menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: prezesów, dyrektorów zarządzających, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników, menedżerów działów HR, właścicieli firm.
Wymagania wstępne
Brak.
Program

I. KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA.

1. Komunikacja jako najważniejsze narzędzie przekazywania informacji i modelowania zachowań w zespole.

2. Analiza własnego stylu komunikowania się z zespołem, słabe i mocne strony, na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich. Co zmienić, aby być skuteczniejszym na poziomie komunikacyjnym? Różne modele komunikacji. Co wybrać, aby było skuteczne?

3. Sztuka komunikacji w zależności od „dojrzałości pracownika”

4. Budowanie efektywnego zespołu poprzez komunikację, czyli wszyscy gramy do jednej bramki.

II. FEEDBACK. JAK INFORMOWAĆ, MOTYWOWAĆ I ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW.

Feedback jest znakomitym, szybkim narzędziem służącym do udzielania informacji zwrotnej o jakości realizacji zadania, czy sposobie działania danej osoby. Jego celem nadrzędnym jest eliminacja błędów, motywacja i rozwój. Dzięki niemu pracownik dowiaduje się jak jest postrzegany przez przełożonego i jak może zmienić swoje działanie, zachowanie, postawę. Dla menedżera feedback jest ważnym instrumentem kształtowania postaw i zachowań członków zespołu. Feedback to ponadto bezcenna pomoc motywacyjna – daje pracownikowi informację o całokształcie jego działań podczas osiągania celu i pomaga go osiągnąć z sukcesem, zapobiegając porażkom.

Jak budować rozwojowy feedback?

1. Kiedy, jak i w jakich sytuacjach feedback spełnia swoją rolę?

2. Obszary, które poruszamy w feedbacku.

3. Jak konstruować feedback. Struktura feedbacku.

4. Feedback konstruktywny – pozytywny i negatywny.

5. Feedback kanapkowy. Kiedy stosować i kiedy jest nieskuteczny?

6. Korzyści z feedbacku.

III. TRÓJSTOPNIOWA KOMUNIKACJA PRZY NIEWYPEŁNIANIU OBOWIĄZKÓW. MOCNE KOMUNIKATY ZATRZYMUJĄCE NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA.

Kiedy pracownik łamie zasady i przekracza granice ważna jest szybka i skuteczna komunikacja, która zatrzyma zachowanie i spowoduje, że nie będzie się ono pojawiało. Umiejętność budowania komunikatów w trudnych sytuacjach pozwala również na budowanie silnego autorytetu menedżera, szefa zespołu. Ludzie przekraczają granice, to jak menedżer komunikuje się w sytuacjach trudnych wpływa na pracownika, autorytet szefa i atmosferę pracy całego zespołu. Z ostatnich badań prowadzonych nad efektywnymi menedżerami, wynika, iż jedną z najwyżej cenionych cech przez pracowników jest opanowanie szefa w trudnych sytuacjach i w komunikacji z pracownikami.

Jak skutecznie zatrzymywać trudne zachowania.

1. Poziomy w udzielaniu informacji.

Poziom I – prośba/oczekiwanie

Poziom II – żądania

Poziom III – zapowiedź sankcji. Realizacja sankcji.

2. Rola komunikacji niewerbalnej w skuteczności komunikatu.

3. Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów, które obniżają skuteczność komunikacji.

4. Konsekwencja jako warunek skuteczności. Jak budować w sobie siłę.

5. 5 obszarów MOCNYCH KOMUNIKATÓW.

6. Jak zatrzymać zachowanie i budować autorytet i wiarygodność szefa?

7. FEKOZ – mocny komunikat bez naruszania granic.

8. Expose szefa. Moment wytyczenia zasad i nadania kierunku działania dla zespołu.

IV. TRUDNE ROZMOWY. ZWOLNIENIE PRACOWNIKA.

Kwestia zwolnienia z pracy nie jest łatwe dla żadnej ze stron w niej uczestniczących. Do pracodawcy i menedżera należy zadbanie, by proces ten przebiegał prawidłowo zarówno pod kątem formalnym, jak i personalnym. Z opinii osób, które zostały zwolnione wynika, iż najważniejsze dla nich było w jaki sposób dokonano zwolnienia i jak im to zakomunikowano. Dlatego właściwe przeprowadzenie tego procesu skutkuje zarówno mniejszym naruszeniem poczucia wartości pracownika, jak i lepszym postrzeganiem przez zwolnionego pracownika byłego pracodawcy i zapobiega późniejszemu krytycznemu wypowiadaniu się o organizacji. Wpływa również znacząco na atmosferę w zespole, który pozostał i który powinien pracować ze stałym zaangażowaniem.

Jak profesjonalnie prowadzić rozmowę dotyczącą zwolnienia?

