menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, a także z uwzględnieniem projektowanych zmian, jeśli będą znane w dniu realizacji szkolenia. W przepisach o opakowaniach są planowane duże zmiany.

 

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która obowiązuje od 2014 roku, wprowadziła rozwiązania prawne, jakie dotychczas nie były stosowane w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

 

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • przedstawienie w ujęciu praktycznym przepisów ustawy oraz rozporządzeń do ustawy,
   
 • omówienie nowelizacji obowiązującej od 1.01.2018 r. dotyczącej m.in. objęcia torebek foliowych szczególnymi regulacjami oraz planowane zmiany w tym zakresie,
   
 • omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie nowej dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów,
   
 • przedstawienie przyjętych zmian w prawie UE dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym,
   
 • zaprezentowanie ogólnych zasad działania niemieckiego rejestru opakowań Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister obejmującego swym zakresem podmioty przywożące do Niemiec produkty w opakowaniach.

Szkolenie oparte będzie na analizie dotychczasowych i planowanych sposobów realizacji obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu poparte szeregiem praktycznych przykładów realizacji tych zadań. Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do atulanego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej.

 

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów,
 • podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich odzysk i recykling,
 • organizacje odzysku opakowań,
 • administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie, których rola w systemie zagospodarowania odpadów opakowaniowych zdecydowanie wzrosła od 2014 roku.
Uwaga: ostatnia godzina zajęć jest przeznaczona na konsultacje z trenerem.

Program szkolenia


Program szkolenia zostanie zaktualizowany przed terminem szkolenia. W przepisach o opakowaniach są planowane duże zmiany.

 

Część I, godz. 10.00 - 16.00

 1. Prawo UE – zmiany dyrektywy 2008/89/WE w sprawie odpadów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych:
   
  • Rozszerzona odpowiedzialność producenta, w tym wyznaczenie poziomu finansowania przez wprowadzających produkty w opakowaniach zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
  • Zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów recyklingu,
  • Podniesienie poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych oraz wyznaczenie terminów, w których nowe cele powinny być zrealizowane,
  • Terminy przeniesienia prawa UE do prawa polskiego,
  • Rejestr opakowań Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister – ogólne zasady działania.
    
 2. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
   
  • Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
  • Wymagania zasadnicze dla opakowań.
  • Nowe oznakowanie opakowań.
  • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  • Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
  • Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
  • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
  • Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej.
  • Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
  • Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach - nowe poziomy odzysku i recyklingu obowiązujące od roku 2019.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych.
  • Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
  • Nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  • Nowe poziomy dla odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych obowiązujące od 2019 roku.
  • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
  • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych aktualne na rok 2018-2019.
  • Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania.
  • Jednostkowe stawki opłat produktowych.
  • Nowy wzór sprawozdania obowiązujący za rok 2018 o opakowaniach wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomach odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań.
    
 3. Nowa - stara ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
   
  • Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy.
  • Nowy sposób rozliczania wprowadzonych do obrotu produktów.
  • Rejestr przedsiębiorców BDO – zakres podmiotów objętych rejestrem.
    
 4. Zmiany w zakresie opakowań oraz gospodarki odpadami opakowaniowymi obowiązujące od
  01 stycznia 2018 r., w tym m.in.:

   
  • Objęcie torebek foliowych szczególnymi regulacjami oraz planowane zmiany w tym zakresie (projekt ustawy o zmianie ustawy o termomodernizacji).
  • Doprecyzowujące przepisów w zakresie obliczania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.
  • Określenie nowych wymagań dla audytorów wykonujących audyty zewnętrze podmiotów prowadzących odzysk i recykling.
  • Określenie konsekwencji, jakie będą wynikać z przeprowadzonych audytów.
  • Doprecyzowanie regulacji dotyczących rozliczania opakowań wielomateriałowych i po  środkach niebezpiecznych przez porozumienia.
  • Nowy sposób rozliczania odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych przez organizacje odzysku.
  • Zmiany w zasadach wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling.
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
    
 5. Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja.

Część II, godz. 16.00 - 17.00 - konsultacje z trenerem.


Wykładowca

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

 

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Termin / Lokalizacja
 1. 16.06.2020 / ONLINE / Warszawa
 2. 19.10.2020 / Warszawa
 3. 14.12.2020 / Warszawa
Cena
690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto
Zgłoszenie
Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.