menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Analiza FMEA konstrukcji według metodyki klasycznej

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Liderzy i członkowie zespołów DFMEA. Kierownicy projektów, konstruktorzy i inne osoby uczestniczące w sesjach DFMEA. Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości. Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości. Osoby odpowiedzialne za rozwój jakości dostawców, osoby realizujące audity jakości u dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development). Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.
Program

1.  Cele FMEA. FMEA jako metoda ciągłej poprawy jakości wyrobu oraz jako metoda analizy lub zarządzania ryzykiem.

2.  Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola i skład zespołu.

3.  Koncepcja „generic DFMEA”, powiązanie z cyklem PDCA.

4.  FMEA dla konstrukcji (DFMEA), systemu (SFMEA), procesu (PFMEA), maszyny (MFMEA) – różnice i powiązania.

5.  Przygotowanie danych wejściowych dla DFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, interakcji między elementami systemu oraz funkcji, zastosowanie diagramu B i diagramu relacji, prezentacja danych o problemach (wykres Pareto-Lorenza).

6.  Praca z formularzem DFMEA – wierszami, kolumnami lub „na skróty”, koncepcja 3 kroków DFMEA.

7.  Formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w konstrukcji /

w procesie konstruowania; rozróżnienie między detekcją a prewencją.

8.  Identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w DFMEA.

9.  Identyfikacja przyczyn: zastosowanie narzędzi pomocniczych – analiza Pareto, diagram Ishikawy, nWhy, diagram P.

10.   Dobór wskaźników ryzyka: Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection)

wg wytycznych FMEA 4th Edition 2008. Krytyczna interpretacja RPN (Risk Priority Number).

11.   Określanie priorytetów: krytyka strategii doskonalenia jakości opierającej się na wartościach granicznych WPR (RPN), strategie alternatywne - nowe wskaźniki (SOD), rankingi zagrożeń, macierze ryzyka.

12.  Projektowanie działań doskonalących, warianty działań: działania adresowane skutkom, wadzie, przyczynom;

działania prewencyjne a działania detekcyjne. Planowanie, realizacja i ocena działań.

13.  Warianty formularzy DFMEA.

 

Ćwiczenia:

1. Analiza przypadku - porównanie tradycyjnego podejścia do doskonalenia jakości wyrobu z koncepcją DFMEA.

2. Wykonanie fragmentu DFMEA dla wybranego wyrobu (systemu/elementu) – praca w zespołach:

 

  • określenie zakresu DFMEA – analiza struktury wyrobu/systemu,
  • przygotowanie – analiza funkcjonalna wybranych elementów wyrobu/systemu (diagram B, diagramy relacji, diagram P),
  • analiza DFMEA dla stanu bieżącego konstrukcji – identyfikacja możliwych wad, skutków, przyczyn (diagram Ishikawy lub diagram P, nWhy), określenie zastosowanych środków typu prewencja/detekcja, ocena wskaźników ryzyka,
  • doskonalenie wyrobu (systemu/elementu)  – ocena stanu zagrożeń, określenie priorytetów dot. redukcji ryzyka (ranking zagrożeń, macierz ryzyka), 
  • planowanie, realizacja (hipotetyczna), dokumentowanie i ocena działań doskonalących, 
  • dyskusja wyników.

 

Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych; czas szkolenia: + 0,5h/dzień).

Czas trwania
3x8h
Termin / Lokalizacja
  1. 16.11.2022 / Kraków / online
Cena
2700 zł netto/os
Zgłoszenie
Analiza FMEA konstrukcji według metodyki klasycznej
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zdobyta wiedza
Analizować wyrób jako system współpracujących podsystemów / elementów oraz określać jego strukturę i interakcje między elementami w postaci diagramu B lub diagramu relacji. Określać na tej podstawie funkcje i wymagania dla elementów wyrobu (systemu, podsystemów, komponentów), stanowiące podstawową informację wejściową dla DFMEA. Formułować wady, przyczyny i skutki wad, w sposób dający duży poziom pewności, co do niepominięcia zagrożeń w analizowanym wyrobie. Przewidywać i oceniać ryzyko skutków wad (wskaźnik Znaczenia – „Severity”) wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition). Określać krytyczność wady i identyfikować właściwości (charakterystyki) specjalne (wymóg klienta, wynik DFMEA). Identyfikować przyczyny różnych kategorii, z uwzględnieniem sekwencji przyczyn („mechanizmów powstawania wady”) i przyczyn źródłowych (diagram Ishikawy, nWhy). Identyfikować bieżące środki prewencyjne w konstrukcji / procesie konstruowania i decydować o potrzebie ich wzmocnienia (doskonalenia). Przewidywać i oceniać ryzyko występowania przyczyn wad (wskaźnik Częstości – „Occurrence”) wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition). Wnioskować nt. potrzeby stosowania środków kontrolnych na podstawie (częściowo) wykonanej analizy DFMEA. Identyfikować i opisywać stosowane środki kontrolne w konstrukcji / procesie konstruowania w sposób jednoznaczny. Oceniać ryzyko niewykrycia problemu konstrukcyjnego przez stosowane środki kontrolne (wskaźnik Wykrywalności – „Detection”) wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition). Określać priorytety dla działań zapobiegawczych wg innych kryteriów niż RPN („Risk Priority Number”). Identyfikować potrzeby oraz planować działania zapobiegawcze na bardzo wczesnym etapie analizy DFMEA (nie dopiero po uzyskaniu finalnej oceny ryzyka – RPN). Projektować działania zapobiegawcze w różnych wariantach: działania adresowane skutkom/wadzie/przyczynie, działania prewencyjne/detekcyjne. Oceniać ryzyko po wprowadzeniu działań zapobiegawczych.
Organizator
TQMsoft - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.