menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRAWO PRACY w 2020r. -najnowsze zmiany i rozwiązania przyjęte w ramach tarczy antykryzysowej - SZKOLENIE ONLINE

Kategoria
ZASOBY LUDZKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1.        Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy
i zasady pracy zdalnej po uchyleniu przepisu we wrześniu 2020 roku.

2.        Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku
z sytuacją kryzysową.

3.        Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.

4.        Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie pozyskania informacji o miejscu prywatnego pobytu pracownika w związku z koronawirusem.

5.        Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.

6.        Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania
w zatrudnieniu i dyskryminacji.

7.        Zmiany kodeksu pracy dotyczące mobbingu.

8.        Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń w długim okresie rozliczeniowym.

9.        Harmonogramowanie czasu pracy w długim okresie rozliczeniowym. Bank godzin.

10.    Święto w sobotę i zasady obniżania wymiaru czasu pracy.

11.    Rozliczanie czasu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny ponadwymiarowe, a godziny nadliczbowe.

12.    Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

13.    Długi okres rozliczeniowy a wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego.

14.    Niepełny wymiar czasu pracy, a prawo do zasiłków oraz ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

15.    Ustalenie nominalnego czasu pracy w roku, w którym doszło do obniżenia wymiaru czasu pracy.

16.    Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.

17.    Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy
w świadectwie pracy.

18.    Przestój kodeksowy a przestój ekonomiczny.

19.    Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru w przyczynie wypowiedzenia.

20.    Zmiany w zakresie badań lekarskich w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

21.    Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.

22.    Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.

23.    Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.

24.    Skreślenie przepisu dotyczącego wydawania odpisów świadectwa pracy. Co w zamian?

25.    Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.

26.    Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.

27.    Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.

28.    Możliwość zwolnienia się z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

29.    Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń – podwyższanie kwoty o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.

30.    Możliwość zawieszenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy
i niewypłacanie świadczeń – art. 9(1) kp.

31.    Możliwość zawieszenia postanowień umów o pracę, obniżenie etatu, obniżenie wynagrodzenia – art. 23(1a) kp.;

32.    Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.

33.    Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?

34.    Rekomendacje w zakresie czasu pracy w okresie epidemii. Jakie rozwiązania przyjąć i jak je wprowadzać – równoważny system czasu pracy, okres rozliczeniowy wydłużony do 12 miesięcy, ruchomy i elastyczny czas pracy, ustalanie harmonogramów czasu pracy, by zaoszczędzić godziny na czas po epidemii.

35.    Czy pracodawca może jednostronnie polecić pracę z domu lub
z innego miejsca.

36.    Zawieszenie postanowień regulaminu pracy i wynagradzania na czas kryzysu.

37.    Jednostronne wysyłanie pracownika na urlop podczas kryzysu!!!!!

38.    Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący!!!!

39.    Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.

40.    Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący
inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.
Forma
szkolenie online
Czas trwania
Rozpoczęcie o godz.10. (Czas trwania ok.4 godz.)
Termin / Lokalizacja
  1. 17.08.2020 / SZKOLENIE ONLINE
Cena
260zł +23%VAT
Zgłoszenie
PRAWO PRACY w 2020r. -najnowsze zmiany i rozwiązania przyjęte w ramach tarczy antykryzysowej - SZKOLENIE ONLINE
W cenę wliczono
Cena obejmuje: - dostęp do platformy online - materiały szkoleniowe w formie elektronicznej - certyfikat - konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
Certyfikaty
tak
Organizator
GALERIA SZKOLEŃ I KURSÓW - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.