menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w obowiązującej ustawie i w nowym Prawie zamówień publicznych

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Szkolenie dotyczy postępowań realizowanych w oparciu o aktualne przepisy a także o nową ustawę PZP.


Szkolenie jest profesjonalnym kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego w postępowaniu nieobjętym pełnym reżimem Pzp, ze względu na wartość. Na szkoleniu będą również analizowane aktualne problemy i przepisy związane z COVID – 19.

 

Grupa docelowa:

 • pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Cele szkolenia:    

 • przekazanie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych, który realizuje zamówienia objęte tematem tego szkolenia,
 • analiza przepisów dot. tzw. zamówień "bagatelnych" uregulowanych w ww. nowej ustawie Pzp,        
 • zapoznanie się ze zmianami aktualnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych w związku z epidemią COVID-19.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień, które  nie są objęte reżimem Prawa zamówień publicznych i nowymi rozwiązaniami w tym zakresie w nowej ustawie z dnia 11 września 2019 roku,
 • uzyskać informacje na temat zasad udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne poniżej progu obowiązywania,
 • tworzyć instrukcje udzielania zamówień nieobjętych pełnym reżimem, racjonalne, bezpieczne, nastawione na efektywne, celowe i oszczędne realizowanie zamówień - na podstawie listy kontrolnej przygotowanej dla Słuchaczy przez trenera,
 • nabyć umiejętność realizacji ww. postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującą a także z nową ustawą Pzp, również w warunkach epidemii,
 • zdobyć nowe kompetencje, nabyć umiejętności potrzebne zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy w realizacji zamówień objętych tematem szkolenia.

Metody prowadzenia zajęć:
wykład, analiza przypadku (case study), dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

 

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

 

Program szkolenia


 1. Znaczenie zmian ustawy w zakresie zamówień do 30 tys. euro/ 130 tys. PLN (próg w nowej ustawie) dla obu stron postępowania – enumeratywnie.
   
 2. Znaczenie zmian w podejściu i ocenie kontroli i audytu zamówień publicznych – co będzie poddawane wnikliwej ocenie organów kontroli – enumeratywnie.
   
 3. Zasady udzielania zamówień publicznych - rekomendacje audytora na podstawie przykładów:
  • w oparciu o zasadę autoryzacji formalnej oraz merytorycznej,
  • w oparciu o zasadę uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  • w oparciu o zasadę optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
    
 4. Obowiązek respektowania zasad określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej:
  • zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową,
  • zasada swobodnego przepływu towarów,
  • zakaz ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie oraz wszelkich środków o skutku równoważnym,
  • swoboda prowadzenia działalności gospodarczej,
  • swoboda świadczenia usług.
    
 5. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o wartości do progu 30 tys. euro/ 130 tys. (próg w nowej ustawie):
  • planowanie postępowania – jak należy to zrobić dobrze,
  • opis przedmiotu zamówienia – zasady – wskazówki – dobre wzory,
  • szacowanie wartości zamówienia – zasady, przykłady i rekomendacje audytora,
  • nowe obowiązki zamawiających w zakresie postępowań od 50 tys. zł do 130 tys. zł,
  • podstawy prawne udzielania zamówień do progu bagatelności,
  • ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, treść i publikacja ogłoszeń,
  • sprawozdanie o udzielonych zamówieniach,
  • ocena dokonywania zakupów o wartości do 30 tys. euro przez organy kontrolne.
    
 6. Uprawnienia do dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań.
   
 7. Dyscyplina finansów publicznych:
  • odpowiedzialność,
  • osoby, delegacje uprawnień,
  • postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
    
 8. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów. Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych. Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

 

Termin / Lokalizacja
 1. 24.07.2020 / Warszawa / ONLINE
 2. 28.09.2020 / Warszawa / ONLINE
 3. 25.11.2020 / Warszawa / ONLINE
Cena
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w obowiązującej ustawie i w nowym Prawie zamówień publicznych
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.