menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zamówienia publiczne na roboty budowlane po 1.01.2021 r. wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Na szkoleniu przedstawimy w sposób uporządkowany oraz przede wszystkim praktyczny najważniejsze zmiany w przepisach o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem przedmiotu zamówienia, jakim są roboty budowlane.

Wskażemy nowe rozwiązania prawne zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak też realizacji zawartej już umowy. Trener zaprezentuje różnice proceduralne, nowe zasady postępowania, a także nowe konstrukcje umowne.

Odbiorcy szkolenia:   

 • osoby zajmujące się przygotowaniem oraz przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w tym także sporządzaniem umów w tym zakresie,
 • wykonawcy przygotowujący oferty oraz pozostałe dokumenty niezbędne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Cele szkolenia:   

 • przybliżenie rozwiązań nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która od dnia 1 stycznia 2021 zastąpi dotychczasowe regulacje prawne w tym zakresie (623 artykuły zamiast 227 obecnie obowiązującej ustawy),
 • wskazanie najważniejszych różnic w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu procedury, w warunkach udziału w postępowaniu, zasadach, kryteriach wyboru ofert, opisie przedmiotu zamówienia, korzystania z zasobów innych podmiotów, wymogów w zakresie dokumentacji,
 • prezentacja nowej systematyki przepisów oraz szeregu nowych pojęć,
 • przedstawienie praktycznych aspektów nowych wymaganych klauzul umownych.     

Korzyści dla uczestników:   

 • szkolenie pozwoli na zapoznanie się z nową systematyką obszernej regulacji prawnej oraz szeregiem nowo wprowadzonych pojęć,
 • przedstawimy rzeczową i uporządkowaną analizę nowości w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, poprzez m.in wskazanie różnic względem dotychczasowych rozwiązań,
 • powiemy jak w praktyczny sposób tworzyć nowe wymagane klauzule umowne dla robót budowlanych.   

Metody prowadzenia zajęć: 
Wykład, prezentacja, aktywna dyskusja oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie tworzenia wzorów nowych dokumentów oraz klauzul umownych.

 

Program szkolenia

 

DZIEŃ I

 1. Nowe regulacje prawne: ustawa, odesłania do przepisów wykonawczych, systematyka nowej, rozbudowanej ustawy (aż 623 artykuły), zmienione progi kwotowe (zamówienia bagatelne).
   
 2. Najważniejsze nowe pojęcia i definicje oraz zmiany w dotychczasowym nazewnictwie.
   
 3. Nowa zasada efektywności.
   
 4. Nowe obowiązki dla zamawiających w zakresie przygotowania postępowań.
   
 5. Nowe regulacje w zakresie warunków udziału w postępowaniu dla wykonawców.
   
 6. Zmienione reguły dot. zamieszczania ogłoszeń.
   
 7. Modyfikacje w zakresie dokumentacji postępowania, w szczególności nowe podejście w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
   
 8. Korekta podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania.
   
 9. Zmienione reguły w zakresie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (w tym reguła równoważności, wymogi dot. zatrudniania na umowę o pracę, relacje z podwykonawcami) – specyfika opisu przedmiotu zamówienia w kontekście przepisów Prawa budowlanego.
   
 10. Zmiany w przesłankach odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania.

DZIEŃ II

 

 1. Praktyczne aspekty przygotowania ofert, Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz innych dokumentów składanych w trakcie postępowania.
   
 2. Najważniejsze praktyczne problemy związane z obowiązkową elektronizacją także postępowań krajowych.
   
 3. Zmiany w procedurach udzielania zamówień (w tym procedura odwrócona) oraz zadawania pytań i udzielania wyjaśnień do treści SWZ.
   
 4. Nowe tryby udzielania zamówień (tryb podstawowy) oraz zmiany w procedurach poszczególnych trybów.
   
 5. Nowe ujęcie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
   
 6. Nowe wymagane klauzule umowne dla robót budowlanych – zaliczki, waloryzacja, podwykonawcy, zapłata wynagrodzenia itp.
   
 7. Klauzule zakazane w umowach o udzielenie zamówienia publicznego od 2021 roku.
   
 8. Analiza zagrożeń podczas realizacji umowy o roboty budowlane – kary umowne, odstąpienie od umowy, terminy zawite, itp.
   
 9. Aspekty praktyczne dochodzenia roszczeń przez wykonawców oraz obrona przed tymi roszczeniami (roszczenie o dodatkową zapłatę oraz dodatkowy czas na ukończenie, potrącenia wzajemnych wierzytelności, itd.).
   
 10. Zmiany umowy – zakres, przesłanki, kwestie praktyczne.
   
 11. Najważniejsze zmiany w zakresie środków ochrony prawnej (odwołania do KIO, skargi – przesłanki, terminy, opłaty, wyłączność Sądu Okręgowego w Warszawie.  
   
 12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – obowiązkowe mediacje.
   
 13. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń.

 

Wykładowca

Adwokat - właściciel kancelarii, praktyk w zakresie zamówień publicznych (zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców) oraz szeroko pojętego prawa kontraktowego i sporów sądowych, w szczególności dot. obsługi procesu inwestycyjnego.

Doświadczenie w zakresie zamówień publicznych zdobyła m. in. podczas pracy w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, następnie w biurze budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz w kancelariach adwokackich. Od ponad sześciu lat reprezentuje wykonawców z branży budowlanej w sporach sądowych dotyczących realizacji i rozliczenia procesów inwestycyjnych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prowadzi szkolenia w zakresie ww. tematyki dla zamawiających, wykonawców oraz podmiotów kontrolujących udzielanie zamówień publicznych.

 

Lokalizacja
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne na roboty budowlane po 1.01.2021 r. wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.