menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Specjalista ds. Zamówień Publicznych... 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia - 3 dni (24h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na wiedzę merytoryczną i zajęcia praktyczne bezpośrednio związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.  


Na przedmiotowym szkoleniu zostaną przekazane istotne informacje dla Zamawiających i Wykonawców w zakresie elektronizacji zamówień publicznych.
Ponadto omówiona zostanie koncepcja nowego prawa zamówień publicznych.

 

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności i profesjonalne przygotowanie do pełnienia funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych. Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli zamawiających, wykonawców jak również osoby zainteresowane zagadnieniami omawianymi podczas szkolenia.

 

Program szkolenia: 

Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z  Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

 

DZIEŃ I (zajęcia w godzinach 10.00-18.00)

1. Wprowadzenie do zamówień publicznych:
   • Rynek zamówień publicznych w Polsce.
   • Pojęcie zamówienia publicznego i progi stosowania przepisów ustawy o ZP.
   • Zamawiający- podmioty zobowiązane do stosowania prawa ZP.
   • Wykonawca- wymagania wobec wykonawców, instytucja wykluczenia.
   • Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę - praktyczne warsztaty.

2. Zasady udzielania zamówień publicznych i ich konsekwencje dla wykonawców.
   • Zasada równego traktowania oferentów.
   • Zasada uczciwej konkurencji.
   • Zasada jawności postępowania i przewidywalności wyniku.
   • Zasada pisemności i stosowania języka polskiego.
   • Zasada prymatu trybów przetargowych.
   • Zasada ochrony tajemnicy handlowej.
   • Konsekwencje naruszenia zasad przez Zamawiającego - praktyczne warsztaty.

3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia – wstęp:
   • Planowanie postępowania.
   • Zasady obowiązujące przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia.
   • Określenie wartości zamówienia.
   • Treść i publikacja ogłoszeń.
   • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
   • Elementy istotne SIWZ. Opracowywanie SIWZ.
   • Udostępnianie i przekazywanie SIWZ.
   • Wyjaśnienia do SIWZ

 

DZIEŃ II (zajęcia w godzinach 09.00-17.00)

5.Podstawowe tryby udzielania zamówień - krok po kroku:
   • Przetarg nieograniczony.
   • Przetarg ograniczony.

6.Tryby szczególne w zamówieniach publicznych:
   • Negocjacje z ogłoszeniem.
   • Zamówienie z wolnej ręki.
   • Negocjacje bez ogłoszenia.
   • Licytacja i aukcja elektroniczna.
   • Dialog konkurencyjny.
   • Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów.

7. Przygotowujemy ofertę:
   • Zakres oferty.
   • Forma, termin i miejsce składania.
   • Poprawianie błędów w ofercie.
   • Prawidłowe podpisywanie i parafowanie ofert.
   • Pozostałe dokumenty składane przez wykonawców- kompletowanie dokumentacji.
   • Przygotowywanie oferty- praktyczne warsztaty.
   • Sprawdzanie zgodności oferty z SIWZ- praktyczne warsztaty.

8. Proces wyboru oferty:
   • Otwarcie ofert.
   • Badanie wykonawcy, ocena treści oferty.
   • Kryteria oceny ofert.
   • Odrzucenie oferty.
   • Wybór najkorzystniejszej oferty.
   • Zasady rozstrzygania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku złożenia tylko jednej   oferty.
   • Dokonywanie wyboru oferty- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja

 

DZIEŃ III (zajęcia w godzinach 09.00-17.00)

9. Umowa w zamówieniach publicznych:
   • Zawarcie umowy- informacje ogólne.
   • Gwarancja jakości, rękojmia zawady, warunki płatności.
   • Zmiana i unieważnienie umowy.
   • Odstąpienie od umowy.

10. System ochrony praw wykonawców:
   •  Likwidacja protestu.
   • Odwołanie i postępowanie odwoławcze.
   • Postępowanie skargowe.
   •  Inne instytucje ochronne.
   • Przygotowujemy odwołanie- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja.

11. Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu:
   • Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialnośc i za naruszenie dyscypliny finansów,
   • Odpowiedzialność wynikająca z przepisów karnych.

12. Źródła informacji o zamówieniach publicznych. 
13. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.
14. Dyskusja kończąca, na tematy wskazane przez uczestników szkolenia.  

 

Metody pracy:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

 

Wykładowcy:

Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

 

Dedykowany trener:

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, ceniony specjalista w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, systemów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca studiów podyplomowych na uczelniach wyższych. Trener i prelegent podczas wielu autorskich szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających.

 

Zasady uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa: 1390zł netto (+ 23% Vat)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

 

Kontakt:

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych  

ul. Grottgera 16/1                                                                         

60-758 Poznań

tel.(061) 307 01 49      

fax. (061) 666 15 66

e-mail biuro@iist.pl

Czas trwania
3dni - 24h
Termin / Lokalizacja
  1. 14.12.2020 / Katowice 14-16/12
Cena
1390 zł (netto)
Zgłoszenie
Specjalista ds. Zamówień Publicznych... 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP.
Organizator
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.