menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Trudne negocjacje ze związkami zawodowymi – doświadczenia zawodowych negocjatorów

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
NEGOCJACJE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Pracodawców, Właścicieli firm, Członków zarządu, Członków rady nadzorczej. Dyrektorów zarządzających, operacyjnych odpowiedzialnych za realizacje celów firmy. Członków zespołów negocjacyjnych. Osób odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi i realizację celów firm. Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych uczestniczących w rozmowach, negocjacjach ze stroną społeczną. Kierowników Działów, którzy prowadzą zebrania i spotkania wewnętrzne, przekazują trudne decyzje.
Wymagania wstępne
Brak.
Program
I. NIEZBĘDNIK ZBIOROWEGO PRAWA PRACY – PRZYDATNA WIEDZA W OBLICZU NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

1. Jak uniknąć powstania sporu zbiorowego i na jakich zasadach formalnoprawnych negocjować warunki płacy i pracy?
2. Jak odpowiedzieć na żądania zgłoszone w sporze i co może być jego przedmiotem, na jakich warunkach uznać powstanie sporu zbiorowego i go legitymizować?
3. W jaki sposób i w jakim trybie zaprosić związek zawodowy na rokowania i czym różnią się one od negocjacji?
4. W jaki sposób negocjować żądania zgłoszone w sporze i poza nim?
5. Czy i na jakich zasadach żądać uchwał i pełnomocnictw osób uczestniczących w rokowaniach?
6. Jak odpowiadać na wnioski organizacji o udostępnienie informacji ekonomicznych przedsiębiorstwa przy jednoczesnej ochrony danych będących tajemnicą?
7. Jak dokonać zgłoszenia sporu w PIP?
8. Jak sporządzać porozumienia i protokoły rozbieżności?
9. Jakim trybie i na jakich zasadach rozpocząć mediację z udziałem mediatora?
10. Na jakich warunkach może się odbyć strajk ostrzegawczy?
11. Jakie informacje udostępnić związkowi zawodowym na potrzeby przeprowadzania referendum strajkowego, w szczególności w kontekście przepisów RODO?
12. Jak skutecznie chronić i przekazywać dane osobowe na poziomie negocjacji przed sporem zbiorowym oraz rokowań w sporze?
13. Jakie są możliwości zorganizowania strajku, jego skutki i ewentualne roszczenia pracodawcy?
14. Jak zakończyć spór zbiorowy i jakie są skutki formalnoprawne podpisanych porozumień?
15. Jakie są sankcje za utrudnienie prowadzenia sporu zbiorowego?

II. SPECYFIKA NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI – DOŚWIADCZENIA ZAWODOWYCH NEGOCJATORÓW

1. Ocena mocnych oraz słabych stron negocjacyjnych pracodawcy i związku zawodowego – ćwiczenia
2. Różne organizacje związkowe, a różne oczekiwania – brak wspólnej reprezentacji
3. Negocjacje w trybie ad hoc i planowane
4. Rozmowy negocjacyjne o charakterze zwyczajowym i strategicznym – różnice
5. Konflikt jawny vs. konflikt ukryty jako przyczyna podjęcia negocjacji
6. Zagrożenia w trakcie spotkań negocjacyjnych – wpływ na przebieg spotkania, a wpływ na efekt spotkania
7. Przeszkody organizacyjne, merytoryczne i interpersonalne w rozmowach negocjacyjnych
8. Warunki podejmowania negocjacji 

 • gotowość stron do rozmów
 • obszary konfliktowe i obszary interesów wspólnych
 • poziom uprawnień decyzyjnych stron
 • długookresowa zależność stron

9. Predyspozycje skutecznego negocjatora – znajomość oferty, komunikacja werbalna i niewerbalna i jej zgodność, postawa
10. Przygotowanie do negocjacji: przygotowanie oferty, zebranie informacji o drugiej stronie, określenie problemu negocjacyjnego
11. Expose negocjatora – określanie celu, potrzeb i preferencji strony
12. Proces rozmowy negocjacyjnej – faza otwarcia, budzenia zaufania, merytoryczna i zamknięcia. Etapy negocjacji.
13. Autoprezentacja w rozmowach negocjacyjnych – efekt pierwszeństwa i świeżości, efekt pierwszego wrażenia, efekt zysku, ingracjacja.
14. Siła argumentów negocjacyjnych względem ich ilości.
15. Role grupowe w negocjacjach – lider, krytyk, słuchacz, sędzia – podział funkcji.
16. Autoocena umiejętności negocjacyjnych – role naturalne i role nadane – ćwiczenia.
17. Algorytm argumentacji – stanowisko, uzasadnienie, dowód.
18. Spektrum negocjacyjne – pozycje idealne a pozycje graniczne.
19. Funkcje informacyjne, emotywne, kontrole i motywacyjne w rozmowach negocjacyjnych.
20. Zachowania i komunikaty nieprzyjazne.
21. Najczęstsze błędy odbiorcy komunikatów – krytyka, zmiana tematu.
22. Komunikaty negatywne i pozytywne – metody zamiany – ćwiczenia.
23. Aktywne słuchanie i parafrazowanie – ćwiczenia.
24. Rodzaje pytań w negocjacjach – pytania zamknięte, otwarte, sugerujące i hipotetyczne – zasady stosowania.
25. Komunikaty typu TY i JA – metody zamiany, skuteczność użycia w kontekście sytuacyjnym.
26. Dynamika konfliktu niekontrolowanego podczas negocjacji.
27. Warunki sprzyjające zaostrzeniu konfliktu

