menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Najtrudniejsze przypadki prawa pracy w dobie pandemii wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Pracodawców, Właścicieli Firm Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

Czy wiesz:

 • Jak  prawidłowo zmienić warunki zatrudnienia pracownika (zmiana w zakresie czasu pracy, innych warunków zatrudnienia i płacowych, wykonywanych obowiązków)?  
  Jak prawidłowo zastosować tryby zarówno na podstawie zmienionych przepisów, jak i na podstawie Kodeksu pracy krok po kroku? 
  Kiedy stosować zwykłe polecenie, kiedy obwieszczenie, kiedy wypowiedzenie zmieniające, a kiedy porozumienie zmieniające?
  Jak kontynuować albo wprowadzić obniżenie wymiaru czasu pracy na gruncie tarczy 4.0? Jakie są przesłanki do obniżenia wymiaru czasu pracy według nowych reguł?
 • Jakie mogą być konsekwencje i roszczenia pracowników w razie nieprawidłowego trybu warunków zatrudnienia?
 •  W jaki sposób obniżenie wymiaru czasu pracy wpływa na świadczenia pracownicze, w  tym prawo do urlopu wypoczynkowego, przerw w pracy, polecenie pracy ponad obniżony wymiar itp.?
  Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowy w przypadku zmiany wymiaru w trakcie roku kalendarzowego (miesiąca)?
 • Jakie są zasady prawidłowego zrównoważenia uszczuplonego odpoczynku dobowego, gdzie i  jak dokonać  adnotacji?
 • Jak rozliczyć wydłużony okres rozliczeniowy?
  Jakie jest wynagrodzenie pracownika w poszczególnych miesiącach nadwyżki i niedoboru pracy?
 • Jak przeprowadzać obecnie badania profilaktyczne, jak rozumieć pojęcie „inny lekarz”?
  Co honorować?
  Jakie obowiązki obowiązują przy przeniesieniu  pracownika do innej pracy?
 • Jak postępować w sytuacji koniecznych szkoleń utrzymujących uprawnienia pracownicze niezbędne do wykonania pracy?
 • Jak prawidłowo wprowadzić pracę zdalną?
  Jak ustalić koszty należne pracownikowi z tytułu pracy zadanej (dostarczenie środków i materiałów na gruncie tarczy 4.0)?
  Jak prowadzić dokumentację pracowniczą przy pracy zdalnej?
  Jak potwierdzać gotowość do pracy przy pracy zdalnej?
  Jak prawidłowo przedłużyć pracę zdalną po upływie okresu wynikającego z ustawy?
  Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy pracownika pracującego zdalnie?
  Jak radzić sobie z samowolnym podejmowaniem  pracy w  nadgodzinach?
  Jakie roszczenia może mieć pracownik pracujący zdalnie?
  Jak ustalić wypadek przy pracy pracownika zdalnego?
  Jak ustalić koszty należne pracownikowi z tytułu pracy zadanej (dostarczenie środków i materiałów na gruncie tarczy 4.0)?
 • Jakie znaczenie ma plan urlopów i kart urlopowych?
  Jak i kiedy przesunąć urlop wypoczynkowy, odwołać z urlopu?
  Czy i kiedy pracodawca może jednostronne udzielić urlopu?
  Jakich zasad powinien przestrzegać pracodawca udzielając urlopu w szczególnym trybie na gruncie tarczy 4.0)?
  Kiedy pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawu do urlopu wypoczynkowego?
  Czy okres pozostawania bez pracy  uprawnia do urlopu wypoczynkowego? 
  Jakie mogą być konsekwencje obejścia przestoju?
 • Jakie błędy formalne i merytoryczne popełnia najczęściej pracodawca przy wypowiedzeniu umowy o pracę?
 • Co różni zwolnienia grupowe i indywidualne?
  Jak unikać zwolnień grupowych?
  Jakie są różnice w trybach zwolnień?
  Jakie naruszenia przepisów mogą powodować roszczenia pracownika?
 • Jak prawidłowo ustalić kryteria doboru do zwolnienia?
  Czy pracodawca ma obowiązek podania kryteriów, w jaki sposób i na jakim etapie?
 • Jak poradzić sobie ze szczególnymi ochronami stosunków pracy?
 • Jak odróżnić pojęcie likwidacji od likwidacji przez redukcję?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić konsultację ze związkami zawodowymi?
 • Jakie znaczenie ma regulamin dobrowolnych odejść (RDO) w kontekście ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych?
 • Czym jest okres kwarantanny w zakresie uprawnień pracowniczych?
 • W jakiej relacji pozostaje dyżur do pracy i urlopu? jak prawidłowo rozliczyć dyżur?
 • Jakie są zasady skracania okresów wypowiedzeń w porozumieniu z pracownikiem i jednostronnej decyzji pracodawcy?
  Jak prawidłowo wypełnić treść świadectwa pracy po indywidualnych uzgodnieniach i po rozwiązaniu umowy na skutek wypowiedzenia?
 • W jaki sposób obecnie wykorzystać inne tryby i przyczyny zwolnień?
 • W jaki sposób przeprowadzić rozmowę z pracownikiem na etapie modyfikacji stosunku pracy i rozwiązywania stosunków pracy?
  Jak dokumentować zdarzenia?
  Czy pracodawca może sporządzić notatki służbowe, gdzie je przechowywać?
 • Jak uwolnić się przez od dodatkowych składników wynagradzania i innych dodatkowych świadczeń związanych z pracą na podstawie art. 9 ze zn. 1 Kp
 • Kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać się o wykonywania  pracy?

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów. Znany i doświadczony wykładowca akademicki. Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa. Autorka licznych artykułów: „Nowelizacja Kodeksu pracy”, „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”, „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”, „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”. Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilka tysięcy specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce. Zrealizowała cykle szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. i wielu innych. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności.
Forma
Metody szkolenia online: Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
Czas trwania
Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych
Lokalizacja
Cena
450 zł
Zgłoszenie
Najtrudniejsze przypadki prawa pracy w dobie pandemii wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Celem szkolenia jest doprecyzowanie jakie zmiany w Prawie Pracy wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz jej kolejne nowelizacje.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.