menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: prezesów, dyrektorów zarządzających, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników, menedżerów działów HR, właścicieli firm.
Wymagania wstępne
Brak.
Program
SPÓJRZ W LUSTRO – CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY NA INTERWENCJĘ?
 • W co grają ludzie? Typy konfliktowych pracowników.
 • Trudne sytuacje z pracownikami w pracy Menedżera UR i produkcji.
 • Budowa mind-mapy trudnych sytuacji menedżerskich w pracy z zespołem UR i produkcji.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole (opór, niechęć, konflikt, agresja, brak kreatywności, bierność).
 • Radzenie sobie z „trudnym pracownikiem” (brak zaangażowania, roszczeniowość, konfliktowość).
 • Co zrobić w sytuacji, gdy menedżer nakrył pracownika na kłamstwie?
 • Jak zachować się w przypadku publicznej krytyki decyzji menedżera przez pracownika?
 • Jak reagować na podważanie autorytetu Szefa za jego plecami?

ĆWICZENIA pozwalające na doświadczenie trudnych sytuacji w pracy Menedżera i nabycie skutecznych metod radzenia sobie z tymi sytuacjami.

FEEDBACK – CODZIENNA INTERWENCJA SŁOWNA MENEDŻERA KROK PO KROKU – DLACZEGO JEST TAK WAŻNY W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM PRODUKCJI I UR?

Kiedy, jak i gdzie używać feedback’u?

 • Feedback jako codzienne narzędzie menedżera działu produkcji i UR.
 • Feedback – proporcje w komunikacji menedżera – czyli dlaczego wskazana jest przewaga feedbacku wpierającego i doceniającego kompetencje pracowników?
 • Feedback Face to face. Dlaczego nie na forum zespołu?
 • Feedback do zespołu. Sytuacje, w których feedback może i powinien użyty być na forum zespołu.
 • Zbyt twardy lub zbyt miękki styl rozmowy – konsekwencje dla autorytetu menedżera.
 • Mocny feedback w sytuacjach trudnych – Ocena, krytyka czy informacja zwrotna?
 • Informacja zwrotna nie może być pretensją, oskarżeniem lub groźbą.Jak egzekwować i dyscyplinować, gdy prośby i polecenia nie działają?
 • Zapowiedź i realizacja sankcji w przypadku uporczywego łamania zasad.
 • Trudne sytuacje związane z udzielaniem informacji zwrotnych (opór pracownika, zaprzeczanie, usprawiedliwianie się, agresja, kłamstwo).
 • Co powinien feedback’ować lider zespołu produkcji i UR:
  – niewykonanie zleconych zadań w terminie,
  – zbyt długie wykonywanie zadań,
  – częste rozmowy na tematy prywatne w trakcie prac,
  – spóźnianie się do pracy,
  – częste popełnianie tych samych błędów,
  – nieprzestrzeganie zasad bhp na stanowisku pracy,
  – niskie wskaźniki jakościowe,
  – brak realizacji planów produkcyjnych.
  – problemy z uruchomieniami, itp.
KOMUNIKACJA W TRUDNYCH SYTUACJACH
 • Rozmowa z pracownikiem nierealizującym celów pracy (ilościowych,  jakościowych, terminowych, kosztowych)
 • Rozmowa badająca przyczyny niepowodzeń pracownika w realizacji zadań (czy pracownik nie chce, nie umie, nie może wykonać zadania).
 • Rozmowa w sytuacji, gdy pracownik stale popełnia te same błędy.
 • Rozmowa z pracownikiem, który nie komunikuje się właściwie z przełożonym, kolegami z zespołu.
 • Rozmowa zmierzająca w kierunku przeniesienia pracownika do innego działu.
 • Rozmowa poabsencyjna.
LIDER PRODUKCJI I UR MISTRZEM ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I TRUDNYCH SYTUACJI W ZESPOLE

Kształtowanie postaw, umiejętność rozwiązywania konfliktów i napięć między pracownikami.

