menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: -właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach, -pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów, -pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej -członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych, -administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych, -zarządców budynków komunalnych, -wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

Odpowiedzialność właściciela i zarządcy za prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego wynikające z obowiązujących przepisów prawa

Jakie dokumenty powinien posiadać właściciel, zarządca, użytkownik obiektu budowlanego?
Co w przypadku braków w dokumentacji obiektu (braki dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i innej)?

Obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa
Osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
Rodzaje i terminy wykonywania kontroli:

 • kontrole roczne
 • kontrole pięcioletnie
 • pozostałe kontrole

Przebieg kontroli i protokół z kontroli stanu technicznego obiektu
Jaka jest odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego?

Książka obiektu budowlanego – warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego – pokażemy, co i jak trzeba wpisywać do książki

Kiedy należy założyć książkę obiektu budowlanego?
Które obiekty są objęte obowiązkiem prowadzenia KOB, a które nie? – podstawa prawna prowadzenia książki obiektu budowlanego
Kto jest upoważniony do dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego
Prowadzenie książki obiektu budowlanego krok po kroku:

 • cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów (studia przypadków)
 • jak praktycznie i prawidłowo wypełniać poszczególne tablice KOB?
 • jakie druki i protokoły wg aktualnego stanu prawnego należy rejestrować w KOB?
 • sytuacje nietypowe i nieprzewidziane w książce obiektu budowlanego
 • obowiązkowe kontrole i zasady ich dokumentowania, struktura i zawartość protokołu z kontroli.
 • jakie zapisy powinny znaleźć się w protokołach kontroli? Najczęściej popełniane błędy w protokołach i ich konsekwencje. Omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy, które należy przenieść do książki obiektu budowlanego.
 • jak dokonywać wpisów okresowych kontroli obiektu budowlanego (kontrole roczne, pięcioletnie, z nakazu nadzoru budowlanego)
 • na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania
 • w jaki sposób dokumentować kontrolę przewodów kominowych, oraz instalacji gazowej
 • gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
 • jakie podjąć działania w przypadku wykrycia błędów w kontekście przepisów Prawa Budowlanego obowiązujących w 2020 roku?
 • jak sprawdzić poprawność dokonanych wpisów?
 • w jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?
 • dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi – kiedy mówimy o awarii a kiedy o katastrofie budowlanej?
 • dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w użytkowaniu obiektu.

Stanowiska Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w związku z różnymi interpretacjami dotyczącymi sposobu prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

 

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Autor najpopularniejszej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych. Ekspert w obszarze zarządzania nieruchomościami od wielkich instalacji przemysłowych, poprzez obiekty logistyczne, handlowe wielkopowierzchniowe, biurowe, mieszkalne. Od 25 lat zarządza nieruchomościami z uwzględnieniem prowadzania remontów, modernizacji, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych dla największych firm i instytucji w Polsce. Obecnie osobiście zarządza między innymi zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu. Kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego. Na co dzień wspiera inwestorów w prowadzeniu inwestycji budowlanych, postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. W imieniu Klientów nadzoruje inwestycje budowlane, doradza jak skutecznie zabezpieczyć interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych. Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych, osób zarządzających nieruchomościami oraz pracowników urzędów z prawa budowlanego, procesu inwestycyjno-budowlanego, zasad prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, rozliczania mediów, prowadzenia finansów inwestycji budowlanych. Wśród jego klientów Doświadczenie zdobywał na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich i budowlanych J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A, gdzie uczestniczył i realizował projekty deweloperskie i zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.
Forma
Szkolenie Książka Obiektu Budowlanego będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. praca z dokumentem (analiza i wypełnianie KOB – warsztaty) dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 17 lutego 2021 roku 17 marca 2021 roku 27 kwietnia 2021 roku 8 czerwca 2021 roku 14 lipca 2021 roku
Lokalizacja
Cena
490 zł
Zgłoszenie
Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Podczas szkolenia książka obiektu budowlanego odpowiemy na pytania: jakie są obowiązujące przepisy prawne regulujące konieczność prowadzenia KOB? jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB? kto jest obowiązany prowadzić KOB? jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB? jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB? jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB? jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB? jakich błędów nie popełniać? jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów?
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.