menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRACA ZDALNA, TELEPRACA, „PRACA DOMOWA”. JAK OPTYMALNIE I ZGODNIE Z NOWELIZACJĄ PRAWA ZORGANIZOWAĆ PRACĘ ZDALNĄ W FIRMIE?

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Pracodawców, Właścicieli Firm Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

Czy wiesz:

Jaka jest różnica pomiędzy pracą zdalną, telepracą a pracą domową wykonywaną doraźnie?

Jak postąpić po utracie mocy obowiązującej przepisów o pracy zdalnej dla kontynuacji pracy z domu?

Jaka jest forma wprowadzenia pracy zdalnej?

Gdzie przechowywać dokumenty dotyczące pracy zdalnej w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?

Jak może wyglądać przykładowy regulamin pracy zdalnej i dlaczego warto go wprowadzić?

Jakie środki pracy i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej  oraz jaką obsługę logistyczną ma obowiązek zapewnić pracodawca?

Czy pracownik może mieć roszczenia z tytułu polecenia pracy zdalnej wstecz i jakie?

Jak ustalić wysokość ewentualnych ekwiwalentów i świadczeń?

Kiedy pracownik będzie mógł zgłosić roszczenia uzupełniające?

Czy pracownik może korzystać z własnego sprzętu i na jakich zasadach?

W jaki sposób ustalić, czy miejsce świadczenia pracy zdalnej spełnia wymogi w zakresie bhp?

Czym ryzykujesz zgadzając się na wykonywanie pracy w danym dniu częściowo w zakładzie pracy a częściowo w domu z punktu widzenia wypadkowości i czasu pracy?

Czy praca zdalna musi być wykonywana z domu czy z każdego innego miejsca według decyzji pracownika?

Jak ma wyglądać – jaka ma być treść, ewidencji wykonywanych czynności i dlaczego warto ją polecić?

Jaka jest relacja ewidencji wykonywanych czynności do ewidencji czasu pracy?

Jakie mogą być konsekwencje zaniechania przez pracownika prowadzenia ewidencji na polecenie pracodawcy, a także jakie są konsekwencje nierzetelnych adnotacji?

Czy pracownika w pracy zdalnej obowiązuje rozkład czasu pracy ustalony przez pracodawcę?

Kiedy występują nadgodziny w pracy zdalnej?

Czy można ustalić ryczałt za pracę godzinach nadliczbowych przy pracy zdalnej?

W jakim systemie i rozkładzie czasu pracy może pracować pracownik wykonujący pracę zdalnie?

Jak potwierdzać rozpoczęcie i zakończenie pracy zdalnej?

Jak postępować w sytuacji, gdy pracownik w pracy zdalnej narusza odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem który wykonuje pracę zdalną wobec niemożności uznania przesyłki za doręczoną w świetle przepisów tarczy? Jak prawidłowo poradzić sobie z taką sytuacją?

Czy pracodawca w każdym czasie może cofnąć polecenie pracy zdalnej?

Jak dyscyplinować i kontrolować pracownika w pracy zdalnej?

Czy pracownik może odmówić powrotu do zakładu pracy z powodu obaw zarażenia COVID-19?

Czy pracodawca może zdecydować swobodnie którym pracownikom poleca pracę zdalną, a którym nie? Czy jest to nierówne traktowanie w zatrudnieniu?

Czy część załogi może pracować w telepracy a część zdalnie?

Jaka ma być obowiązkowa treść porozumienia w sprawie telepracy?

Jaka jest forma uzgodnienia telepracy?

W jaki sposób telepraca wpływa na dokumentację pracowniczą?

Jak wygląda kontrola telepracy?

Jakie warunki musi spełnić pracodawca w zakresie bhp telepracownika?

Czy pracownik któremu polecono prace zdalną lub telepracę ma prawo dostępu do zakładu pracy?

Na czym polega zakaz dyskryminacji telepracownika?

Jak zadbać o prawidłową komunikację pracowników świadczących pracę poza zakładem z przełożonym?

Jak wyglądają obowiązki pracownika uprzedzenia o nieobecności i usprawiedliwiania nieobecności w pracy zdalnej i telepracy?

Czy przełożony może zgodzić się incydentalnie na wykonywanie pracy w domu na wniosek pracownika i jakie są tego konsekwencje?

Ustalić wypadek przy pracy pracownika pracującego zdalnie i w telepracy?

Kiedy dojdzie do zerwania związku z pracą?

Wykonywanie czynności prywatnych przez pracownika w pracy zdalnej i telepracy?

Jak wygląda zgodna na wyjścia prywatne i  ich odpracowanie w pracy zdalnej i telepracy?

Jak poradzić sobie z udzielaniem zwolnień  i urlopów pracownikom świadczącym pracę zdalnie i w telepracy? Czy nadal obowiązuje karta urlopowa i inne dokumenty pracownicze?

Prowadzący
Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów. Znany i doświadczony wykładowca akademicki. Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa. Autorka licznych artykułów: „Nowelizacja Kodeksu pracy”, „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”, „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”, „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”. Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.
Forma
Metody szkolenia online: będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 29 stycznia 2021 roku
Lokalizacja
Cena
450 zł
Zgłoszenie
PRACA ZDALNA, TELEPRACA, „PRACA DOMOWA”. JAK OPTYMALNIE I ZGODNIE Z NOWELIZACJĄ PRAWA ZORGANIZOWAĆ PRACĘ ZDALNĄ W FIRMIE?
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
Zdobyta wiedza
CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia praca zdalna, telepraca, „praca domowa” jest przygotowanie pracodawców do prawidłowej organizacji pracy zdalnej. Szkolenie odności się do najbardziej problematycznych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, kontrolą i rozliczaniem czasu pracy świadczonej w formie zdalnej. Chcemy uchronić pracodawców przed błędami, które mogą skutkować roszczeniami przed sądem pracy, zarówno w związku z problematyką czasu pracy, zaopatrzenia pracownika w środki i materiały, jak i bezpieczeństwa w pracy.
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.