menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zarządzanie zespołem rozproszonym w sytuacji kryzysowej

Kategoria
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Kadry kierowniczej organizacji, właścicieli firm Menedżerów zarządzających zespołami rozproszonymi HR Business Partnerów
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

Część prawna – pigułka wiedzy prawnej niezbędna dla prawidłowego zarządzania pracownikami

1. Wyzwania dla menedżerów związane z koniecznością wprowadzania pracy zdalnej. Budowanie zespołu rozproszonego – metody wdrażania nowych form pracy
2. Mapa zagrożeń związanych ze świadczeniem pracy w formie home office – jakich uniknąć niebezpieczeństw?
3. Ustalanie miejsca wykonywania pracy w sytuacji przejścia na zdalny model pracy – polecenie pracodawcy czy konieczność zmian w treści umowy o pracę?
4. Czas pracy i jego ewidencja w modelu rozproszonym – jaki system czasu pracy wybrać i jak go wprowadzić w aktualnej sytuacji nadzwyczajnej?
Jak rozliczyć czas pracy pracowników?
5. Obowiązki pracodawcy w świetle stanu zagrożenia epidemicznego a funkcjonalność pracy zespołu rozproszonego

 • zachowanie ciągłości badań profilaktycznych i szkolenia z zakresu BHP – omówienie stanowiska i rekomendacji Głównego Inspektora Pracy z dnia 16 marca 2020 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną
 • jak wdrożyć zasady i instrukcje bezpieczeństwa rekomendowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • czy pracodawca może wydać zakaz przebywania pracowników w siedzibie przedsiębiorstwa w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego?
 • jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracownika za niedostosowanie się do zarządzeń i zakazów związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego i naruszenia zasady pracy zdalnej?
 • dojazd do kontrahenta – czy pracownik pracujący zdalnie, w zespole rozproszonym, ale świadczący pracę w terenie jest w delegacji?
 • monitoring poczty elektronicznej i jego zastosowanie zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – czy może służyć kontroli pracy w przypadku świadczenia jej w formie zdalnej?

6. Obowiązki stron stosunku pracy

 • zdalne zarządzanie urlopem: zmiana planu urlopowego – na jakich warunkach?, przyjmowanie wniosków urlopowych, akceptacja wniosków, ustalanie zastępstw, problematyk urlopu na żądanie, inne usprawiedliwione nieobecności – czy i jak można wprowadzić elektroniczny obieg tych dokumentów?
 • jak postąpić w przypadku urlopu przerwanego chorobą
 • czy pracodawca ze względu na aktualną sytuację związaną ze wzmożoną absencją pracowników może odmówić udzielania urlopu
 • ustalanie grafików pracy, zmiana grafików pracy w sytuacji kryzysowej – zachowanie terminów, obieg elektroniczny dokumentów
 • odpowiedzialność pracowników wynikająca z art. 100 Kodeksu pracy – jak ją aktualnie realizować a praktyczny i nieuciążliwy sposób?
 • obieg dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – zdalne nawiązanie stosunku pracy, zawarcie kolejnej umowy podczas nieobecności pracownika – czy możliwe i w jakim trybie?, rozwiązania umów o pracę i wypowiedzenia zmieniające
 • równe traktowanie w zatrudnieniu – metody proporcjonalnego obciążania pracowników zadaniami jako ograniczenia ryzyka dyskryminacji
 • zarządzanie regulaminami wewnątrzzakładowymi w związku z sytuacją kryzysową – zmiana postanowień, tworzenia aneksów
 • wiążące postanowienie w dokumentach przesłanych drogą elektroniczną – katalog dokumentów, rygor pisemności – zasady

Część psychologiczna – Jak zarządzać zespołem rozproszonym?

1. Budowanie zespołu i komunikacja w zespole rozproszonym i przy pracy zdalnej

2. Jak zarządzać zespołem rozproszonym? – cechy zespołu rozproszonego, metody Navy Seals w rozproszonym zarządzaniu (cele, plany i dyscyplina).
3. Model MBV, czyli zarządzanie przez wartości – samokontrola, lojalność, zaufanie, identyfikacja z firmą, kultura organizacyjna.
4. Jak budować zaufanie w zespołach rozproszonych? – autorytet i rola menedżera.
5. Grywalizacja jako metoda zwiększająca motywację i zaangażowanie pracowników.
6. Komunikacja w zespole rozproszonym – feedback, częstotliwość kontaktów osobistych i on-line, ustalania zasad komunikowania się, zasady dostępności przełożonego, raportowanie, konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka, bariery komunikacyjne, konflikty w zespole rozproszonym, przepływ informacji, kontynuowanie wątków tematycznych, pytania otwarte.
7. Metoda czarnej skrzynki w zarządzaniu zespołem rozproszony – jak wyciągać wnioski z błędów i ulepszać komunikację w zespole.
Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Część psychologiczna: Psycholog, certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wspiera firmy w zarządzaniu kryzysowym, rzecznik zaufania w kluczowych organizacjach w kraju. Tre­ner, zawodowy negocjator i mediator w zakresie zbiorowych spraw pracowniczych. Od kilkunastu lat wspomaga pracodawców, pracowników i organizację związkowe w osiąganiu porozumień ORAZ Część prawna: Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy. Stały członek komisji antymobbingowych. Prowadzi badania atmosfery i satysfakcji z pracy, mocnych i słabych stron kultury organizacji, zadowolenia z pracy, onboardingu pracowniczego. Realizuje programy zarządzania absencją pracowników, wdraża metody pomiaru absencji z wykorzystaniem najnowszych trendów, tworzy algorytmy obniżania absencji pracowników w zależności od jej rodzaju oraz proponuje rozwiązania w zakresie, ograniczenia zachowań i działań kontrproduktywnych pracowników. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Forma
Metody szkolenia online: miniwykłady, case study, elementy Prawa Pracy, modelowanie zachowań, dyskusja moderowana, indywidualny feedback trenera.
Czas trwania
5 godzin dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
 1. 02.04.2020 / Spotkanie Online
Cena
450 zł
Zgłoszenie
Zarządzanie zespołem rozproszonym w sytuacji kryzysowej
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: wsparcie menedżerów i działu HR w zachowaniu ciągłości pracy zespołu/firmy
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.