menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kogo spotkasz podczas szkolenia? • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek: • przeciwdziałania praniu pieniędzy, • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, • compliance, • prawnych, • nadzoru i kontroli, • bezpieczeństwa, • oceny ryzyka, • analiz i audytu wewnętrznego. • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
Wymagania wstępne
brak
Program

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z IV I V DYREKTYWY AML

Ustawa z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane czyli min. banki, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, kantory, domy maklerskie, a także firmy zajmujące się tworzeniem spółek, obrotem walutami wirtualnymi, czy prowadzące wirtualne biura, obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Ustawa wprowadza nakaz powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Officer), przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne oraz zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów = Rzeczywistych.

Mając na uwadze przedmiotowy zakres ww przepisów ustawy proponujemy Państwu udział w praktycznym szkoleniu, którego celem jest omówienie najistotniejszych obowiązków w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

9.30 – 10.00   Rejestracja

10.00   Rozpoczęcie szkolenia

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY PO IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML

·        zagadnienia ogólne i definicje

·        krajowe zmiany legislacyjno – prawne

V DYREKTYWA AML – KOLEJNY KROK W DO PRZODU?

·        rozszerzenie w katalogu instytucji obowiązanych

·        zmiany w zakresie środków należytej staranności

·        relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka, PEP

·        rejestracja krajowych rachunków

PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA – WYMÓG POSIADANIA OPISOWEJ OCENY RYZYKA PRZEZ INSTYTUCJĘ OBOWIĄZANĄ

·        jak praktycznie przygotować ocenę ryzyka?

·        wpływ krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO – PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA

·        identyfikacja i weryfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego

·        rozpoznanie i ocena ryzyka klienta, w tym czynniki ryzyka

·        beneficjenta rzeczywisty a PEP

·        ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem

·        zapobieganie ryzyku sankcji

WZMOŻONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

·        obowiązki instytucji związane z nawiązaniem współpracy z klientem o strusie PEP

·        relacje z klientami z krajów wysokiego ryzyka

·        analiza transakcji nietypowych

RAPORTOWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH

·        obowiązek przekazania zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy

·        procedura wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,

·        zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiązków  pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR) – WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

·        weryfikacja struktury własnościowej

·        zgłaszanie i udostępnianie informacji o beneficjenta rzeczywistych

·        praktyczne aspekty korzystania z CRRB

16.30 Zakończenie szkolenia

Prowadzący
Tomasz Wojtaszczyk CERTYFIKOWANY EKSPERT W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU I COMPLIANCE
Forma
Zajęcia on-line zostaną przeprowadzone w formie: - wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych, - case study, - ćwiczeń w grupach, - dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.
Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
Zgłoszenie do 28/09/2020: 1 270 PLN + 23% VAT, zgłoszenie od 29/09/2020: 1 570 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe certyfikat
Zdobyta wiedza
Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska • Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia: • Najważniejsze zmiany w ustawie po implementacji IV Dyrektywy AML, • V dyrektywa AML – kolejny krok w do przodu w obszarze AML • Podejście oparte na ocenie ryzyka AML – nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy (wymóg prawny sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka) • Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego, • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, PEP, kraje wysokiego ryzyka, • Nowe zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF, • Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku, • Sankcje wynikające z przepisów nowej ustawy. • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji
Certyfikaty
Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.