menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SZKOLENIE ON-LINE: SENT - OD PODSTAW: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT).

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenia skierowane jest do: - prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, - zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, - dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, - spedytorów, magazynierów - osób zajmujących się organizacją przewozów nienormatywnych, - kierowców realizujących przewozy nienormatywne, - firm ubezpieczeniowych, - oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.
Program
UWAGA: 
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/MONITOROWANIE_PRZEWOZU_TOWAROW_SENT_OD_PODSTAW.pdfSZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE:
 • 15.06.2021
 • 16.09.2021

PROWADZĄCY: Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych.
Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Celem szkolenia jest:

- Wskazanie do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy.
- Zapoznanie uczestników z system monitorowania przewozów drogowych.
- Przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach.
- Wypracowanie i omówienie najlepszych rozwiązań.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE:
 • cel wprowadzenia „pakietu drogowego”,
 • zakres obowiązywania ustawy,
 • przepisy wykonawcze do ustawy o monitorowaniu przewozów.

2. PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE:
 • numer referencyjny,
 • podmiot wysyłający,
 • podmiot odbierający.

3. TOWARY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU: W RUCHU KRAJOWYM, DWUSTRONNYM, TRANZYCIE:
 • towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN,
 • produkty  z kodów CN 2710 i CN 3403,
 • oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517,
 • towary z pozycji CN 2905 i 3824,

4 ZASADY SYSTEMU MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI.
 • okres przejściowy w obrocie olejami opałowymi,
 • różnice między monitorowaniem oleju opałowego a SENT dla innych paliw,
 • rejestracja i aktualizacja AKC-RU,

5. MONITOROWANIE  PRZEWOZU GAZU LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu)
 • zwolnienia,
 • dodatkowe obowiązki odbiorcy,
 • dodatkowe dane wymagane w SENT LPG od 01.02.2020 r.,
 • SENT zbiorczy w LPG,

6. ZASADY WYWOZU NIEKTÓRYCH LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH - zmiany związane z  COVID-19.
 • monitorowanie wywozu poza terytorium RP produktów leczniczych,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 • regulacje krajowe – obowiązek powiadomienia wojewody,
 • obostrzenia na poziomie unijnym.

7. MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ.

8. OBOWIĄZKI PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W DROGOWYM I KOLEJOWYM PRZEWOZIE TOWARÓW ORAZ PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI:
 • obowiązki WYSYŁAJĄCEGO,
 • obowiązki PRZEWOŹNIKA,
 • obowiązki ODBIERAJĄCEGO.

9. STOSOWANIE SENT- GEO I ZSL (GPS).
 • obowiązki przewoźników,
 • obowiązki kierowców.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW PRZEWIDZIANYCH W PRZEPISACH USTAWY.

11. SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE:
 • zasady określania wysokości kary pieniężnej,
 • rodzaje kar, sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru.
 • niższa kara lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków.
 • Konsekwencje wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA.

12. KORZYSTANIE Z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych I Usługi „e-Przewóz”.

13. SENT – MECHANIZMY I ZASADY:
 • upoważnienia, dokumentacja czynności,
 • tworzenie konta osoby fizycznej,  Id-SISC osoby fizycznej,
 • rejestracja podmiotu,
 • rejestracja reprezentacji osoby fizycznej.

14. Zasady rejestracji zgłoszeń w PUESC (transakcje krajowe, WNT/import, WDT/eksport):
 • rejestr zgłoszeń, 
 • zasady korzystania ze strony PUESC.
 • formularze  SENT 100/200/300/400/500.

15. WYPEŁNIANIE ZGŁOSZEŃ SENT,
 • rejestracja zgłoszeń, 
 • formularze  SENT 100/200/300/400/500,
 • anulowanie, aktualizacja, uzupełnianie i zamykanie zgłoszeń SENT,
 • sprawdzanie statusu i ważności zgłoszenia.

16. PROCEDURA AWARYJNA:
 • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu,
 • instrukcja,
 • wzory dokumentów.

17. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH.

18. PODSUMOWANIE, PYTANIA, DYSKUSJA.


DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE:


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy
 • 09:00 – 12:15 Zajęcia część I
 • 12:15 – 12:45 przerwa na lunch
 • 12:45 – 15:00 Zajęcia część II

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 570 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 670 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).

UWAGA:Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/MONITOROWANIE_PRZEWOZU_TOWAROW_SENT_OD_PODSTAW.pdf
Prowadzący
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne. Wykonawca projektów szkoleniowych zamkniętych m.in. dla.: CAN-PACK S.A., CAT LC Polska Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A. Grupa WISS, FPN w Bydgoszczy, HOBAS System Polska Sp. z o.o., Keller Polska Sp. z o.o., MA Polska S.A., MAN Bus Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., PKP LHS Sp. z o.o., POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J., TOTAL Polska Sp. z o.o., Vesuvius Poland Sp. z o.o., Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A.
Forma
Warsztaty.
Czas trwania
Jeden dzień, 09.00-15.00
Termin / Lokalizacja
 1. 15.06.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 16.09.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
570 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE: SENT - OD PODSTAW: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT).
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest: - Wskazanie do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy. - Zapoznanie uczestników z system monitorowania przewozów drogowych. - Przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach. - Wypracowanie i omówienie najlepszych rozwiązań.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.