menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


XIV Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
- Kierownicy i menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, - Kierownicy działów organizacyjno-prawnych, - Szefowie komórek nadzoru właścicielskiego, - Managerowie w biurach obsługi organów spółki, - Dyrektorzy departamentów prawnych
Program

Zapraszamy do udziału w kolejnej, czternastej już edycji Letniej Szkoły Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Jak w poprzednich latach, także w tym roku warsztaty poprowadzą wybitni eksperci zajmujący się kwestiami efektywnej obsługi organów korporacyjnych, zarówno od strony prawnej jak organizacyjnej, zaś uczestnikami będą managerowie i specjaliści z czołowych firm w Polsce.

Szkoła Biura Zarządu Langas Group to wiedza, wymiana praktycznych doświadczeń oraz efektywne rozwiązania sprawdzone w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych oraz zweryfikowane przed sądami.

Podczas zajęć zostaną poruszone najbardziej aktualne problemy i rozwiązania, których wdrożenie gwarantuje optymalizację w zakresie prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, gwarantuje sprawny proces zarządzania spółką oraz zabezpiecza interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami.

 

Korzyści

Uczestnicząc w XIV Letniej Szkole Biura Zarządu i Rady Nadzorczej:

 • Poznasz najistotniejsze dla obsługi organów spółki zmiany prawne 2020
 • Dowiesz się, jakie szczególne uprawnienia wobec pracowników posiada zarząd i organ nadzorczy w stanie epidemii oraz w czasie kryzysu
 • Przeanalizujesz nowe zasady składania wniosków do KRS
 • Dostaniesz praktyczne wskazówki jak zadbać o bezpieczeństwo spółki i zarządu
 • Nauczysz się zarządzać różnorodnością w Biurze Zarządu
 • Poznasz aktualne „case study” dotyczące trudnych sytuacji dla Biura Zarządu
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki, jak udzielać nowoczesnej informacji zwrotnej, która jest kluczowym czynnikiem sukcesu w Biurze Zarządu
Program

DZIEŃ 1 / 8 lipca 2020

9.30       Rejestracja uczestników, kawa i herbata

10.00     Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: dr Jarosław Szewczyk

Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie

 • Zwoływanie Zgromadzeń, termin na zwołanie, podmioty uprawnione do zwoływania
 • Możliwość odwołania Zgromadzenia
 • Udział w Zgromadzeniu, osoby uprawnione do udziału, dopuszczanie do udziału
 • Udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Pełnomocnik na Zgromadzeniu, wytyczne dla pełnomocnika i związanie instrukcją do głosowania
 • Przebieg Zgromadzenia
 • Dokumentowanie Zgromadzeń
 • Zaskarżanie uchwał

Nowelizacja – dematerializacja akcji

 • Rejestr akcjonariuszy – nowe obowiązki niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych
 • Zakres obowiązków podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy i oferowane funkcjonalności
 • Procedura dematerializacji
 • Co zrobić z dokumentami akcji?
 • Najczęstsze problemy praktyczne
 • Sankcje za niewykonanie obowiązków
 • Rejestr akcjonariuszy oraz rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • Świadectwa rejestrowe
 • Obrót akcjami po dematerializacji
 • Korzyści z dematerializacji

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – cele i zasady
 • Zgłaszanie informacji o rzeczywistych beneficjentach do Rejestru
 • Jak ustalić kto jest beneficjentem rzeczywistym?
 • Procedura zgłaszania nieprawidłowości

 16.00 – Zakończenie 1. dnia zajęć


DZIEŃ 2 / 9 lipca 2020

08.30     Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata

09.00     Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Romana Pietruk

Spółki kapitałowe w obliczu epidemii

 • Praca zdalna biura zarządu i rady nadzorczej – czy to możliwe?
 • Jak zmienić statut lub umowę spółki, aby w przyszłość ograniczyć wpływ stanu zagrożenia epidemicznego lub podobnych stanów na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych?
 • Najważniejsze terminy, jakie pomimo epidemii obowiązują spółkę

 Dobre praktyki Zarządu

 • Najważniejsze zmiany w prawie wprowadzone w obliczu zagrożenia epidemicznego a funkcjonowanie spółek kapitałowych
 • Podejmowanie uchwał przez zarząd w stanie zagrożenia epidemicznego
 • Wprowadzenie przez zarząd wewnętrznych procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych lub przeciwdziałanie innym stanom nadzwyczajnym – zakres, tryb, od kiedy obowiązują, skutki naruszenia
 • Jakie uprawnienia wobec pracowników posiada zarząd w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (praca zdalna, umowy cywilnoprawne, itd.)