 • silna zależność stron negocjacji
 • przewaga strony
 • nierealistyczne oczekiwania stron

28. Aktywność w konflikcie

 • stagnacja
 • poziom optymalny
 • chaos i wycofanie

29. Postawy wobec konfliktu negocjacyjnego – unikanie, konkurencja, kompromis, kooperacja i łagodzenie
30. Detektory konfliktu – unikanie rozmów, nasycenie kontaktów formalizacją, podkreślanie różnić, blokowanie informacji
31. Niebezpieczne zwroty w negocjacjach
32. Strategia SMART w negocjacjach – kryteria skutków: mierzalność, akceptowalność, terminowość, realność ustaleń
33. Wywieranie wpływu na innych – fakty i mity o werbalnych i niewerbalnych sposobach oddziaływania
34. Techniki negocjacyjne

 • ustępstwa
 • odrzucanie propozycji
 • ultimatum
 • zastraszanie
 • zawiniony błąd
 • badanie opinii
 • tzw. zabójcze pytanie
 • oświadczenie publiczne
 • poszerzanie liczebności składu negocjacyjnego
 • rotacja negocjatorów

35. Skutki negocjacji: wygrana – wygrana, przegrana – przegrana, wygrana – przegrana – czy zawsze da się określić rezultat?
36. Wartościowanie oczekiwań i ustępstw w rozmowach – minimalny i maksymalny zakres, metoda małych kroków
37. Reakcje na manipulacje – metody obrony, komunikacja perswazyjna
38. Impas w negocjacjach
39. Symulacja rozmowy negocjacyjnej – rokowania w sporze zbiorowym
40. Dobre praktyki i przykłady porażek w negocjowaniu porozumień zbiorowych – analiza case studies

Prowadzący
Wybitny Ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Aktualnie uczestniczy w negocjacjach prowadzonych m.in. w Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. Stały członek komisji antymobbingowych ORAZ Tre­ner, zawodowy negocjator i mediator w zakresie zbiorowych spraw pracowniczych, psy­cho­log, certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od kilkunastu lat wspomaga pracodawców, pracowników i organizację związkowe w osiąganiu porozumień. Prowadzi szkolenia dotyczące zarządzania pracownikami, rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz negocjacji pracowniczych. Stały i doraźny członek komisji antymobbingowych, rzecznik zaufania w kluczowych organizacjach w kraju.
Forma
Metody szkolenia: Szkolenie Negocjacje ze związkami zawodowymi prowadzone jest w interaktywnej formie warsztatowej angażującej wszystkich uczestników. Podczas zajęć przedstawione zostaną przykłady narzędzi i metod wykorzystywanych w procesach negocjacyjnych. Każdy z uczestników będzie miał okazję przetrenować techniki negocjacyjne w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach oraz zadaniach symulacyjnych. Metody wyszczególnione: miniwykłady ze zbiorowego prawa pracy prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa dyskusja moderowana symulacje case study scenki sytuacyjne ćwiczenia coachingowe burza mózgów
Czas trwania
12 godzin dydaktycznych Szkolenie dwudniowe: 25-26 czerwca 2020
Lokalizacja
Cena
1290 zł
Zgłoszenie
Trudne negocjacje ze związkami zawodowymi – doświadczenia zawodowych negocjatorów
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Rozwój wiedzy na temat komunikowania się i budowania relacji ze związkami zawodowymi. Rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji i negocjacji ze związkami zawodowymi. Rozwój umiejętności wykorzystania elementów perswazji w procesie negocjacji ze stroną społeczną. Nabycie umiejętności demaskowania blefu i obrony przed manipulacjami drugiej strony negocjacji. Poznanie metod, technik i reguł negocjacyjnych umożliwiających osiągnięcie porozumienia na linii pracodawca – strona związkowa. Rzetelny ekspercki feedback na temat mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju. Rzetelna wiedza prawna na temat zmian ustawy o związkach zawodowych i jej wpływu na bieżącą współpracę z organizacjami związkowymi – jaki jest minimalny zakres współpracy z działającymi u pracodawcy związkami zawodowymi? – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zmiany wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy? – jak prawidłowo zrealizować procedurę wypowiedzeń umowy o pracę lub umów prawa cywilnego? – jaki jest zakres informacji, które muszą być przekazane związkowi zawodowemu? Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów przez pracodawców w interpretacji zbiorowego prawa pracy. Poprawa znajomości podstaw prawa pracy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej i większej swobody podczas mediacji/negocjacji ze związkowcami.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.