menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Książka obiektu budowlanego – jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach, pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów, pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych, administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków komunalnych, wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.
Wymagania wstępne
Brak.
Program
1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego za prawidłowe użytkowanie budynku, odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.
2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi budynku.
3. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku – zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego.
4. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów.
5. Dokumentacja obiektu budowlanego.
6. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
7. Protokół kontroli stanu technicznego obiektu.
8. Podstawa prawna – prowadzenie książki obiektu budowlanego – warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego.
9. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
10. Osoba upoważniona do dokonania wpisu.
11. Dane identyfikacyjne obiektu.
12. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.
13. Dane techniczne charakteryzujące obiekt.
14. Plan sytuacyjny obiektu.
15. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu.
16. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu.
17. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu.
18. Dane dotyczące opracowania technicznego.
19. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie.
20. Dane dotyczące dokumentacji technicznej.
21. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu.
22. Zmiana sposobu użytkowania obiektu.
23. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu.
Prowadzący
Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorem dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy ISPA, Phare, Spójności oraz PO IiŚ. Ekspert zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Wykładowca – praktyk na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej oraz Politechnice Krakowskiej z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE. Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.
Forma
Metody szkolenia: Szkolenie Książka Obiektu Budowlanego będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. praca z dokumentem (analiza i wypełnianie KOB – warsztaty) dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
  1. 19.06.2020 / Park Inn by Radisson Katowice ****, Katowice, ul. Bytkowska 1a
  2. 25.09.2020 / Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
Cena
690 zł
Zgłoszenie
Książka obiektu budowlanego – jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking i nocleg płatne dodatkowo.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Podczas szkolenia książka obiektu budowlanego odpowiemy na pytania: jakie są obowiązujące przepisy prawne regulujące konieczność prowadzenia KOB? jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB? kto jest obowiązany prowadzić KOB? jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB? jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB? jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB? jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB? jakich błędów nie popełniać? jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów?
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.