menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zamówienia publiczne na roboty budowlane - praktyczne aspekty udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne na roboty budowlane po 1.01.2021 r.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia o znaczeniu praktycznym, m.in. nowe zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym ryzyka wynikające z możliwych wyjątków od zasady pisemności postępowania, a także zmiany dotyczące formułowania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia. Omówione będą zagadnienia takie jak: przygotowanie i planowanie postępowań, zmiany dotyczące procedury, w tym okres związania ofertą i wadium, przesłanki wykluczenia i odrzucenia oferty, rodzaje środków komunikacji elektronicznej stosowane w zamówieniach o różnej wartości. Osobnym zagadnieniem będą zmiany w zakresie umów o roboty budowlane i o podwykonawstwo robót, w tym znaczenie klauzul nakazanych i zakazanych oraz zasad ich stosowania. W końcu szeroko omówione będą zmienione zasady kognicji Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie umów, co wcześniej budziło kontrowersje w orzecznictwie, a także szereg zagadnień mających znaczenie praktyczne.

 

Prowadzący uporządkuje wiedzę na temat nowych przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i wskaże na praktyczne znaczenie poszczególnych instytucji prawnych.

Zagadnienia omawiane będą poprzez wskazanie czynności podejmowanych na etapie przygotowania postępowania, procedowania w celu wyłonienia wykonawcy oraz realizacji umowy o roboty budowalne zawartej w reżimie zamówień publicznych.

 

Cele szkolenia:

 • omówienie faktycznego i praktycznego znaczenia (a nie odtworzenie) instytucji prawnych ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej,
 • porównanie ww. przepisów z poprzednio obowiązującymi przepisami i wykazanie znaczenia różnic,
 • zwrócenie uwagi na faktyczne skutki nowych regulacji i ich znacznie dla procesu budowlanego,
 • przedstawienie praktycznych aspektów nowych postanowień klauzul umownych,
 • wskazanie na dobre praktyki w zakresie formułowania postanowień umownych umów na roboty budowlane: rozkład ryzyk, harmonogramowanie, przepływy finansowe, odbiory, itp.

Korzyści dla uczestników:

 • Praktyczny wymiar szkolenia pozwoli zrozumieć faktyczne znaczenie i sens nowych instytucji prawnych, a nie jedynie przytoczyć brzmienie przepisów i wskazać ich umiejscowienie w aktach prawnych.
 • Uporządkowana zostanie wiedza co do znanych już z poprzedniej regulacji i nowych instytucji prawnych i omówione zostaną praktyczne aspekty ich stosowania.
 • Przedstawiona zostanie siatka pojęciowa nowej regulacji. Wiele znanych instytucji prawnych zmieniło swoje faktyczne znaczenie. Są także nowe pojęcia i terminy, które obydwie strony postępowania winny rozumieć zgodnie z intencją prawodawcy.
 • Obydwie strony postępowania będą miały możliwość zwrócenia uwagi na korzystne i niekorzystne dla nich rozwiązania, co pozwoli następnie na wypracowanie rozwiązań systemowych, organizacyjnych uczestnictwa w systemie zamówień publicznych.
 • Obydwie strony postępowania będą mogły zaplanować i przygotować wewnętrzne procedury udzielania lub ubiegania się o zamówienia.
 • Omówione zostaną skutki czynności związanych z planowaniem i przygotowaniem postępowań oraz ich przeprowadzeniem dla realizacji zawartych umów o roboty budowlane i możliwych sporów powstających w wyniku wadliwości postępowania.

Adresaci szkolenia: 

Osoby uczestniczące w systemie zamówień publicznych na roboty budowlane po każdej stronie, tj. zamawiający, projektanci, inżynierowie kontraktów, wykonawcy, podwykonawcy, usługodawcy i dostawy systemu zamówień publicznych na roboty budowlane.

 

Metody prowadzenia zajęć:

Aktywny udział uczestników szkolenia w zajęciach na bazie podłoża teoretycznego, wykładu, prezentacji. Rozwiązywanie praktycznych ćwiczeń przez uczestników. Omawianie przykładowych dokumentów. Dyskusja i dzielenie się doświadczeniami.

 

W celu uzyskania pełnych informacji o tym szkoleniu zapraszamy na naszą stronę internetową:

https://www.jgt.pl/szkolenia,zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-rbz.html

Można również wejść na stronę szkolenia klikając w tytuł szkolenia widoczny poniżej w sekcji ZGŁOSZENIE.

Termin / Lokalizacja
 1. 23.09.2021 / Warszawa / ONLINE (23-24.09)
 2. 18.11.2021 / Warszawa / ONLINE (18-19.11)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne na roboty budowlane - praktyczne aspekty udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne na roboty budowlane po 1.01.2021 r.
Organizator
J.G.Training szkolenia specjalistyczne - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.