menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: - Członków Zarządu i Rady Nadzorczej - Kierowników Biura Zarządu - Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej - Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej - Osoby wspierające prawne działania organów spółek - Wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu KSH i KC
Program

JAK DZIĘKI ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW I UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA ODPOWIEDNICH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH WSPIERAĆ DZIAŁANIA SPÓŁKI?

DZIEŃ 1

9.30 – 10.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – rozpoczęcie szkolenia

 

Działalność spółek kapitałowych według reguł prawnych

·        Jakie zasady funkcjonowania spółek wyznacza Kodeks Spółek Handlowych?

·        Jakie rozwiązania są stosowane w działalności przedsiębiorstw – analiza skutecznych rozwiązań na polskim rynku gospodarczym

·        Nowelizacje KSH – 2019 i 2020 r.

Praktyka dokumentacyjna w spółkach kapitałowych dyktowana regułami KSH

·        Dokumenty ustrojowe i organizacyjne

·        Treść Aktu Założycielskiego  – wprowadzanie zmian

·        Umowa, status spółki – wprowadzeni zmian

·        Jakie są regulacje dotyczące zarządzania spółką zależną?

·        Dokumentacja korporacyjna dotycząca pracy Zarządu i Rady Nadzorczej

·        Regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność?

·        Regulamin Rady Nadzorczej w praktyce

Jak wygląda struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej?

·        Organy ”właścicielskie” i „menedżerskie”

·        Jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?

·        Jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?

·        Jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA

·        Czym jest nadzór indywidualny?

·        Jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?

Na czym polegają dobre praktyki zarządu?

·        Organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?

·        Jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?

·        Jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?

·        Na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?

W jaki sposób organizowania jest reprezentacja spółki?

·        Jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?

·         Kto może reprezentować spółkę?

·         Skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki

·         Zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania

Pełnomocnictwa i prokura według reguł prawnych

·        W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw/prokury?

·        Jak długo ważne jest pełnomocnictwo/prokura?

·        Praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa

Jakie są dobre praktyki w działaniu rady nadzorczej?

·        Miejsce i rola Rady Nadzorczej w systemie organów spółki według KSH

·        Skład Rady Nadzorczej

·        Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

·        Posiedzenia Rady Nadzorczej

Narzędzia nadzoru i kontroli rady nadzorczej na pracami zarządu

·        Nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania

·        Nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania

·        Kompetencje szczególne organu nadzoru

·        Odpowiedzialność członków organu nadzoru

Obowiązek oceny sprawozdań finansowych

·        Oceny dorocznych sprawozdań Zarządu

·        Analiza sprawozdań finansowych

·        Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego

·        Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje

·        Obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań

Spółka a krajowy rejestr sądowy

·        Od dnia 1.03.2020 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru

·        Zasady składnia wniosków do KRS

·        Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych

·        Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej

·        Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym

·        Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych

Kapitał zakładowy spółek

·        Źródła tworzenia kapitału; rzeczywisty majątek spółki

·        Stałość i zmienność kapitału; przekształcenia kapitału

·        Odpowiedzialność cywilna i karna w zakresie wnoszenia kapitału zakładowego.

·        Na czym polega dokapitalizowanie spółki?

·        Wkład niepieniężny wniesiony do spółki

15.30 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

 

DZIEŃ 2

08.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09.00 – rozpoczęcie szkolenia

 

Obowiązek informacyjny spółki – prawne regulacje

·        Prawo do informacji w spółce akcyjnej

·        Prawo do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

·        Zasady dotyczące oznaczania pism spółek kapitałowych

·        Zasady dotyczące informacji zamieszczanych na stronach www spółek  i sankcje w przypadku uchybień

Akcjonariusze i akcje spółki – regulacje KSH

·        Kim są i jakie mają prawa akcjonariusze spółki?

·        Rejestr akcjonariuszy

·        Rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy

·        Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

·        Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy

·        Jawność rejestru

·        Świadectwo rejestrowe

Funkcjonowanie zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy

·        Zasady zwoływania zgromadzeń; na czym polega zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne?

·        Ogłoszenie zgromadzenia – zasady obligatoryjne

·        Przygotowanie i przebieg zgromadzenia wspólników/WZA

·        Regulamin Walnego Zgromadzenia

·        Zasady podejmowania uchwał; zaskarżanie uchwał

Spółka komandytowa i spółka zo.o. komandytowa          

·        Kiedy warto założyć spółkę komandytową?

·        Umowa spółki komandytowej

·        Wkłady, suma komandytowa

·        Odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza

·        Reprezentacja spółki komandytowej

·        Stosunki wewnętrzne spółki

·        Sp.z o.o. sp.k w praktyce

Dokonywanie czynności prawnych oraz ich forma w praktyce spółek

·        Dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki

·        Klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli

·        Formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna

·        Skutki niedochowania formy

Zawieranie kontraktów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego

·        Oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych

·        Najważniejsze nowelizacje w zakresie umów cywilnoprawnych (m.in. biała lista, faktura uproszczona, itd.)

·        Prawidłowa komparycja umowy

·        Wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

·        Jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?

·        Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania

·        Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach

·        Było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!

Zabezpieczanie umów

·        Sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe i szczególne

·        Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych

14.30 – Zakończenie szkolenia

 

 

Prowadzący
mec. Romana Pietruk - EKSPERT W ZAKRESIE PRAWA GOSPODARCZEGO
Forma
Szkolenie on-line Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci W oparciu o naszą platformę Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
Zgłoszenie do 23/11/2020: 1 370 PLN, zgłoszenie od 24/11/2020: 1 770 PLN
Zgłoszenie
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat
Zdobyta wiedza
Dowiesz się m.in.: Jakie są kluczowe regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego dla funkcjonowania przedsiębiorstw Jak interpretować poszczególne artykuły KSH i KC i jak z nich korzystać w codziennej praktyce Jakie są praktyczne rozwiązania, które wspierają funkcjonowanie spółki zgodnie z prawem W jaki sposób zabezpieczyć interesy spółki i najwyższych organów spółki Jakie obowiązki spoczywają na władzach spółki Jak przepisy regulują prawa akcjonariuszy/wspólników oraz organizacje WZA/ZW Jakie rodzaje umów stosować, w jaki sposób i jaka jest odpowiedzialność za zobowiązania i postanowienia kontraktowe
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.