menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dobie koronawirusa

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: pracodawców, menedżerów, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP, przedstawicieli związków zawodowych.
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

 

WAŻNE ZMIANY WPROWADZONE PRZEPISAMI USTAW ANTYKRYZYSOWYCH. JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED RYZYKIEM WZMOŻONYCH WYDATKÓW I PRZYZNAWAĆ ŚWIADCZENIA ZGODNIE Z UWZGLĘDNIENIEM SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ OSÓB UPRAWNIONYCH?SZKOLENIE ON-LINE ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOBIE KORONAWIRUSA

Sprawdź:

 • Jak kształtują się limity kwot wolnych od podatku w roku 2020 i 2021 dotyczących świadczeń wypłacanych ze środków ZFŚS określone zmianami w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych a wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej!
 • Czy nowelizacja Ustawy o ZFŚS z czerwca 2020 roku znacząco wpływa na dotychczasową działalność socjalną pracodawcy
 • Jakich świadczeń dotyczą zmiany wprowadzone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych!
 • Jak zastosować zmiany w zakresie finansowania świadczeń rzeczowych i pieniężnych oraz dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego!
 • Na jakich zasadach można dokonać zmian w zakresie działalności socjalnej pracodawcy, podjąć decyzję o nietworzeniu funduszu oraz zawiesić odpis na fundusz zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej – wersji 4.0?
 • Czy i na jakich zasadach oraz z jakich źródeł powinno być finansowane świadczenie bon turystyczny 500 plus?
 • Jak dokonać zmiany w regulaminie w związku z nowymi regulacjami w zakresie udzielania urlopów zaległych? 
 • Jak respektować zasadę powszechnej dostępności do świadczeń, warunki roszczeniowości świadczeń, warunki odmowy wypłaty świadczenia, ryzyko wypłaty świadczeń bez uwzględnienia kryterium socjalnego
 • Jak zmiany w zakresie udzielania urlopu zaległego na podstawie przepisów „tarczy 4.0” , wzmożona absencja pracowników oraz nowe regulacje w zakresie świadczenia pracy w formie zdalnej mogą wpłynąć na działalność socjalną.

Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!

ZAGROŻENIA:
 • zagrożenie płynności środków zgromadzonych na koncie Funduszu ze względu na wzmożone wnioskowanie przez pracowników o zapomogi losowe związane z pogorszeniem sytuacji życiowej, socjalnej i rodzinnej przez stan epidemii
 • zagrożenie w zakresie rozpatrywania wniosków przez komisję socjalną, która przy ograniczeniu możliwości osobistych spotkań członków powinna pracować zdalnie
 • klauzule potencjalnie dyskryminacyjne w regulaminach, zapisy pozostające w kolizji z przepisami powszechnie obowiązującymi
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:
 • omówienie szczegółowej interpretacji art. 52l ustawy antykryzysowej w kontekście świadczeń socjalnych i zasad ich opodatkowania
 • zdobycie wiedzy, w jaki sposób komisja socjalna może rozpatrywać wnioski w formie zdalnej z zachowaniem zasady ochrony danych osobowych zawartych w dokumentach – szczegółowa interpretacja zastosowania regulacji RODO oraz stanowiska Prezesa UODO w zakresie możliwości pracy zdalnej z dokumentami, szyfrowania dokumentacji zawierającej dane o stanie zdrowia
 • nabycie wiedzy, w jaki sposób można zwiększyć lub zmniejszyć odpis na fundusz, aby zabezpieczyć środki lub zasilić fundusz i przygotować rezerwę na wypłaty świadczeń
 • nabycie umiejętność tworzenia tzw. rezerw urlopowych w kontekście działalności socjalnej ze względu na wzmożoną absencję pracowników
 • nabycie wiedzy, w jaki sposób dokonać zmian w regulaminie i zawiesić wypłaty na świadczenia wymagalne w kontekście zastosowania zasady tzw. roszczenia absolutnego
 • nabycie umiejętności samodzielnej oceny, jaki rodzaj świadczenia musi być oparty o kryterium socjalne – omówienie orzecznictwa SN
 • nabycie wiedzy jak uzgodnić zmiany z przedstawicielem pracowników lub organizacją związkową
 • nabycie wiedzy jak rozpatrywać wnioski i jak oceniać dokumentację przedłożoną przez pracowników w związku z ich trudną sytuacją wynikającą ze skutków epidemii – zarówno zdrowotną, jak i materialną – jakich dokumentów można wymagać w obecnej sytuacji? – omówienie katalogu informacji, które są niezbędne do oceny sytuacji i rozpatrzenia wniosku
 • uzyskanie wiedzy, na jakich zasadach można dokonać zmian w zakresie działalności socjalnej pracodawcy, w tym nie dokonywać odpisu na fundusz zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej – wersji 4.0
 • nabycie wiedzy jak dokonać zmiany w regulaminie w związku z nowymi regulacjami w zakresie udzielania urlopów zaległych
 • nabycie wiedzy w zakresie możliwości zastosowania systemu kafeteryjnego ze względu na zmianę rodzaju i celów działalności socjalnej w związku ze skutkami epidemii

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy. Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym. Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”. Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.
Forma
Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników na każdym etapie szkolenia. Metody wyszczególnione: miniwykłady dyskusja moderowana case study prezentacja orzecznictwa burza mózgów
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 21 stycznia 2021 roku
Lokalizacja
Cena
450 zł
Zgłoszenie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dobie koronawirusa
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się jak działać w warunkach kryzysowych, wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.