menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zarządzanie absencją pracowników – wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR

Kategoria
ZARZĄDZANIE
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: prezesów, dyrektorów zarządzających, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników, menedżerów działów HR, właścicieli firm.
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

Analiza absencji pracowniczej w organizacji – przegląd metod

 1. Mapa uwarunkowań absencji na podstawie analizy SWOT – ocena szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron organizacji w zakresie przyczyn absencji i możliwości jej kontrolowania  – ćwiczenia
 2. Badanie czynników wpływających na wzrost poziomu absencji chorobowej – kiedy ludzie sięgają po L-4? (zwolnienie lekarskie jako odmowa wykonania polecenia przełożonego, zwolnienie jako wynik zmian w organizacji, zwolnienie jako efekt nieotrzymania zgody na urlop w wybranym terminie, zwolnienie jako odpowiedź na konflikty pracownicze, zwolnienie wynikiem długotrwałego stresu i przemęczenia, frustracji i spadku zaangażowania, złego zarządzania zespołem itp.)
 3. Jakie zarządzanie i kultura organizacji – taka absencja. Budowa dobrych relacji kierownictwa z pracownikami, dobra komunikacja, szczerość, przejrzyste zasady.
 4. Koszty nieplanowanych absencji i oszacowanie kosztów przewidywanych nieobecności pracowników – zwolnienia chorobowe, urlopy macierzyńskie i wychowawcze, inne usprawiedliwione nieobecności – metody analizy
 5. Rodzaje absencji i zachowania absencyjne pracowników – analiza świadomych działań pracowników, które szkodzą firmie – omówienie listy kontrolnej

Zarządzania nieobecnością pracownika – narzędzia zawarte w Kodeksie pracy

 1. Problematyka urlopu na żądanie – czy żądanie musi zostać spełnione? – przegląd orzecznictwa
 2. Zarządzanie urlopem – czy można zmienić plan urlopu, aby zapewnić ciągłość pracy?
 3. Zarządzanie absencją poprzez zarządzanie urlopem – czy i na jakich zasadach można zastępować nieobecnych pracowników innymi
 4. Co oznacza obiektywna potrzeba pracodawcy i jak ją uzasadnić?
 5. Zmiana harmonogramu pracy jako narzędzie zapewniając ciągłość toku pracy – czy, na jakich zasadach i jakim trybem wprowadzać zmiany
 6. Absencja usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona a skutki prawne dla pracownika – nałożenie kary porządkowej zgodnie z art. 108 K.p., wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę – czy możliwe?

Podstawy skutecznego zarządzania absencją w organizacji
Absencja – problem, z którym muszą wspólnie walczyć menedżerowie i HR.

 1. Audyt absencji – przegląd metod – ocena różnych typów absencji pracowniczej i jej wpływu na organizację – absencja „naturalna”, „szara” i „patologiczna”
 2. Analiza absencji
 • wskaźniki absencyjne
 • absencja krótko i długoterminowa
 • ograniczenie absencji na postawie analizy KPI – kryteria oparte na ewidencji czasu pracy
 • obliczanie wskaźnika Bradforda – pomiar krótkich nieobecności i jego zastosowanie w kontrolowaniu absencji, interpretacja wyników
 1. Uprawnienia i obowiązki pracowników związane z usprawiedliwioną nieobecnością – omówienie podstaw prawnych i ich praktycznego zastosowania w praktyce HR
 2. Kontrola zwolnień lekarskich
 • czy kontrolę można powierzyć firmie zewnętrznej w kontekście regulacji RODO?
 • procedura kontroli zwolnień realizowana przez osoby upoważnione przez pracodawcę – omówienie, wzory upoważnień i dokumentów
 • kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zasady i przykłady

Prewencja zachowań absencyjnych pracowników

 1. Narzędzia i metody obniżania wskaźnika absencji.
 2. Programy prewencyjne, benefity, motywatory zewnętrzne – antidotum na absencję chorobową – przegląd dobrych praktyk
 3. Skuteczna komunikacja – prowadzenie rozmów z pracownikami, asertywne wyjaśnianie indywidualnych i organizacyjnych skutków absencji
 4. Rozmowy wyjaśniające i dyscyplinujące – metody wysłuchiwania pracowników
 • rozmowa z pracownikiem po zwolnieniu chorobowym
 • rozmowa po nieobecności związanej z wypadkiem przy pracy
 • rozmowa wspierająca – propozycje rozwiązań profilaktycznych dla pracownika
 • sytuacje trudne i potencjalnie konfliktowe w rozmowach – metody radzenia sobie z nimi – parafrazowanie, komunikaty typu JA – ćwiczenia i analiza case studies
 • prowadzenie spotkań informujących o absencjach – prezentacja wskaźników, wyjaśnianie skutków dla organizacji
 • podnoszenie świadomości oraz budowanie odpowiednich postaw pracowników, działu HR i kadry zarządzającej

Motywatory i metody ograniczające absencję

 1. Motywatory finansowe – czy można wprowadzić tzw. dodatki absencyjne? – przegląd orzecznictwa
 2. Premiowanie i nagradzanie – metody krótko i długoterminowe – różnicowanie premii od nagrody
 3. Systemy zależne od kryterium wieku pracownika – grupy zagrożone absencją – zasada indywidualizacji ograniczania absencji
 4. Procedury, regulaminy, kodeksy etyki i zapisy w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy regulujące zagadnienia dotyczące absencji chorobowej – przegląd
 5. Programy prozdrowotne w organizacji – przykłady dobrych praktyk

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.
Prowadzący
Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy. Stały członek komisji antymobbingowych. Prowadzi badania atmosfery i satysfakcji z pracy, mocnych i słabych stron kultury organizacji, zadowolenia z pracy, onboardingu pracowniczego. Realizuje programy zarządzania absencją pracowników, wdraża metody pomiaru absencji z wykorzystaniem najnowszych trendów, tworzy algorytmy obniżania absencji pracowników w zależności od jej rodzaju oraz proponuje rozwiązania w zakresie, ograniczenia zachowań i działań kontrproduktywnych pracowników. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach LUB Tre­ner, zawodowy negocjator i mediator w zakresie zbiorowych spraw pracowniczych, psy­cho­log, certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od kilkunastu lat wspomaga pracodawców, pracowników i organizację związkowe w osiąganiu porozumień. Prowadzi szkolenia dotyczące zarządzania pracownikami, rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz negocjacji pracowniczych. Stały i doraźny członek komisji antymobbingowych, rzecznik zaufania w kluczowych organizacjach w kraju. Twórca autorskich projektów wdrożeniowych w zakresie wewnętrznej polityki antymobbingowej. Autorka licznych publikacji poświęconych rozwiązywaniu spraw spornych między pracownikami, konfliktów w pracy oraz mediacji.
Forma
Metody szkolenia: wykład, sesja pytań i odpowiedzi
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 22 stycznia 2021 roku
Lokalizacja
Cena
550 zł
Zgłoszenie
Zarządzanie absencją pracowników – wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Zbudujesz strategię ograniczenia absencji. Poprawisz świadomość pracowników związaną z rzetelnym korzystaniem ze zwolnień lekarskich – zbudujesz dekalog nowych wartości. Zredukujesz koszty z tytułu nieobecności pracowników. Nauczysz się stosować środki zapobiegawcze na poziomie zespołu. Poznasz sposoby prowadzenia efektywnych rozmów z pracownikami zmniejszających poziom absencji w organizacji.
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.