 • Dlaczego ludzie w zespole wchodzą ze sobą w konflikty?
 • Ile kosztuje nas konflikt na hali produkcyjnej w dziale UR?
 • Konflikt strukturalny, rzeczowy i emocjonalny.
 • Zasoby, czas, osobowości, wartości, zakres zadań i obowiązków.
KONFLIKT – LUDZKA RZECZ
 • Jak działamy w konflikcie – od prowokacji do konfrontacji
 • Jak rozpoznać początek konfliktu i trzymać rękę na pulsie.
 • Emocje, które zniekształcają percepcję świata i ludzi w konflikcie.
 • Konsekwencje konfliktów dla menedżera i zespołu.

ĆWICZENIE: Pod napięciem.
Uczestnicy podzieleni na zespoły rywalizują o zasoby niezbędne do prawidłowego wykonania zadania w sytuacji konfliktu interesów.

LIDER PRODUKCJI I UR W OBLICZU KONFLIKTU – STYLE ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM
 • Moje mocne i słabe strony w sytuacjach konfliktowych.
 • Test na styl rozwiązywania konfliktów – autodiagnoza.

ĆWICZENIE: Test na styl rozwiązywania konfliktu.
Autodiagnoza własnych umiejętności.

JAK ZAPOBIEGAĆ KONFLIKTOM NA HALI PRODUKCYJNEJ I W DZIALE UR? PREWENCJA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH.

Na co lider zwraca uwagę, aby zapobiegać konfliktom w zespole?

 • Procesy współpracy/rywalizacji.
 • Wcześniejsze relacje pomiędzy stronami konfliktu.
 • Charakterystyki osób w konflikcie.
 • Udział strony trzeciej – jak lider zmniejsza strefę konfliktu.
 • Jak oszacowanie sukcesu wpływa na zachowanie osób w konflikcie?
 • Natura konfliktu.

ĆWICZENIE: Jak wskoczyć do wrzątku.
Uczestnicy podzieleni na zespoły zapoznają się z opisanymi sytuacjami konfliktowymi i diagnozują czynniki kumulujące lub minimalizujące sytuację konfliktową w zespole.

7 POWAŻNYCH BŁĘDÓW LIDERA W ZARZĄDZANIU KONFLIKTEM.
KIEDY NALEŻY INTERWENIOWAĆ, A KIEDY NIE?
 • Eskalacja zaangażowania – im bardziej lider się angażuje, tym bardziej konflikt narasta.
 • Mityczność ograniczonego tortu – jak twórcze rozwiązania mogą zażegnać konflikt.
 • Zakotwiczenie – opanowanie lidera – droga do sukcesu.
 • Przyjmowanie perspektywy – jak brak neutralności eskaluje konflikt?
 • Dostępność informacji- dlaczego niedobór informacji jest źródłem konfliktu – jak powstają plotki?
 • Przekleństwo zwycięzcy – jeśli myślisz, że wygrałeś – mylisz się.
 • Nadmierna pewność swego – uważaj na jedyne, słuszne i twoje rozwiązania.

ĆWICZENIE: Kto górą.
Trener odgrywa rolę trudnego pracownika / trudnej sytuacji, uczestnicy mają za zadanie w zespołach przygotować proponowane rozwiązania i sprawdzić jakie skutki mogą one mieć w konsekwencji.

NAJCZĘSTSZE TYPY KONFLIKTÓW W ZESPOLE
KONFLIKTY RZECZOWE

Dlaczego ludzie w zespole wchodzą w konflikty?

 • Podział zadań i zakres obowiązków.
 • Brak współpracy.
 • Niechęć do dzielenia się wiedzą i do pomagania.
 • Realizacja celów.
 • Podział zasobów.
 • Brak czasu.
 • Inne priorytety.

Metody rozwiązywania konfliktów przez lidera

 • Komunikowanie się z osobami w konflikcie – od wyjaśniania poprzez negocjacje do mediacji.
 • Spotkania – rozmowa – negocjacje – mediacje.
 • Kiedy lider powinien się wycofać, a kiedy rozstrzygnąć jednostronnie spór.

