menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Szkolenie ON-LINE: Cło - Prawo Celne dla Logistyków i Spedytorów.

Kategoria
PRAWO CELNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Logistycy, spedytorzy i osoby zajmujące się sprawami celnymi.
Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/PRAWO_CELNE_DLA_LOGISTYKOW_I_SPEDYTOROW.PDF

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

TERMINY SZKOLEŃ ON-LINE:
 • 27.04.2022
 • 03.06.2022

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. PRZEPISY OGÓLNE – PODSTAWOWE DEFINICJE.
 • Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych stosowanych w obrocie towarowym w ramach UE i w kontakcie z krajami trzecimi.

2. ELEMENTY KALKULACYJNE SŁUŻĄCE DO NALICZANIA NALEŻNOŚCI CELNYCH PRZYWOZOWYCH I NALEŻNOŚCI CELNYCH WYWOZOWYCH ORAZ INNYCH ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH W WYMIANIE TOWAROWEJ:

2.1. Taryfa celna, inne środki taryfowe, kody klasyfikacji towarów na dokumentach przewozowych.
 • Wspólna Taryfa Celna - ważny element do kalkulacji. Nowa Wspólna Taryfa Celna.
 • Bardzo duże zmiany w Systemie Zharmonizowanym (HS-2022), przeniesione na grunt Systemu CN  i TARIC – wejście  w życie 1 stycznia 2022r. – Tablice korelacyjne.
 • Stosowanie kodów CN i TARIC przy klasyfikacji towarów. Zmiany w Systemie CN i TARIC.
 • Wiążąca Informacja Taryfowa WIT.

2.2. Reguły pochodzenia towarów:

 • sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
 • świadectwa niepreferencyjne – uniwersalne,
 • Umowy o strefach wolnego handlu (w tym WE-Turcja). Perspektywy nowych umów o strefach wolnego handlu z EU.
 • stosowanie świadectwa przewozowego w regułach preferencyjnych EUR.1, EUR-MED i deklaracji na fakturze,
 • Generalny System Preferencji – System zarejestrowanych eksporterów (REX) – rozwój etapowy systemu dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu.
 • Najnowsze umowy o wolnym handlu: UE – Japonia, UE – Singapur, UE-Wietnam, UE-UK – sytuacja po BREXIT.
 • Status celny towaru – nowe regulacje.
 • Zmiany w deklaracjach dostawców – stosowanie INF-4.

2.3. Potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów:
 • rola dokumentu T2L,
 • stosowanie świadectw A.TR.

2.4. Wartość celna towarów:

 • wartość celna transakcyjna,
 • faktury, koszty dodatkowe, rabaty.

3. WPROWADZENIE TOWARÓW NA OBSZAR CELNY WSPÓLNOTY PRZEDSTAWIENIE TOWARÓW ORGANOM CELNYM:
 • system ICS – (System Kontroli Importu) – obowiązek przewoźnika,
 • zasady nadawania podmiotom numerów EORI  (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych),
 • składanie przywozowych deklaracji skróconych,
 • przedstawienie towarów,
 • miejsca zatwierdzone do celów przedstawienia i czasowego składowania towarów.
 • tranzyt zewnętrzny (System NCTS dokumenty T-1),
 • tranzyt wewnętrzny (procedura T-2, karnet TIR),
 • odprawa czasowa – dokument ATA.

4. NADANIE TOWAROM PRZEZNACZENIA CELNEGO:

 • formy zgłoszeń celnych:
  - procedura zwykła,
  - procedury uproszczone (wpis do rejestru) w wywozie i przywozie,
 • zwolnienie towaru,
 • dopuszczenie do swobodnego obrotu,
 • Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).
 • Konsolidacja i centralizacja obsługi zgłoszeń celnych oraz nowy model kontroli mobilnej.

5. NOWY SYSTEM RPS I INF.

 • Podstawa prawna Systemu Rozliczania Procedur Specjalnych (Systemu RPS).
 • Dokumenty obsługiwane przez System RPS.
 • Walidacja i weryfikacja w Systemie RPS
 • Integracja Systemu RPS z innymi aplikacjami PUESC.
 • System INF  - centralny system unijny przeznaczony do obsługi elektronicznych Arkuszy Informacyjnych (INF) dla Procedur Specjalnych.

6. PEŁNE WDROŻENIE SYSTEMU AUTOMATYCZNY SYSTEM IMPORTU (AIS).
 • Nowe zasady obiegu e-dokumentów.
 • Przebieg komunikacji na linii Podmiot – Organ Celny
  - wszystkich rodzajów zgłoszeń celnych (ZCP).
 • Nowe rodzaje e-komunikatów.

7. PROCEDURA WYWOZU:
 • System AES (System Kontroli Eksportu),
 • Obieg e – komunikatów:
  - w urzędach celnych wywozu (wewnętrznych),
  - w urzędach celnych wyprowadzenia (granicznych),
  - zamknięcie operacji w celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT (IE599),
  - procedury awaryjne,
  - dokument EAD i numer MRN.
 • towary powracające – dokument INF-3.

8. TRANSAKCJE WEWNĄTRZUNIJNE W KONTEKŚCIE SPRAW CELNYCH:
 • Unijna deklaracja statystyczna INTRASTAT w wywozie i przywozie – rola przewoźnika w prawidłowym zamknięciu procedury do rozliczenia VAT ze stawką 0%.

9. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INTRASTAT 2021/2022:
 • Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń INTRASTAT.
 • Zgłoszenia tyko w formie elektronicznej w pliku XML.
 • Uregulowania prawne systemu INTRASTAT.
 • Wartość fakturowa i statystyczna.
 • Reklamacje, naprawy, uszlachetnienia.
 • Leasing finansowy i operacyjny.
 • Praktyczne rady i przykłady różnych transakcji.

10. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.
INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 640 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 740 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.
Prowadzący
Długoletni stały współpracownik ATL z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w organach celnych (GUC a następnie Pion Celny Ministerstwa Finansów. Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce. Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczył we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność,umiejętności dydaktycznego przekazu.
Forma
Wykład, odpowiedzi na pytania, studia przypadków. Możliwość kontaktu z trenerem po szkoleniu prze 30 dni(Internet).
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Lokalizacja
Cena
640 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Szkolenie ON-LINE: Cło - Prawo Celne dla Logistyków i Spedytorów.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Uczestnicy nauczą się zasad skutecznego prowadzenia spraw celnych w przedsiębiorstwie, wymaganych dokumentów, obowiązujących przepisów oraz przeprowadzania procedur celnych.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.