menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SZKOLENIE ON-LINE: Gospodarka Magazynowa. Racjonalizacja Procesów Magazynowych.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż, w tym kierowników działów zaopatrzenia i magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników.
Program
SZKOLENIE DWUDNIOWE

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki)http://www.atl.edu.pl/rtf/GOSPODARKA_MAGAZYNOWA.pdf


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (1130 zł + 23% VAT):
 • 04-05.02.2021
 • 22-23.04.2021

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z profesjonalną organizacją funkcjonowania magazynów, procesami składowania i manipulacji towarów oraz innych zagadnień, dotyczących zarządzania magazynami, a które mogą przyczyniać się do redukcji strat w tym obszarze. Decydującym elementem wpływającym na realizację powyższych zagadnień jest struktura i poziom zapasów utrzymywanych w magazynach.UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW :
 • opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności pracowników gospodarki materiałowej i magazynowej,
 • dokonanie podziału zapasów na grupy znaczeniowe (według metod ABC, XYZ),
 • obliczanie wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
 • kontrola i koordynacja przepływów zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
 • postępowanie w przypadku zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • planowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
 • określanie czynności operacyjnych w poszczególnych fazach działalności magazynu,
 • analiza i ocena różnych rozwiązań poprawiających funkcjonowanie magazynów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej:
- rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze logistyki i strukturze przedsiębiorstwa,
- relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
- zakresy zadań i odpowiedzialności,
- obieg informacji,
- uwarunkowania funkcjonowania,
- struktura organizacyjna gospodarki materiałowej i magazynowej.

2. Podział i asortyment zapasów:

- podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ),
- charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania.

 3. Analiza poziomów (wielkości) zapasów
- czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
- wielkość zapasów bieżących,
- poziom zapasów bezpieczeństwa,
- ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
- wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.

4. Ekonomika dostaw:

- ekonomiczna wielkość dostawy (EWD) - optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
- wielkość zapasów maksymalnych.

5. Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych:
- wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
- sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.

5. Mierniki i wskaźniki oceny zapasów magazynowych:
- podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
- wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
- możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

7. Miejsce, rola i zadania magazynów w przedsiębiorstwie w realiach gospodarki rynkowej:
- zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

8. Technologia operacji magazynowych:
- charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
- organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
- dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

9. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:
- dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
- uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
- praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

10. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:
- rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
- dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
- metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
- realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
- błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych.

11. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:
- metoda stałych miejsc składowych,
- metoda wolnych miejsc składowych,
- metody mieszane,
- metody kompletacji zapasów.

12. Metody składowania zapasów:
- organizacja tradycyjnych metod składowania,
- nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
- rozmieszczenie zapasów w magazynach.

13. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:
- zasady znakowania ładunków w magazynach,
- oznakowanie miejsc składowania zapasów,
- organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN,
- wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach - technika RFID.

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 1130 zł. netto + 23% VATCena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1230 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób i treningi indywidualne – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.
Prowadzący
Ryszard Petrykowski. Praktyk, konsultant. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w logistyce. Pracował w firmach handlowych, tworząc analizy bezpośredniej dochodowości (DDP), analizy asortymentu, koordynował technologię i standardy obsługi zamówień oraz pracy magazynu. W firmach PACK-PLAST (obecnie Sarantis), a następnie WURTH i COMPLEX odpowiadał za procesy zakupów, zaopatrzenia, gospodarkę magazynową i obsługę zamówień Klientów. Jako dyrektor Logistyki i Zakupów odpowiadał za tworzenie i realizację strategii działania firmy. Konsultant, trener z wieloletnim doświadczeniem. Wspomaga realizacje strategii poprzez wdrożenia BSC, wyznaczanie kluczowych wskaźników efektywności, szkolenia z umiejętności projektowego podejścia do wprowadzania zmian związanych z realizacja celów długoterminowych firmy. Posiada certyfikat Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Zmianą. Jest od wielu lat członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki (PSML). Pełnił w tej organizacji funkcję Prezesa a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Forma
wykład, warsztaty, konsultacje, studia przypadków
Czas trwania
Dwa dni: 10.00-16.00 każdego dnia.
Termin / Lokalizacja
 1. 04.02.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 22.04.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
1130 zł.netto + 23% VAT (ON-LINE)
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE: Gospodarka Magazynowa. Racjonalizacja Procesów Magazynowych.
W cenę wliczono
Podczas szkolenia otwartego zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, - materiały szkoleniowe (PDF), - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu, - elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Zdobyta wiedza
Umiejętności zdobywane przez uczestników: - opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności pracowników gospodarki materiałowej i magazynowej, - dokonanie podziału zapasów na grupy znaczeniowe (według metod ABC, XYZ), - obliczanie wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu, - kontrola i koordynacja przepływów zapasów w całym łańcuchu logistycznym, - postępowanie w przypadku zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych, - planowanie organizacji funkcjonowania magazynów, - określanie czynności operacyjnych w poszczególnych fazach działalności magazynu, - analiza i ocena różnych rozwiązań poprawiających funkcjonowanie magazynów.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.