ĆWICZENIE: Konsultanci.
Podział grupy na zespoły. Każdy z zespołów zapoznaje się z sytuacją konfliktową (na tle rzeczowym) występującą w zespole w oparciu o określone parametry, a następnie przygotowują rozwiązania, które można wdrożyć, aby zmniejszyć, bądź zlikwidować konflikt w zespole.
Cel – doskonalenie wykorzystania narzędzi do rozwiązywania konfliktów emocjonalnych i rzeczowych w zespole.

TYPY KONFLIKTÓW W ZESPOLE
KONFLIKTY EMOCJONALNE

Jak emocje wywołują konflikty?

 • Różnice w osobowościach.
 • Ja jej/jego nie lubię.
 • Różnice w sposobach komunikowania się.
 • Nie podoba mi się jej/jego zachowanie.
 • Plotki i krytykowanie innych poza plecami.

Metody rozwiązywania konfliktów emocjonalnych przez lidera

 • Otwarta komunikacja.
 • Dojrzały styl zarządzania.
 • Rozmowa twarzą w twarz i ultimatum.
 • Ograniczenie kontaktów pomiędzy skonfliktowanymi osobami.

ĆWICZENIE: Kto – kogo?
Symulacje konfliktów na tle emocjonalnym – rozwiązywanie w oparciu o zaawansowane narzędzia komunikacji  w sytuacjach konfliktowych.

AUTORYTET LIDERA W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

Zarządzanie własnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych
Jak zachować twarz pomimo napiętych emocji?

 • Jak postępować z Pracownikiem agresywnym, zdenerwowanym, który nas obraża?
 • Jak reagować na słuszne i niesłuszne pretensje, wyrzuty, żale, nieuzasadnione roszczenia pracowników?
 • Jak poradzić sobie z wrogością, niechęcią, wybuchami gniewu, szantażem emocjonalnym ze strony pracowników?
 • Jak zachować bezstronność i komunikować się w konflikcie?
 • Jak odwoływać się do obiektywnych kryteriów, wartości i zasad w firmie.
 • Jak wykorzystać pozycję formalną szefa? – czyli władza buduje porozumienie.
 • Co zrobić, żeby konflikt nie miał siły jedynie niszczycielskiej, ale przyczynił się do pożytecznych zmian?

Rozpoznawanie i demaskowanie gier oraz manipulacji

 • Trzymaj stale rękę na pulsie.
 • Co robić, gdy konflikt schodzi pod dywan?

ĆWICZENIE: 
Autorytet w trudnych sytuacjach.
Analiza filmu Szef w konflikcie.  Historia porażki i sukcesu. Określenie jakie zachowania budują, a jakie rujnują autorytet szefa.

Prowadzący
Olga Borgieł Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.
Forma
Metody szkolenia: 80% praktyki / 20% wykładu. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej Knowledge Pills. METODY WYSZCZEGÓLNIONE SZKOLENIA TRUDNE SYTUACJE I KONFLIKTY W DZIALE PRODUKCJI I UTRZYMANIA RUCHU: dyskusja moderowana, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy, ćwiczenia coachingowe, techniki NLP.
Czas trwania
12 godzin dydaktycznych Szkolenie dwudniowe: 18-19 czerwca 2020
Termin / Lokalizacja
 1. 18.06.2020 / Hotel STOK****SKI&SPA, Wisła, ul. Jawornik 52A
Cena
1290 zł
Zgłoszenie
Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Wśród przebadanej w Polsce grupy 3500 menedżerów sektora firm produkcyjnych aż 93% stwierdziło, że widzą konieczność doskonalenia umiejętności zarządzania i kierowania zespołem. Dlatego przygotowaliśmy cykl treningów interpersonalnych skierowanych do produkcji i utrzymania ruchu Szkolenie Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu, koncentruje się na najważniejszych narzędziach lidera usprawniających proces zarządzania zespołami produkcyjnymi i wspomagających osiąganie wysokiej wydajności, optymalne wykorzystanie zasobów, poprawę terminowości, zachowanie ciągłości produkcji, jak też utrzymanie niskiej absencji pracowników.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.