menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Biuro Zarządu od A do Z KOMPENDIUM KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI ORGANÓW SPÓŁKI

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kogo spotkasz podczas szkolenia: Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej Radców prawnych Pracowników i specjalistów Biura Zarządu
Program

Obsługa organów spółki wymaga jednolitych i transparentnych zasad postępowania, zarówno pod względem komunikacji, jak i zgodności z kodeksowymi, umownymi i statusowymi wymogami. 

Zapraszamy na szkolenie będące kompendium kompleksowej obsługi organów spółki z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji.

Projekt skierowany jest do osób, które chcą ugruntować lub zaimplementować wysokie standardy w zakresie obsługi organów spółki. Znajomość regulacji prawnych stanowi gwarancję sprawnego procesu zarządzania spółką, jak i zabezpiecza jej interesy.

 

DZIEŃ 1 / 1 GRUDNIA 2020

  9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – rozpoczęcie szkolenia

 

Nowelizacje istotne dla biura zarządu

 • nowelizacja kodeksu cywilnego
 • nowelizacja kodeksu spółek handlowych
 • zmiana innych aktów prawnych
 • nowelizacje zaplanowane i zapowiedziane na 2020 r.
 • prosta spóła akcyjna – główne założenia

Jak wygląda struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej?

 • jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
 • jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
 • jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
 • czym jest nadzór indywidualny?
 • jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?

Dobre praktyki zarządu oraz reprezentacja spółki

 • organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
 • jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
 • regulamin Zarządu – konieczność czy przydatność?
 • jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
 • na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?
 • jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
 • kto może reprezentować spółkę?
 • skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
 • zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania

Powołanie / odwołanie członków zarządów – nowe przepisy w praktyce

 • nowy obowiązek – ewidencja czasu pracy członków zarządu
 • kiedy umowa o pracę a kiedy kontrakt managerski?
 • skutki nowelizacji umowy kominowej
 • powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.)
 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu
 • członek zarządu w aspekcie prawa pracy (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy)
 • kadencja wspólna i oddzielna

 Odpowiedzialność członków zarządu

 • nierzetelne faktury i dokumenty księgowe –zasady odpowiedzialności karnej
 • zmiany sposobu rozliczania składek ZUS a odpowiedzialność spółki
 • odpowiedzialność karna i karnoskarbowa
 • odpowiedzialność korporacyjna
 • odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności spółki (art. 299 KSH)
 • inne rodzaje odpowiedzialności

Pełnomocnictwa według reguł prawnych

 • w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
 • jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
 • przykłady pełnomocnictw

Prokura po zmianie kc i ksh po 1 stycznia 2017 r.

 • kim jest prokurent w spółce?
 • ustanowienie prokurenta – wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
 • kto może być prokurentem?
 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta
 • rodzaje prokury
 • jakie kompetencje posiada prokurent?
 • odpowiedzialność prokurenta wobec spółki

15.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 2 GRUDNIA 2020

 

08.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09.00 – rozpoczęcie szkolenia

 Zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenia

 • żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika lub wspólników
 • zgoda sądu na zwołanie zgromadzenia wspólników (art. 237 KSH)
 • zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
 • termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
 • treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały
 • obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy

 Rada nadzorcza w praktyce

 • zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej
 • uchwały rady nadzorczej
 • kompetencje rady nadzorczej
 • zgoda i opinia
 • powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej
 • wybór przewodniczącego rady nadzorczej

Akcje według nowelizacji 2020 / udziały w spółce z o.o.

 • rejestrze akcjonariuszy
 • rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • nabycie akcji, Sprzedaż praw udziałowych
 • ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne
 • księga akcyjna i księga udziałów – zasady prowadzenia po nowelizacji
 • zbywanie akcji a zbywanie udziałów oraz dziedziczenie
 • ograniczenia w zbywaniu akcji lub udziałów
 • prawo do kontroli przysługujące wspólnikom
 • prawo do informacji przysługujące akcjonariuszom

Nowelizacja –  krajowy rejestr sądowy

 • system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składnia wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • informacje o obwieszczeniach

Forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej

 • umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej
 • czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?
 • oświadczenie woli w postaci dokumentu
 • zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
 • uzupełnienie lub zmiana umowy
 • kiedy czynność prawna jest nieważna

Biuro zarządu a ochrona danych osobowych

 • nowe obowiązki administratora
 • nowe obowiązki informacyjne
 • nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą
 • zagrożenie wysokimi karami

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 • jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!
 • nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.
 • nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK  w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach

 15.00 – Zakończenie szkolenia

Prowadzący
mec. Romana Pietruk - EKSPERT W ZAKRESIE PRAWA GOSPODARCZEGO
Forma
Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa. Aktualna analiza zapisów prawa w oparciu o praktykę rynkową i tzw. case study ma zobrazować dynamikę zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, która wpływa na prawno-organizacyjne rozwiązania wewnątrz firm oraz pokazać ma metody reagowania oraz sposoby rozwiązywania różnorodnych sytuacji Szkolenie on-line Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci W oparciu o naszą platformę Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
Zgłoszenie do 10/11/2020: 1 570 PLN - Obniżasz koszt o 16%, zgłoszenie od 11/11/2020: 1 870 PLN
Zgłoszenie
Biuro Zarządu od A do Z KOMPENDIUM KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI ORGANÓW SPÓŁKI
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe certyfikat
Zdobyta wiedza
Dowiedz się m.in.: jak zorganizować sprawną pracę biura obsługi organów spółki, jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki, czym jest nadzór indywidualny, jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami, czy regulamin Zarządu to konieczność, czy przydatność, jakie są zasady tworzenia i aktualizowania regulaminów w spółce, jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH, jaki jest nowy obowiązek dotyczący członków zarządu, jakie są nowe zasady odpowiedzialności karnej członków zarządu za nierzetelne faktury i dokumenty księgowe, kiedy wybrać umowę o pracę a kiedy kontrakt managerski, w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw, jak prawidłowo ustanowić prokurenta? – wymogi prawne, treść uchwały, podpisy, jakie jest ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne, jak zadbać o poprawną aktualizację dokumentacji rejestrowej spółki, jak przeprowadzać proces zwoływania posiedzeń zarządu/rady nadzorczej, czym jest dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnej, kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach.
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.