 Rada Nadzorcza w praktyce

 • Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybach innych niż na posiedzeniu
 • Jakie kwestie wymagają uchwały rady nadzorczej?
 • Kompetencje rady nadzorczej w obliczu zagrożenia epidemicznego
 • Wybór biegłego rewidenta – czy rada nadzorcza może dokonać wyboru?
 • Odpowiedzialność członków rady nadzorczej a stan zagrożenia epidemicznego

Nowelizacja ustawy o KRS

 • Od 1 maca 2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • Zasady składnia wniosków do KRS
 • Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • Przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • Informacje o obwieszczeniach

Odpowiedzialność członków zarządu

 • Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych wobec problemów wywołanych przez COVID-19
 • Zwolnienie członków zarządu z odpowiedzialności a epidemia COVID-19
 • Odpowiedzialność członków zarządu za pozyskane wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki
 • Odpowiedzialność członków zarządu za inne zobowiązania publicznoprawne (ZUS, Fundusz Pracy itd.)
 • Odpowiedzialność członków zarządu – cywilna i wobec wierzycieli
 • Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych za naruszenie przepisów prawa pracy
 • Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych,
 • Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych za naruszenie zasad prawidłowej rachunkowości spółki
 • Prawo upadłościowe a odpowiedzialność członków zarządu

16.00 – Zakończenie 2. dnia zajęć


DZIEŃ 3 / 10 lipca 2020

08.30     Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata

09.00     Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Ewa Błaszczak

Ludzie są różni – zarządzanie różnorodnością w Biurze Zarządu

 • Model Kolorów pokazujący typy „oprogramowania” ludzi w oparciu o badania C.G. Junga
 • Jak zarządzać różnorodnością potrzeb, talentów i motywacji ludzkich?
 • Zwiększanie efektywności komunikacji
 • Skuteczne zarządzanie toksynami komunikacyjnymi w Biurze Zarządu i w zewnętrznych relacjach biznesowych
 • Jak motywować różne style osobowości?
 • Budowanie zróżnicowanych zespołów dla sukcesu
 • Szybkość zaufania – jak budować efektywne relacje biznesowe oparte na zaufaniu?
 • Konflikt oswojony – zarządzanie konfliktem i budowanie efektu win-win w relacjach biznesowych

Transparentna komunikacja w Biurze Zarządu

 • Visual Revolution – po co, jak i co robić, by wprowadzić w zespole transparentną komunikację? 
 • Narzędzia komunikacji, które pozwalają zwiększyć efektywność spotkań i skutecznie osiągać cele w świecie zmian, nieprzewidywalności i tempa (VUCA)
 • Jak prowadzić rozmowy i spotkania, by były krótkie, rzeczowe, kreatywne i angażujące?
 • Dlaczego wiele modeli angażującej komunikacji nie działa w Polsce? Trouble shooting – proste nawyki, które sprawdzają się przy mentalności pracowników w CEE. 

Feedback i Feedforward – nowoczesna informacja zwrotna kluczowym czynnikiem sukcesu w Biurze Zarządu

 • Różnica pomiędzy feedbackiem i feedforwardem
 • Czym jest Radical Candor i dlaczego radykalna szczerość jest konieczna w czasach VUCA? 
 • Narzędzia feedforward pochodzące z metodologii zwinnych (Agile)

16.00 – Zakończenie Szkoły


Metody:
 • Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów analizy kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.
 • Każdy z 3 modułów prowadzony jest przez innego eksperta, ale wszystkie tworzą wyjątkową całość, budującą szczególne, specjalistyczne kwalifikacje niezbędne w pracy biura Zarządu i Rady Nadzorczej.
Prowadzący
mec. Romana Pietruk Ewa Błaszczak dr Jarosław Szewczyk
Forma
szkolenie stacjonarne
Czas trwania
3 dni
Lokalizacja
Cena
2370
Zgłoszenie
XIV Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
W cenę wliczono
uczestnictwo w XIV edycji Letniej Szkoły Biura Zarządu i Rady Nadzorczej materiały certyfikat przerwa kawowa, lunch
Zdobyta wiedza
Uczestnicząc w XIV Letniej Szkole Biura Zarządu i Rady Nadzorczej: - Poznasz najistotniejsze dla obsługi organów spółki zmiany prawne 2020 - Dowiesz się, jakie szczególne uprawnienia wobec pracowników posiada zarząd i organ nadzorczy w stanie epidemii oraz w czasie kryzysu - Przeanalizujesz nowe zasady składania wniosków do KRS - Dostaniesz praktyczne wskazówki jak zadbać o bezpieczeństwo spółki i zarządu - Nauczysz się zarządzać różnorodnością w Biurze Zarządu - Poznasz aktualne „case study” dotyczące trudnych sytuacji dla Biura Zarządu - Otrzymasz praktyczne wskazówki, jak udzielać nowoczesnej informacji zwrotnej, która jest kluczowym czynnikiem sukcesu w Biurze Zarząd
Certyfikaty
certyfikat uczestnictwa
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.