menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Opakowania i odpady opakowaniowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: jakie przepisy obowiązują przedsiębiorców w związku z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach, jak w praktyce zrealizować te obowiązki, jakie są zasady prowadzenia dokumentacji potwierdzającej odzysk i recykling, jakie są terminy realizacji poszczególnych obowiązków, jakie zmiany wprowadzono w prawie UE i jakie zmiany planowane są w polskich przepisach.

 

W przepisach o opakowaniach są planowane duże zmiany. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, z uwzględnieniem projektowanych zmian.

 

Cele szkolenia:

 • omówienie obowiązków przedsiębiorcy związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach,
 • przedstawienie zakresu tych obowiązków oraz sposobów ich realizacji, jakie przedsiębiorcy mogą wybrać w ramach obowiązujących przepisów
 • omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów,
 • przedstawienie przyjętych zmian w prawie UE dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a także planowanych zmian dostosowujących polskie prawo do zmienionych przepisów dyrektyw UE,
 • zaprezentowanie zmienionych zasad dotyczących tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta wprowadzonych prawem Unii Europejskiej oraz propozycje dostosowania polskiego prawa do tych zasad.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Na szkoleniu dokonamy analizy sposobów realizacji obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu w oparciu o szereg praktycznych przykładów realizacji tych zadań,
 • Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do atulanego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej,
 • Uczestnicy zapoznają się m.in. z podstawowymi definicjami w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, z zasadami rozliczania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, ze sposobem naliczania opłaty produktowej oraz terminami realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów ustawy,
 • Ostatnia godzina zajęć jest przeznaczona na konsultacje z trenerem.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów,
 • podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich odzysk i recykling,
 • organizacje odzysku opakowań,
 • administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie, których rola w systemie zagospodarowania odpadów opakowaniowych zdecydowanie wzrosła od 2014 roku.

Metody szkoleniowe:

wykład, analiza przykładów praktycznych, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, konsultacje.

 

Program szkolenia


Część I, godz. 10.00 - 16.00


 1. Prawo UE – zmiany dyrektywy 2008/89/WE w sprawie odpadów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych:
   
  • Rozszerzona odpowiedzialność producenta, w tym wyznaczenie poziomu finansowania przez wprowadzających produkty w opakowaniach zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
  • Zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów recyklingu,
  • Podniesienie poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych oraz wyznaczenie terminów, w których nowe cele powinny być zrealizowane,
  • Terminy przeniesienia prawa UE do prawa polskiego,
  • Planowane zmiany polskiego prawa dostosowujące do nowych zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
    
 2. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - obecny stan prawny:
   
  • Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
  • Wymagania zasadnicze dla opakowań.
  • Oznakowanie opakowań.
  • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  • Zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
  • Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
  • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
  • Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej.
  • Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
  • Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach - nowe poziomy odzysku i recyklingu obowiązujące w kolejnych latach od roku 2019.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych.
  • Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
  • Obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  • Poziomy dla odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych obowiązujące w kolejnych latach od 2019 roku.
  • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
  • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
  • Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania.
  • Audyty prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  • Jednostkowe stawki opłat produktowych.
  • Sprawozdawczość w zakresie opakowań wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzana przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych.
    
 3. Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja.

Część II, godz. 16.00 - 17.00 - konsultacje z trenerem.


Wykładowca

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Termin / Lokalizacja
 1. 17.05.2021 / Warszawa / ONLINE
Cena
690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto
Zgłoszenie
Opakowania i odpady opakowaniowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.
Organizator
J.G.Training szkolenia specjalistyczne - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.