
Interpretacje przepisów prawa podatkowego.
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.
Powstawanie zobowiązania podatkowego.
Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.
Terminy płatności podatku.
Zaległość podatkowa.
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
Podpisywanie składanych deklaracji.
Informacje podatkowe.
Odpowiedzialność solidarna.
Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.
Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń.
Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe.
Kontrola podatkowa.
2.Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.
Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, opodatkowanie umowy pożyczki, opodatkowanie umowy spółki oraz zmiany umowy spółki.
Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy.
Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku.

PEŁEN ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

28-29.11.2020 r. w godz. 09.00-15.00
05-06.12.2020 r. w godz. 09.00-15.00
12-13.12.2020 r. w godz. 09.00-15.00


PODNIEŚ SWOJE KOMPETENCJE I ZDOBĄDŹ ZAWODOWĄ SAMODZIELNOŚĆ
Celem Kursu jest nabycie przez Ciebie praktycznej umiejętności prowadzenia rozliczeń podatkowych.
Kurs podzielony jest na 3 moduły tematyczne: podatek VAT, podatek CIT i PIT, ordynacja podatkowa i podatek PCC. Na zajęciach poznasz ich mechanizmy działania oraz sposoby rozliczania. Odkryjesz możliwości zwolnień, ulg i oszczędności, a także nauczysz się znajdować prawidłowe i najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe. Zapoznasz się z najnowszymi zmianami prawnymi – zawsze dbamy o to, by materiały i przekazywane treści były zgodne z obowiązującą podstawą prawną.  Zdobędziesz również niezbędną wiedzę z zakresu ordynacji dodatkowej, dzięki czemu będziesz potrafił reprezentować swoją firmę przed organami podatkowymi. Co więcej, zadbamy o to, byś nabył umiejętność interpretacji przepisów podatkowych

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW
WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI
Prowadzący
Zajęcia poprowadzi dla Ciebie trener- praktyk: doradca podatkowy oraz prawnik.
Forma
Zajęcia mają formę WYKŁADOWO-WARSZTATOWĄ. Podczas wykładów poznasz najważniejsze podatki, przepisy i pojęcia. Przez min. 50% będziesz natomiast pracował w grupach, brał udział w dyskusjach i wykonywał wszystkie ćwiczenia, analizy oraz case study. Będziesz samodzielnie wyszukiwał przepisy, naliczał podatki i tworzył rozwiązania dla AUTENTYCZNYCH KAZUSÓW PRAWNO-PODATKOWYCH.
Czas trwania
48 godzin dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
  1. 28.11.2020 / Kraków
Cena
1698 zł (VAT zw.)
Zgłoszenie
ONLINE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTA DS. PODATKOWYCH - CIT, PIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105), podatki, prawo podatkowe, kurs podatkowy, szkolenie z podatków
W cenę wliczono
Certyfikat Specjalisty ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105), zaświadczenie MEN, 30 dni opieki poszkoleniowej, autorskie materiały szkoleniowe, atrakcyjne zniżki i rabaty
Zdobyta wiedza
Dzięki zajęciom z doradcami podatkowymi zdobędziesz umiejętności potrzebne do poruszania się w obrębie prawa podatkowego. Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu Ordynacji Podatkowej, dzięki czemu będziesz potrafił reprezentować swoją firmę przed organami podatkowymi.
Certyfikaty
Po zakończeniu kursu otrzymasz Zaświadczenie MEN (wymogiem jest min. 50% obecności na zajęciach). Będziesz mógł również podejść do egzaminu zdawanego on line, który odbywa się na ostatnich zajęciach. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy. Aby otrzymać Certyfikat z kodem zawodu według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS, musisz uzyskać z egzaminu min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Każdy Certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem.
Organizator
Tax Consilium - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.