menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku wobec zmian związanych z zagrożeniem epidemicznym

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: pracodawców, menedżerów, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP, przedstawicieli związków zawodowych.
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
 1. Regulamin ZFŚS – podstawy prawne, zgodność z zapisami ustawy, zmiany obowiązujące od 2019 roku, sposoby i tryb wprowadzania zmian w regulaminie i jego aktualizacja, orzecznictwo SN

  2. Odstąpienie od tworzenia funduszu, zwiększenia i pomniejszenia odpisów – czy dozwolone i na jakich warunkach?
  Czy można dokonać zmian ze względu na sytuację związaną ze skutkami zagrożenia epidemicznego?
  W jaki sposób przeprowadzić konsultację i uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników?
  Czy korespondencja elektroniczna w tym zakresie zachowuje zasadę rygoru pisemności?

  3. Wprowadzanie zmian w regulaminie ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym – forma i tryb wprowadzania zmian.
  Zmiana rodzaju świadczeń ze względu na potrzebę zapewnienia pomocy pracownikom i ich rodzinom doświadczającym trudności ze względu na zagrożenie epidemiczne.
  Jak zdefiniować tę kategorię?
  Jak zabezpieczyć środki z Funduszu na zapomogi losowe?

  4. Ustalenie wysokości odpisów
  terminy odpisów,
  ustalanie ilości zatrudnionych,
  nowe zasady naliczania odpisu,
  korekta odpisu,
  zasady dotyczące potrąceń

  5. Ustalanie planu rzeczowo-finansowego Funduszu.
  Rodzaje i formy świadczeń socjalnych, przeznaczenie środków z Funduszu, sposoby definiowania dochodu.
  Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, pojęcie najbliższego członka rodziny, katalog osób uprawnionych, ustalanie dochodu na członka rodziny, program 300+ i 500+ a badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych

  6. Przyznawanie świadczeń a usprawiedliwiona, długotrwała nieobecność (choroba, urlop bezpłatny itp.). Co w przypadku pracowników przebywających na zasiłku wynikającym z tzw. specustawy?

  7. Przeznaczenie środków z ZFŚS, wymagalne i uznaniowe, zwrotne i bezzwrotne

  8. Sposoby potwierdzenia sytuacji materialnych uprawnionych – zasada minimalizacji danych zgodnie z RODO

  9. Komisja socjalna jako organ opiniodawczy i jako organ przyznający świadczenia, ustalenie składu Komisji, regulamin pracy komisji

  10. Czy komisja socjalna może przyjmować dokumentację od osoby uprawnionej drogą elektroniczną? Jak zabezpieczyć obieg dokumentacji zawierającej tzw. szczególne kategorie danych tj. stan zdrowia, sytuację materialną i życiową osoby uprawnionej?

  11. Czy komisja socjalna może rozpatrywać wnioski w sposób zdalny, bez konieczności spotykania się? Jak wprowadzić taką ewentualność w regulaminie?

  12. Uprawnienia komisji socjalnej a regulacje RODO – upoważnienie/polecenie przetwarzania danych, zasady dopuszczania do przetwarzania danych

  13. Sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji materialnej pracowników, składanie zaświadczeń o dochodach członków rodziny, rozliczeń podatkowych i oświadczeń w aspekcie ochrony danych osobowych, sposoby pozyskiwania informacji od osób uprawnionych, wymagalność danych we wnioskach

  14. Przegląd danych osobowych, okresy przechowywania, zasady usuwania

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Forma
Metody szkolenia online: Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników na każdym etapie szkolenia. Metody wyszczególnione: miniwykłady dyskusja moderowana case study prezentacja orzecznictwa burza mózgów
Czas trwania
5 godzin dydaktycznych
Lokalizacja
Cena
450 zł
Zgłoszenie
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku wobec zmian związanych z zagrożeniem epidemicznym
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się jak działać w warunkach kryzysowych, wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.