menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo budowlane w 2020 roku – poważne zmiany przepisów od lipca i września 2020r.

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Kierowników i specjalistów działów inwestycji Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

Zmiany w Prawie budowlanym

 • wprowadzone 13 lutego, 22 lutego, 18 kwietnia, 30 kwietnia 4 maja, 15 sierpnia, 29 sierpnia i 1 września 20 września, 23 września, 25 października, 23 listopada 2019 r. 1 stycznia, 31 stycznia 2020 r. 1 stycznia, 18 kwietnia, 24 czerwca 2020 r.
 • obowiązujące w okresie pandemii
 • oczekujące na wejście w życie 31 lipca i 19 września 2020 r.

Przepisy przejściowe, możliwości wyboru

 • sprawy wszczęte przed wejściem zmiany
 • sprawy wszczęte po wejściu zmiany
 • zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”

Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – okresy przejściowe

Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne

Zmienione definicje:

 • tymczasowy obiekt budowlany
 • liniowy obiekt budowlany
 • przenośne maszty antenowe

Definicje problemowe:

 • obiekt budowlany
 • budynki, budowle, wiaty, altany, obiekty małej architektury

Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
Projektowane zmiany warunków technicznych dla budynków wynikające z obowiązku implementowania przepisów UE

Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów

 • zmiany wprowadzone w 2019 r. i 2020 r.
 • zmiany od 19 września 2020 r.

Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia

 • zmiany wprowadzone w 2019 r. i w 2020 r.
 • zmiany od 19 września 2020 r.

Pozwolenie na budowę – uchwalone zmiany

 • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r.
 • zawartość wniosku – wzory wady i zalety
 • zmiany w procedurach pozwolenia na budowę – zmiany wprowadzone w 2019 r. i 2020 r. oraz zmiany od 19 września 2020 r.

Zgłoszenie robót

 • wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
 • milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
 • sprzeciw
 • nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
 • zmiany w procedurach zgłoszeń

Pozwolenie na budowę – zmiany

 • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r.
 • zawartość wniosku – wzory wady i zalety
 • zmiany w procedurach pozwolenia na budowę

Nowy projekt budowlany – nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie

 • części składowe projektu budowlanego
 • zakres projektu budowlanego
 • zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej
 • projekt techniczny jako część projektu budowlanego – zmiany
 • zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego

 • nowe obowiązki i uprawnienia
 • obowiązki związane ze stosowaniem wyrobów z obszaru regulowanego w tym wyrobów budowlanych

Istotne odstąpienie

 • regulacje obowiązujące po zmianach
 • zmiany od 19 września 2020 r.

Oddanie obiektu do użytkowania

 • wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • wymagalność pozwolenia na użytkowanie
 • dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe regulacje
 • zakres obowiązkowej kontroli – zmiany
 • zmiany od 19 września 2020 r.

Samowola budowlana

 • obowiązujące procedury legalizacyjne – możliwość umorzenia opłaty legalizacyjne w całości lub w części
 • legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach od 19 września 2020 r.
 • legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury od 19 września 2020 r.
 • postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust 2 na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego – problemy stosowania art. 71 i uchwalone zmiany przepisów i zmiany od 19 września 2020 r.

Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne i zmiany w liniach orzeczniczych

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.


 

Prowadzący
Mariola Berdysz Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości. Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji. Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control.Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.
Forma
Metody szkolenia online: Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 27 stycznia 2021 roku
Lokalizacja
Cena
490 zł
Zgłoszenie
Prawo budowlane w 2020 roku – poważne zmiany przepisów od lipca i września 2020r.
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat zmian przepisów, które mają kolosalne znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych. Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłyną na proces inwestycyjny w 2020 roku, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią realizację inwestycji. Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.