menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium najskuteczniejszych metodyk.

Kategoria
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Typ szkolenia
otwarte
Program

Grupa docelowa:

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

·         obecnych i przyszłych kierowników projektów,

·         uczestników zespołów realizujących projekty w sektorze publicznym,

·         wszystkich zainteresowanych obszarem z zarządzania projektami.

Cel szkolenia:

·         Poznanie głównych zagadnień związanych z realizacją projektów w układzie Zamawiający - Dostawca.

·         Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami. 

·         Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc.

·         Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami i zasobami ludzkimi oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i złożonych przedsięwzięć. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji i specyfiki poszczególne metody i techniki zarządzania. Główne korzyści wynikające z udziału w szkoleniu to m.in.:

·         Nabycie umiejętności przygotowywania projektów.

·         Nabycie umiejętności związanych z zarządzaniem ryzykiem.

·         Dostrzeganie różnic w prowadzeniu inwestycji systemami: zadaniowym, zadaniowo - zleceniowym, obiektowym.

·         Dostrzeganie punktów krytycznych w projektach.

·         Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach.

Metodologia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:
Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania oraz realizacji projektów zgodnie z metodyką PMBoK.
Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

 

Trener:            

Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest  z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych.

 

Program szkolenia:

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
Powitanie uczestników – zasady, przerwy, wzajemne poznanie się. 
Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.

II. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. 

Definiowanie głównych pojęć w zarządzaniu projektem. 
Cykl życia projektu.
Analiza środowiska i udziałowców. 
Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu. 
Obowiązki kierownika projektu i członków zespołu.
Struktura organizacyjna projektu – przykłady różnych rozwiązań w administracji publicznej. 
Główne pułapki i typowe błędy w realizacji projektów. 

III. PROCESY ZARZADZANIA PROJEKTAMI.
 Grupa procesów rozpoczęcia projektu.
Grupa procesów realizacji.
Grupa procesów monitorowania i kontroli. 
Grupa procesów zamknięcia projektu.

IV. OBSZARY WIEDZY O ZARZĄDZANIU PROJKETAMI.

Zarządzanie integracją projektu.
Zarządzanie zakresem w projekcie.
Zarządzanie czasem w projekcie.
Zarządzane kosztami w projekcie.
Zarządzanie jakością w projekcie.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie.
Zarządzanie komunikacją w projekcie.
Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
Zarządzanie zamówieniami w projekcie.

V. INICJACJA PROJEKTU.  

Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla.
Wybór projektów w Administracji Publicznej.
Opracowanie celów projektu.  
Formuła realizacyjna projektu.
Uzasadnienie biznesowe (powody realizacji przedsięwzięcia).
Określanie wymagań realizacyjnych. 
Opracowanie karty projektu i planu projektu. 

VI. PLANOWANIE PROJEKTU - ZAKRES, BUDŻET, CZAS. 
Planowanie zakresu.
Struktura podziału pracy (WBS): 
Tworzenie struktury podziału pracy.
Metoda ścieżki krytycznej.
Wykres Gantta.
Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie.
Bilansowanie zasobów. 
Definiowanie produktów projektu: 
Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu.
Technika planowania opartego na produktach.
Struktura podziału produktów projektu.
Diagram następstwa produktów. 
Szacowanie budżetu i czasu realizacji– przegląd głównych technik.
Macierz kompromisów projektowych. 
Opracowanie Planu Projektu. 
Planowanie zarządzania ryzykiem.
Planowanie zamówień.
Planowanie jakości.  

VII. WYKORZYSTANIE TECHNIK ALOKACJI I ESTYMACJI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW W PROJEKTACH. 
Omówienie elementów związanych z monitorowaniem i kontrolą kosztów projektu. 
Przedstawienie głównych technik szacowania zasobów w projektach. 
Podział kosztów w projektach i metodyki ich szacowania.
Uwzględnienie ograniczeń i bilansowanie zasobów. 

VIII. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI W PROJEKCIE. 
Jak powinny wyglądać dobre wymagania? – Technika MOSCOW. 
Uzasadnienie biznesowe: definiowanie podstawowych parametrów, potrzeb i celów biznesowych projektu. 
Kierowanie procesem uzgadniania i spełniania wymagań.

IX. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I KOMUNIKACJĄ.  
Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania.
Struktura Organizacyjna Projektu.
Macierz obowiązków.
Identyfikacja zakresu informacyjnego dla interesariuszy projektu.
Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego.

X. MONITOROWANIE I REALIZACJA PROJEKTU. 

Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy.
Kształtowanie zespołu projektu – czyli jak osiągnąć zaplanowane rezultaty. 
Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu. 
Sprawozdawczość wykonania – monitoring realizacji projektu.
Ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu. 
Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie. 

XI. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Cele i korzyści zarządzania ryzykiem.     
Czym jest ryzyko, niepewność, prawdopodobieństwo?     
Sposoby określania prawdopodobieństwa.      
Błędy szacowania.    
Proces zarządzania ryzykiem.      
Dokumenty (produkty zarządcze) wspierające zarządzanie ryzykiem.

XII. ROZLICZANIE I ZAMKNIĘCIE PROJEKTU. 
Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta. 
Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów. 
Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów. 
Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów. 

XIII. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE. 

Omówienie alternatywnych metodyk zarządzania projektami. 
Literatura i certyfikacja z zakresu zarządzania projektami.
Organizacje i instytucje związane z zarządzaniem projektami. 
Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
Zakończenie szkolenia.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (16h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

 

Inwestycja:

1190 zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)

 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (). 

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

 

 

Czas trwania
2 dni - 16h
Termin / Lokalizacja
  1. 09.11.2020 / Kraków 9-10/11
  2. 16.11.2020 / Gdańsk 16-17/11
  3. 07.12.2020 / Warszawa 7-8/12
  4. 10.12.2020 / Poznań 10-11/12
Cena
1190zł (netto)
Zgłoszenie
Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium najskuteczniejszych metodyk.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.