menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Gospodarka odpadami w firmie – kompendium wiedzy. Zmiany prawne od 2022.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Głównym celem zmian w przepisach o odpadach, jest dążenie ustawodawcy do wprowadzenia mechanizmów ograniczania ilości odpadów oraz wskazanie wytycznych do rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Istotnym elementem zmian jest m.in. dążenie do poprawy efektywności użytkowania, co ma się przełożyć wprost na przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.


Działania i założenia, które mają doprowadzić do wdrożenia zmian w gospodarce odpadami:

 • Obowiązek opracowania przez administrację nowego dokumentu – Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów (KPZPO),
 • Dążenie do zmniejszania ilości odpadów – zgodnie z dodanym rozdziałem 2a „Zapobieganie powstawaniu odpadów”,
 • Ekoprojektowanie, które ma wyeliminować m.in. sztucznie skracanie cyklu życia produktów oraz projektowanie sprzętu tak, aby można go było jeszcze naprawić (a tym samym, by były dostępne części zamienne),
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP). Ma ona zapewnić, aby wprowadzający produkty, w tym produkty w opakowaniach, ponosili odpowiedzialność finansową albo odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem,
 • Ekomodulacja – zróżnicowanie kosztów ponoszonych przez wprowadzających w odniesieniu do poszczególnych produktów lub grup podobnych produktów, z uwzględnieniem ich trwałości, przydatności do naprawy, ponownego użycia i recyklingu oraz obecności w nich substancji niebezpiecznych,
 • Uregulowanie statusu odpadów budowlanych i rozbiórkowych - odpady budowlane i rozbiórkowe magazynuje się (u wytwórcy) oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie,
 • Ograniczenie ilości składowanych odpadów - zdefiniowanie wymagań dotyczących ograniczania poziomu składowania odpadów komunalnych oraz zdefiniowanie sposobu obliczania tych poziomów,
 • Nowa definicja opakowań wielomateriałowych,
 • Wyższe poziomy recyklingu opakowań.

Cele szkolenia:

 • W trakcie szkolenia przedstawimy zmiany prawne wprowadzone od 2021 roku, a także zmiany które zaczną obowiązywać w 2023 r.
 • Szkolenie pozwoli na rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów w szczególności ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustaw produktowych.
 • Szkolenie przybliża najistotniejsze zagadnienia dotyczące wytwarzania odpadów, przekazywania odpadów kolejnym posiadaczom, znoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.

Korzyści dla uczestników:

Uzyskana wiedza pozwoli uniknąć ryzyka kar od min. 1 000 do 1 000 000 za brak lub niewłaściwe realizowanie przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami.

Odpowiemy m.in. na pytania:

 • jak działa BDO – sprawdzanie własnej działalności, kontrolowanie kontrahentów, czy rejestrować się w BDO, czy wyrejestrować się z BDO, jakie obowiązki wiążą się z rejestracją,
 • jak rozliczać się z wytwarzanych odpadów bez rejestracji w BDO,
 • jakie konsekwencje ciążą za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie przepisów prawnych,
 • jaka dokumentacja jest niezbędna do wykazania w trakcie kontroli,
 • w jaki sposób przekazać lub odebrać odpady od podmiotu niezarejestrowanego w BDO,
 • kiedy przekazuje się odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami,
 • kiedy można transportować odpady bez BDO.
 • jak segregować odpady i od czego to zależy,
 • ile umów musi mieć przedsiębiorca aby wypełnić przepisy ustawowe,
 • ile czasu magazynować odpady i jak powiązać czas magazynowania z BDO,
 • co wpisać w prowadzoną ewidencję lub jakie dokumenty należy posiadać, aby ewidencji nie prowadzić.

Adresaci szkolenia:

To praktyczne szkolenie adresowane jest do osób, którym zostały powierzone (lub mają zostać powierzone) sprawy dotyczące gospodarki odpadami w firmie, dla osób które pracują lub planują w przyszłości pracować w działach/na stanowiskach dotyczących ochrony środowiska oraz innych zainteresowanych tematyką gospodarki odpadami, przepisów i najnowszych zmian prawnych w tym zakresie:

 • wytwórcy odpadów – wszyscy zarejestrowani w BDO oraz niezarejestrowani w BDO, którzy wytwarzają odpady, jak firmy budowlane i wykończeniowe, zakłady usługowe, handel
 • zbierający, transportujący i przetwarzający odpady – zbierający odpady na podstawie decyzji administracyjnych, wpisów do BDO oraz poza BDO.

Metody prowadzenia zajęć:

wykłady teoretyczne, analiza przypadków zaistniałych w kraju, bieżąca analiza przypadków uczestników szkolenia, analiza orzeczeń sądów, analiza orzeczeń organów odwoławczych, dyskusja, analiza praktycznych przypadków przedstawianych przez uczestników szkoleń, porady, praktyczne wypełnianie dokumentacji bez BDO.

 

W celu uzyskania pełnych informacji o tym szkoleniu zapraszamy na naszą stronę internetową:

https://www.jgt.pl/szkolenia,gospodarka-odpadami-w-firmie-pgs.html 

Można również wejść na stronę szkolenia klikając w tytuł szkolenia widoczny poniżej w sekcji ZGŁOSZENIE.

Termin / Lokalizacja
 1. 29.09.2022 / Warszawa / ONLINE (29-30.09)
 2. 24.11.2022 / Warszawa / ONLINE (24-25.11)
Cena
1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto
Zgłoszenie
Gospodarka odpadami w firmie – kompendium wiedzy. Zmiany prawne od 2022.
Organizator
J.G.Training szkolenia specjalistyczne - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.