menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Delegowanie pracowników do pracy za granicą – zmiana przepisów od 30 lipca 2020 roku

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Pracodawców, Właścicieli Firm Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Wymagania wstępne
Brak.
Program

1. Prawo właściwe dla umowy o pracę

 • w jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę, w której występuje element międzynarodowy?
 • co ogranicza strony umowy o pracę w swobodnym wyborze prawa właściwego?
 • czy można wybrać prawo obce do umowy o pracę realizowanej na terytorium Polski?
 • w jaki sposób działają przepisy wymuszające swoje zastosowanie polskie i innego państwa?

2. Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE

 • w jakich sytuacjach mamy do czynienia z delegowaniem na zasadach dyrektywy 96/71/WE?
 • w jakich przypadkach mamy do czynienia z pracownikiem delegowanym?
 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przed oddelegowaniem pracownika, a jakie w okresie oddelegowania?
 • jakie przepisy należy stosować względem pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
  – czas pracy,
  – minimalne wynagrodzenie,
  – urlop wypoczynkowy,
  – bhp,
  – praca w dni świąteczne,
 • w jaki sposób działa zasad korzystności w odniesieniu do pracowników delegowanych?
 • jakie składniki możemy zaliczać do minimalnego wynagrodzenia pracowników delegowanych?
 • dlaczego przepisy polskiej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę są niezgodne z prawem innych państw UE?
 • czy w okresie oddelegowania mamy do czynienia z podróżą służbową?
 • jak po zmianie przepisów ustalić podstawę wymiaru składek pracowników delegowanych?
 • czy w przypadku krótkotrwałych szkoleń zagranicznych, czy rozmów biznesowych mamy do czynienia z delegowaniem?

3. Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)

 • jakim przepisom podlegają pracownicy oddelegowani poza UE?
 • czy polskie przepisy zachowują aktualność w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?
 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym swoich pracowników poza UE?

4. Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE

 • jakie zagrożenia niosą za sobą przepisy wdrożone w poszczególnych państwach na podstawie dyrektywy 2014/67/WE?
 • kiedy mamy do czynienia z rzekomym delegowaniem i jakie z tego wynikają następstwa?
 • w jaki sposób przebiegają kontrole delegowania w państwie delegowania i w Polsce?
 • jak przebiega egzekucja nałożonych kar w kraju oddelegowania?
 • jak wdrożyły przepisy dyrektywy 2014/67/We takie państwa jak: Niemcy, Austria, Francja, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Litwa? (inne państwa na życzenie Uczestników zgłaszane przed szkoleniem)

5. Polska ustawa ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – praktyka stosowania

 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących pracowników na terytorium RP?
 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących pracowników z Polski do innych państw członkowskich UE?
 • jakie mechanizmy kontroli stosowane są w państwie wysyłającym i goszczącym?
 • jakie uprawnienia przysługują Państwowej Inspekcji Pracy na tle ustawy o delegowaniu pracowników?

6. Projekt zmian w dyrektywie 96/71/WE (NOWOŚĆ!)

 • jakie konsekwencje płyną z faktu wprowadzenia maksymalnego okresu delegowania?
 • jakie konsekwencje płyną z faktu wprowadzenia zasady ?ta sama płaca, za tę samą pracę, w tym samym miejscu??
 • jakie zagrożenia płyną z faktu konieczności stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy?
 • jakie zagrożenia płyną z konieczności stosowania przepisów państwa przyjmującego przez polskie agencje pracy tymczasowej?
 • jakie zagrożenia dla przyszłości delegowania stwarza wdrożenie przepisów zmieniających dyrektywę 96/71/WE?

7. Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004

 • jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy w zakresie ubezpieczenia społecznego?
 • pod jakimi warunkami pracownicy delegowani oraz pracownicy świadczący pracę w dwóch państwach podlegają przepisom państwa wysyłającego w zakresie ubezpieczeń społecznych?
 • jakie są zasady uzyskania poświadczenia ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczenia społecznego?
 • jakie są konsekwencje zakwestionowania formularza A1

 8. Kontrola dotycząca pracowników delegowanych

 • zakres kontroli polskich pracowników przez organy kontrolne na terenie państwa, do którego zostali delegowani pracownicy
 • uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w stosunku do delegowanych pracowników, realizowane przy wykorzystaniu systemu IMI
 • dokumenty, które wymagają organy kontrolujące wykonywanie pracy przez delegowanych
Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.
Prowadzący
Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów. Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.
Forma
Metody szkolenia: Szkolenie Delegowanie pracowników do pracy za granicą będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 25 lutego 2021 roku
Lokalizacja
Cena
450 zł
Zgłoszenie
Delegowanie pracowników do pracy za granicą – zmiana przepisów od 30 lipca 2020 roku
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego w stosunkach pracy, zapoznasz się z delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej oraz poza teren państw członkowskich lub delegowania cudzoziemców do Polski, poznasz regulacje unijne oraz prawo polskie oraz planowane zmiany w prawie, poznasz najważniejsze wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, orzeczenia sądów polskich oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, które pomogą w znalezieniu rozwiązań Twoich sytuacji zawodowych.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.