menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw JAK ZAPEWNIĆ SPRAWNY SYSTEM KOMPLETOWANIA, PRZECHOWYWANIA I OCHRONY DOKUMENTÓW FIRMY?

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kierownicy działów organizacyjnych i prawnych Dyrektorzy administracyjni Specjaliści i pracownicy działów administracyjnych i organizacyjnych Specjaliści i pracownicy archiwum Office managerowie
Program

Jednym z wielu obowiązków związanych z prowadzeniem firm jest przestrzeganie formalno-prawnych wytycznych dotyczących archiwizowania i dbałości o bezpieczeństwo oraz ochronę dokumentacji.

 • Jak zorganizować system różnorodnej dokumentacji, która w wyniku działań władz i organów zarządzających firmą jest przetwarzana i przechowywana?
 • Jakie czynności podejmować, aby dokumentacja była bezpieczna?
 • Jakie jest ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem, transferem i archiwizacją dokumentacji?

Szkolenie służy wielostronnemu przygotowaniu pracowników firmy do prawidłowego pod względem prawnym i organizacyjnym przetwarzania i przechowywania dokumentów.

 

9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień9.30 – rozpoczęcie szkolenia Dokumentacja przedsiębiorstwa –  powstawanie, podpisywanie, instrukcja kancelaryjna, obieg
 • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów
 • Tworzenie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnych – tworzenie, wdrażanie, zmiany, rodzaje
 • Przyjmowanie dokumentów – rejestracja, poświadczanie odbioru, itd.
 • Prawidłowy obieg dokumentacji przedsiębiorstwa – jak zapewnić bezpieczeństwo w: obiegu dokumentacji papierowej, obiegu dokumentacji elektronicznej, obiegu dokumentów księgowych
 • Pieczątki w obrocie gospodarczym  i w firmie
 • Archiwista jako koordynator czynności kancelaryjnych 
 • Państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny
 • Zakończenie działalności instytucji – co z dokumentami?
 • Kształtowanie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego
 • Termin przekazywania dokumentów do archiwów państwowych
 • Zgoda na niszczenie dokumentów
 • Pozostawianie archiwaliów następcom prawnym
Archiwizacja dokumentacji firmy – jakie procedury prawne należy spełnić?
 • W jaki sposób oznaczać sprawy i dokumenty?
 • Tryby postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi
 • Archiwum zakładowe – w jaki sposób je tworzyć i jak powinno funkcjonować?
 • Usługi firm zewnętrznych w zakresie archiwizacji – zapisy w umowach, realizacja
 • Jakie są procedury prawne brakowania dokumentacji niearchiwalnej?
 • Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji w związku z funduszami unijnymi
 • Jakie są okresy przechowywania dokumentów w archiwum?
 • Rola archiwisty
Niszczenie dokumentów – procedury postępowania
 • W jaki sposób dokumenty powinny być niszczone?
 • Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentów – istotne elementy umów, kwestie odpowiedzialności
Przetwarzanie i przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe
 • Czym są dane osobowe?
 • Zabiory danych osobowych – gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie
 • Nowa rola i zadania ABI
 • Dokumentacja pracownicza: kwestionariusze osobowe CV, umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu i płacy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, świadectwa pracy itp. – w jaki sposób przechowywać? Kto może mieć dostęp i jakie są sankcje w przypadku ujawnienia osobom nieupoważnionym?
 • W jaki sposób chronić dane osobowe? – wymogi dyktowane ustawowo
 • Przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji związanej z danymi osobowymi– jakiego rodzaju mogą to być dane? W jaki sposób powinny być chronione?
 • Warunki techniczne przetwarzania danych osobowych
 • Niezbędna dokumentacja w aspekcie ochrony danych osobowych
Odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna za dokumentację
 • Odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji w wersji pisemnej i elektronicznej
 • Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
 • Udostępnianie informacji o dokumentów
 • Ochrona informacji niejawnej
 • Odpowiedzialność prawna za udostępnianie dokumentacji archiwalnej
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz do treści w nich zawartych
 • Rola kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony dokumentów
15.30 – Zakończenie szkolenia
Prowadzący
mec. Romana Pietruk - EKSPERT W ZAKRESIE PRAWA GOSPODARCZEGO
Forma
SZKOLENIE ON-LINE Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci W oparciu o naszą platformę Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat
Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
Zgłoszenie do 01/09/2020: 870 PLN, Zgłoszenie od 02/09/2020: 1170 PLN
Zgłoszenie
Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw JAK ZAPEWNIĆ SPRAWNY SYSTEM KOMPLETOWANIA, PRZECHOWYWANIA I OCHRONY DOKUMENTÓW FIRMY?
W cenę wliczono
•uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla jednej osoby •materiały szkoleniowe •certyfikat
Zdobyta wiedza
Dowiesz się m.in.: Jakie są wymogi formalno-prawne związane z prowadzeniem dokumentacji firmy, których bezwzględnie należy przestrzegać? Jak tworzyć, wdrażać i zmieniać instrukcję kancelaryjną i instrukcję archiwalną? Jakich standardów i wytycznych należy przestrzegać w zakresie archiwizowania dokumentów? – regulacje ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Jaka jest odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna za dokumentację?
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.