menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Dokumentacja biura zarządu od A do Z - Tworzenie, uaktualnianie, udostępnianie, archiwizowanie, obieg dokumentów spółki

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
• Kierownicy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, • koordynatorzy ds. organizacyjno-prawnych, • specjaliści ds. korporacyjnych, • asystenci Zarządów i Rad Nadzorczych
Program

Znajomość regulacji prawnych i sprawdzonych praktyk rynkowych połączona z umiejętnością zarządzania obiegiem dokumentów stanowi gwarancję sprawnego zarządzania biurem zarządu i rady nadzorczej oraz zabezpieczania interesów spółki.

Zapraszamy na warsztaty rozwijające wiedzę w obszarze tworzenia i aktualizowania kluczowej dokumentacji spółki oraz dobrych praktyk implementowania wysokich standardów w zakresie dokumentacyjnej obsługi organów spółki.

 

Program

DZIEŃ 1 / 24 SIERPNIA 2020

9.30           logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00        rozpoczęcie szkolenia

REGULAMINY ORGANIZACYJNE I REGULAMIN ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
 • Wymogi formalne, prawne i obligatoryjne w tworzeniu regulaminów organizacyjnych
 • Jakie elementy opisujące działanie wewnętrzne spółki powinien zawierać regulamin?
 • Wprowadzanie zmian do regulaminów
 • Przygotowanie i uchwalanie regulaminów zarządu i rady nadzorczej – jakie zapisy warto wprowadzać, aby usprawnić/przyspieszyć pracę?
 • W jaki sposób zatwierdzana jest treść i zmiany w regulaminach?
REGULAMIN I STATUT WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY/ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW
 • Regulamin WZ/ZW – konieczność czy przydatność?
 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • Regulamin a statut/umowa spółki
 • Jakie zapisy upraszczają pracę spółki?
 • Jakie zapisy w regulaminie/statucie ułatwiają proces przebiegu/zwołania?
SPRAWY WYMAGAJĄCE UCHWAŁ, TRYBY PODEJMOWANIA, UCHYBIENIA, WAŻNOŚĆ
 • Jakich spraw mogą dotyczyć uchwały podejmowane przez zarząd, radę nadzorczą, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenia?
 • Uchwały podejmowane w sytuacjach wykraczających poza zwykłe czynności?
 • Jakie są tryby podejmowania uchwał?
 • Co grozi w przypadku braku uchwały w wymaganej sprawie?
TWORZENIE UCHWAŁ OD A DO Z
 • Jak napisać projekt uchwały i jak go przedstawić podczas posiedzeń?
 • Kiedy uchwała jest uważana za przyjętą?
DOBRE PRAKTYKI PROTOKOŁOWANIA, TWORZENIA I OBIEGU PROTOKOŁÓW
 • Jak tworzyć protokół z obrad Zarządu lub Rady Nadzorczej?
 • Co musi zawierać protokół?
 • Jak dokładnie protokołować posiedzenie/zebranie?
 • Tworzenie projektu protokołu
 • Protokołowanie nadzwyczajnych posiedzeń/zebrań
 • Prowadzenie Księgi Protokołów Zgromadzenia wspólników, Księgi Protokołów posiedzeń Zarządu/Rady Nadzorczej
15.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 25 SIERPNIA 2020

08.30        logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09.00        rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ASPEKTY STATUTU, UMOWY SPÓŁKI
 • Akt założycielski, oświadczenie woli założyciela spółki
 • Umowa spółki z o.o./statut spółki akcyjnej
 • Obligatoryjne elementy dokumentów założycielskich
 • Zapisy w umowie/ statucie ułatwiające pracę z dokumentacją?
 • Znaczenie umowy/statutu w dokumentacji korporacyjnej
OBSŁUGA DOKUMENTACJI REJESTROWEJ
 • Kluczowe dane zawarte w KRS
 • Wprowadzanie zmian dotyczących spółki i ich rejestracja
 • Elektroniczny katalog dokumentów
 • Sankcje w przypadku braku złożenia wymaganych dokumentów
  Case study: Zasada jawności, a informacje w umowie spółki –
  jak rozwiązać problem: konieczność regulacji a ochrona tajemnicy
„OBIEG” WEWNĘTRZNY DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ
 • Nadzór nad dokumentacja korporacyjną
 • Dostęp instytucji zewnętrznych do poufnych dokumentów przedsiębiorstwa
 • Dostęp pracownika do poufnych dokumentów
 • Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PEŁNOMOCNICTWAMI
 • Prawidłowa reprezentacja
 • Kto podpisuje dokumenty spółki?
 • Reprezentacja, rola członków Zarządu w reprezentacji spółki
 • Kto i na jakiej zasadzie może reprezentować spółkę?
DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA
 • Zapytanie ofertowe – stosowanie i odpowiedzi na zapytania
 • Sprawdzenie kontrahenta
 • Rodzaje umów i ich zastosowanie
 • Zapisy w dokumentacji kontraktowej
 • Formy elektroniczne umów
ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW
 • Czynności związane z archiwum oraz warunki techniczne przechowywania, opisywanie materiałów archiwalnych
 • Digitalizacja dokumentów na elektroniczne nośniki danych
 • Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu?
 • Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych;
 • Okres przechowywania dokumentacji
 • Niszczenie przedawnionych dokumentów a działanie na szkodę spółki
15.00 – Zakończenie szkolenia
Prowadzący
mec. Romana Pietruk
Forma
szkolenie on-line
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1370
Zgłoszenie
Dokumentacja biura zarządu od A do Z - Tworzenie, uaktualnianie, udostępnianie, archiwizowanie, obieg dokumentów spółki
W cenę wliczono
udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, certyfikat
Zdobyta wiedza
Podczas szkolenia dowiesz się: • Jak i kiedy wprowadzać zmiany w dokumentacji spółki • Jak prawidłowo przeprowadzać aktualizację danych rejestrowych • Jakie są obligatoryjne elementy umowy i statutu spółki, a jakie zapisy można wprowadzać fakultatywnie • Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki • W jaki sposób przygotowywać pełnomocnictwa w spółce • Jak wprowadzać zmiany i aktualizować regulaminy w spółce • W jaki sposób przechowywać protokoły z posiedzeń i komu można je udostępniać • Jak zadbać o bezpieczeństwo treści dokumentów kontraktowych • W jaki sposób archiwizować dokumentację
Certyfikaty
certyfikat uczestnictwa
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.