1. Dlaczego warto rozmawiać? Podstawowe zasady dotyczące rozmów związanych ze zwolnieniem.

2. Kryteria zwolnień.

3. Etapy prowadzenia rozmowy ze zwalnianym pracownikiem.

4. Jakich tematów nigdy nie należy poruszać w rozmowach ze zwalnianym pracownikiem.

5. Trudne sytuacje przy zwalnianiu. Jak być w zgodzie z sobą i wyjść z twarzą z trudnych sytuacji.

6. Zwolnienie bez świadczenia pracy i ze świadczeniem pracy w okresie wypowiedzenia.

7. Pozostał zespół – jak pracować z zespołem po zwolnieniu?

V. 5 KROKÓW SKUTECZNEGO DELEGOWANIA ZADAŃ.

Prawdziwego lidera poznaje się po tym, jak dzieli się władzą, jednocześnie jej nie tracąc. Dlatego delegowanie zadań i obowiązków stanowi podstawę skutecznego zarządzania organizacją. Delegowanie to zarówno poszerzanie kompetencji pracowników jak i bardzo skuteczny obszar motywacji, wzmacniania proaktywności zespołu i zwiększania odpowiedzialności. W każdej większej organizacji przekazywanie części własnej odpowiedzialności przez menedżerów jest zarówno naturalne, jak i po prostu konieczne. Dobry lider rozumie, że jego siłą są ludzie.

Jak rozwijać kompetencje ludzi poprzez delegowanie?

Istota delegowania

 • Pokora, zaufanie, odpowiedzialność
 • Zadania do delegowania
 • Model delegowania SMART z potwierdzeniem
 • Kontrola i motywacja.

1. Co możemy delegować?

2. Jak delegować, żeby nie wróciło do nas?

3. Formułowanie komunikatów delegujących w sposób podnoszący zaangażowanie i inicjatywę pracowników.

VI. ROZMOWA OCENIAJĄCO – ROZWOJOWA.

Jak przekształcić spotkanie, które często postrzegane jest jako obciążający obowiązek, w naprawdę rozwojowe i pozytywne wydarzenie dla pracownika i menedżera?

Jeśli chcesz, by rozmowy oceniające stały się budującym i motywującym narzędziem i doświadczeniem, warto pamiętać o trzech absolutnych ich warunkach: rozmowa jest zorientowana na współpracę, obie strony są do niej przygotowane, w ciągu roku na bieżąco omawiane są wyniki pracy.

Model rozmowy oceniająco – rozwojowej

1. Miejsce, czas i przygotowanie menedżera i pracownika.

2. Kluczowe elementy rozmowy oceniającej:

 • Przeszłość: Z czego jesteś szczególnie zadowolony w ocenianym okresie i dlaczego?
 • TeraźniejszośćCo obecnie idzie Ci dobrze? Z czego jesteś szczególnie zadowolony? Jakie są Twoje mocne strony?
 • PrzyszłośćCo możesz udoskonalić w przyszłości? W jakich obszarach chcesz się rozwijać? Jakie są Twoje osobiste punkty do zmiany / doskonalenia / poprawy?
 • Przejmowanie odpowiedzialności przez pracownikaCo proponujesz? Jak zamierzasz osiągnąć te cele?
 • Wsparcie: Jak ja, jako menedżer, mogę Ci pomóc w osiągnięciu Twoich celów? Czego ode mnie oczekujesz?
 • Wymierne cele i KontrolaDo kiedy zamierzasz osiągnąć cele i jak określisz cele cząstkowe? W jaki sposób będziesz śledził postępy?

3. Co może, a co nie powinno podlegać ocenie?

4. Trudne sytuacje. Emocje szefa i pracownika.

VII. UZNANIE I DOCENIENIE PRACOWNIKA.

Wyniki jednego z największych badań przeprowadzonego przez Instytutu Gallupa na próbie miliona pracowników i osiemdziesięciu tysięcy menedżerów, spośród 12 czynników decydujących o zaangażowaniu pracownika w pracę, wyróżniły dwa wskazujące na rolę docenienia i uznania jako kluczowych dla budowania motywacji pracownika. Menedżerowie wiedzą, że docenianie jest sztuką. Opierając się na modelu Kena Blancharda prezentujemy znakomity warsztat docenienia i uznania pracownika, który buduje autentyczne zaangażowanie w zespole.

Jak budować motywację i zaangażowanie przez uznanie i docenienie?

1. Jak motywować, kompetentnych i niekompetentnych, zaangażowanych i niezaangażowanych pracowników?

2. Rodzaje komunikatów pozytywnych: od instruowania poprzez konsultowanie do wspierania.

3. Stopniowalność komunikatów pozytywnych. Kiedy stosować i jak nie przesłodzić?

4. Oczekiwania pracowników dotyczące pozytywnej oceny. Czy wszyscy chcą tego samego? Indywidualny model motywacyjnego DNA. Czyli jak dostosować motywację do osoby?

Prowadzący
Olga Borgieł Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.
Forma
Metody szkolenia: 80% praktyki / 20% wykładu, Case study, modelowanie zachowań, ćwiczenia indywidualne, trening modeli komunikacji w kluczowych sytuacjach managerskich, scenki sytuacyjne w małych grupach, dyskusja moderowana, indywidualny feedback trenera połączony z sesją mentorską.
Czas trwania
12 godzin dydaktycznych Szkolenie dwudniowe: 1-2 października 2020
Termin / Lokalizacja
 1. 01.10.2020 / SPA&Wellness Hotel Diament****, Ustroń, ul. Zdrojowa 3
Cena
1290 zł
Zgłoszenie
Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Weź udział w symulacjach, casach, które będą odzwierciedleniem Twoich trudnych rozmów z pracownikami. Różnorodność przykładów sprawia, że szkolenie jest bardzo praktycznym warsztatem narzędzi komunikacyjnych dla menedżerów, którzy chcą wznieść swoje umiejętności na najwyższy poziom, popracować nad mową werbalną i niewerbalną, aktywnym słuchaniem, radzeniem sobie z pracownikami oponentami, .
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.